Login

Hydrotheek

help
Koelwateronderzoek in Nederland : stand van zaken 1 mei 1976 [Boek]
Commissie Koelwaternormen \ 1976
help
Keuze plaatsbepaling kerncentrales \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geijzers, H.F.G. \ 1990
help
The end of the river \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Prins, T. \ 2012
The End of the River is de veelzeggende titel van een documentaire die begin dit jaar is uitgekomen. De film toont de desastreuze gevolgen van waterkrachtcentrales voor vissen bij het ontbreken van visgeleidingssystemen. Maar de film laat ook zien ho ...
help
Rein water en duurzame waterkracht : visgeleidingssysteem bij waterkrachtcentrales [Boek]
Reinwater \ 2004
Waterkracht is een van de manieren om duurzame energie op te wekken. Veel migrerende vissen komen echter om bij de waterkrachtcentrales, omdat ze in aanraking komen met de schoepen van de turbines of omdat ze schade oplopen door de extreme drukversch ...
help
Energie uit waterkracht, op kleine schaal of alleen in het groot? : energie in en uit het landschap (2) \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Beukema, K. \ 1998
help
Vis laten lijden of geleiden? Een beoordeling van de effectiviteit van visgeleidingssystemen voor Nederlandse waterkrachtcentrales [Boek]
Beijer, K. \ 2003
In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de visgeleidingssystemen die tot nu toe wereldwijd zijn ontwikkeld. De systemen zijn op grond van biologische, technische en economische criteria beoordeeld. Daarnaast is gekeken welk systeem de mees ...
help
Vispassage waterkrachtcentrale Linne : Didson metingen [Boek]
Keeken, O.A. van \ Griffioen, A.B. \ 2011
Bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij Linne is een visafweer- en geleidingssysteem aangelegd. Het systeem bestaat uit een combinatie van een visafweersysteem in de vorm van lichtschermen voor de pompen van de waterkrachtcentrale en een visgeleidi ...
help
Effectiviteit visgeleidingssystemen bij de bestaande waterkrachtcentrales Linne en Alphen [Boek]
2004
Een deskstudie waarin, uitgaande van het ALARA-beginsel (As Low As Reasonably Achievable), is ingeschat welk visgeleidingssysteem gezien kan worden als 'Best Available Technology' (BAT) bij de bestaande waterkrachtcentrales te Linne en Alphen in de M ...
help
Het effect van waterkrachtcentrales op migrerende paling \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Kemper, J. \ 2012
De vooruitzichten voor de Europese aal zijn somber. Vooral het aanbod van jonge glasaal op de kust neemt jaarlijks af. Het is echter onduidelijk in welke levensfase van de aal de soort het meest wordt bedreigd, zodat op alle niveaus beschermende maat ...
help
Sluitstuk van de Deltawerken : stormvloedkering Nieuwe Waterweg [Boek]
Deighton, S. \ Frank de Groot BouwCommunicatie \ BMK Bouwkombinatie Maeslant Kering \ Rijkswaterstaat \ 1997
help
Driehoeksmosselen en aangroeiproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jenner, H.A. \ Mommen, J.P.M. \ 1985
Elektriciteitscentrales ondervinden last van mosselen, doordat ze het koelwatersysteem verstoppen. Daarom is de KEMA aan het eind van de jaren zeventig begonnen met onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van mosselen, daarbij rekening houdend met h ...
help
Getij-energie van de Brouwersdam \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Toepassing van een getijden-elektriciteitscentrale in de Brouwersdam wordt overwogen, waarbij meerdere ontwerpen mogelijk zijn om de kracht van het water te gebruiken.
help
Afvalwater bij electriciteitscentrales : beleid en praktijk [Boek]
Baardwijk, F.A.N. van \ 1988
help
Oplegnotitie bij "Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas" (IMARES rapport C071/12) [Boek]
Deerenberg, C. \ Machiels, M.A.M. \ 2014
In het rapport “Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas” (IMARES rapport C071/12) zijn een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek en een daaruit afgeleid toetsingskader gepresenteerd voor de gevolgen van een nieuw ...
help
Geschillen Openbaar Nut : achtergronden van de Geschillencommissie en beknopte statistiek van reeds gedane uitspraken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Perfors, H.D. \ 1987
help
Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas [Boek]
Deerenberg, C. \ Machiels, M.A.M. \ Kooten, T. van \ Sluis, M.T. van der \ Paijmans, A.J. \ 2012
Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. heeft het voornemen een waterkrachtcentrale (WKC) aan te leggen en in werking te hebben nabij Natura 2000-gebied Grensmaas en heeft daartoe een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Ra ...
help
Koelwaterlozing PEGUS centrales te Utrecht [Boek]
Dirksen, P.W. \ 1989
help
De Pijpleidingcode revisie 1990 \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Koning, A. de \ 1991
help
Maximum koelcapaciteit IJmeer [Boek]
Breukers, C. \ Westphal, R. \ 1993
help
Exorbitant mortality of hatchery-reared Atlantic salmon smolts Salmo salar L., in the Meuse river system in the Netherlands \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Brevé, N. \ Vis, H. \ Spierts, I. \ Laak, G. de \ Moquette, F. \ Breukelaar, A. \ 2014
Stocking Atlantic salmon Salmo salar L. in the Meuse river system is unsuccessful, since hardly any adults return upstream. To investigate problems during seaward migration, individual salmon smolts were tracked in the Dutch part of the river Meuse, ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.