Login

Hydrotheek

help
Zeespiegelstijging en kustveiligheid [thema anders omgaan met water] \ Aarde en mens [Artikel]
Balfoort, H. \ Kruik, H. de \ 2001
help
Tweede editie Aquaterra in het teken van 'balans' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
De tweede editie van het internationale forum Aquaterra, over deltagebieden en kustontwikkeling, stond in het teken van ‘balans’: balans tussen de mensen, de planeet en welvaart. Op 10, 11 en 12 februari 2009 kwamen (water)deskundigen uit de hele wer ...
help
Reacties op de consultatieversie NVK, gebundeld en beantwoord : nationale visie kust : een kompas voor de kust [Boek]
2013
In de Nationale Visie Kust geven de gezamenlijke overheden langs de kust (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en de gezamenlijke Departementen) richting aan het samengaan van duurzame en lange termijn veiligheid van de kust met ruim ...
help
'Hoe verder met dynamisch kustbeheer' : een visie op grond van een workshop met betrokkenen [Boek]
Löffler, M. \ 2010
Het beleid rond dynamisch kustbeheer vindt zijn oorsprong in de eerste kustnota uit 1990. Vervolgens bevestigden de kustnota’s uit 1995 en 2000 dit beleid en ook in de Nota Ruimte (2006) vormt behoud van het dynamisch karakter van de kust een belangr ...
help
Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten- en LNC-aspecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is een Keuzemodel Kust- en Oeverwerken ontwikkeld. Het richt zich op waterbouwkundige constructies langs en in zee, meren, rivieren en kanalen en op de fase waarin het geometrisch dwarsprofiel wordt vastgesteld e ...
help
Kustgenese : van kustregiem tot kustregie \ De levende natuur [Artikel]
Wiersma, J. \ 1989
help
Tidal computations in shallow water [Boek]
Dronkers, J.J. \ Schoenfeld, J.C. \ Waalewijn, A. \ 1959
help
Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enfoecements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Penning, W.E. \ Steetzel, H.J. \ Santen, R. van \ Fiselier, J. \ Lange, H.J. de \ Vuik, V. \ Ouwerkerk, S. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2015
Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely replace an exist ...
help
The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction [Proefschrift]
Heijer, C. den \ 2013
Coastal areas have traditionally been an attractive place for people to live, but if these areas are low-lying, they are also prone to flooding. In the Netherlands, half of the population lives in coastal areas below mean sea level. Dunes are the pri ...
help
Kustversterking Voorne : samen anticiperen op onzekerheden \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Bel, D. \ Kool, H. \ Vertegaal, K. \ 2007
De kust van Voorne is één van de zwakste schakels in de Nederlandse kust. Het Voornes Duin, maar ook het water uit de kust, de Voordelta, is een belangrijk natuurgebied en strikt beschermd. Sinds het afsluiten van het Brielse Gat en het Haringvliet i ...
help
Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst : het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek [Boek]
Holzhauer, H. \ Valk, B. van der \ Dalfsen, J. van \ Baptist, M. \ Janssen, G. \ cop. 2009
Zandsuppleties. Het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” is een onderzoeks- en monitoringsprogramma voor de middellange termijn (2009-2014) met als doelstelling meer inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties va ...
help
Kennis over kustbeheer kent geen grenzen : Rijkswaterstaat wisselt kennis uit met het buitenland [Brochure]
Rijkswaterstaat \ 2007
Beschrijft een zestal Coastal Zone Management projecten dat RIKZ uitvoert in Bangladesh, Japan, Rusland, de Verenigde Staten, Vietnam en Zuid-Oost Afrika en laat zien hoe het delen van kennis nieuwe gezichtspunten brengt en inspireert
help
Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw - 3e Kustnota : traditie, trends en toekomst [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2000
Voor wat betreft de 3e Kustnota neemt de druk op de kust vanaf land en zee toe. Rekening wordt gehouden met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de ...
help
Veerkracht in het Nederlandse kustbeleid : operationalisering en toepassing van de morfologische veerkrachtmeter [Boek]
Marchand, M. \ 2000
help
Water in delta : the changing Dutch landscape \ Water resources management : cross cutting issues [Hoofdstuk uit boek]
Vierssen, W. van \ Blokland, M. \ 2002
The changing Dutch water policy: coastal management; flood control; water boards; integrated water management
help
Zand naar het strand dragen \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Löffler, M. \ 2005
In Nederland is er ruim 25 jaar ervaring met zandsuppletie. Sinds 2000 is het uitgangspunt van het kustbeleid: suppleer waar het kan onder water, waar het moet op het strand en laat natuurlijke processen het zand herverdelen binnen het kustsysteem
help
Xbloc-elementen beschermen golfbreker in Ierland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klabbers, M. \ Reedijk, J.S. \ Vos-Rovers, C.M. \ 2006
Het Xbloc is een nieuw golfbrekerelement dat Delta Marine Consultants heeft ontwikkeld. De eerste toepassing ervan betreft de Ierse vissershaven Port Oriel. De betonnen blokken werden ter plaatse gefabriceerd
help
Impact of sea level rise on Dutch wetlands : morphological and ecological consequences over the next 50 - 100 years \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Louters, T. \ 1996
help
Bewogen duinen : dynamisch kustbeheer op Schouwen [Boek]
Haring, R.M.K. \ Löffler, M.A.M. \ Veer, M.A.C. \ 1999
help
Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vuik, V. \ Jonkman, S.N. \ Borsje, B.W. \ Suzuki, T. \ Kratzer, I. \ Bouma, T.J. \ 2015
It is generally recognized that vegetation fields can dissipate wave energy, authorizing the statements that vegetated foreshores can reduce the wave loads on coastal dikes. This paper actually quantifies the efficiency of vegetated foreshores in red ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.