Login

Hydrotheek

help
Open Haringvliet levert geld op \ Nieuwsbrief Milieu en economie [Artikel]
Groot, R.S. de \ Boehnke-Henrichs, A. \ 2011
Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan monetaire baten op door betere transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit, verhoogde opname van ...
help
Toepassing DUROSTA in glooiïngproblematiek Westerschelde [Boek]
Walhout, T. \ 1997
Dit werkdocument presenteert een vooronderzoek dat is uitgevoerd in verband met de vraag of er ontgrondingskuilen kunnen ontstaan bij de Westerscheldedijken onder hydraulische omstandigheden, die gelden voor de toetsing van de glooiïngen langs de Wes ...
help
Het ontwerp van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wiel, W.D. van der \ 2013
Het duurt niet lang meer voor de maximale capaciteit van de Noordersluis bij IJmuiden wordt bereikt. De beoogde nieuwe sluis zal de grootste van Europa zijn. Er is wel een uitdaging: de beschikbare ruimte is beperkt. Alleen al het toe te passen deurt ...
help
De verspreiding van Cirripedia, Mysidacea, Isopoda en Amphipoda in het Deltagebied voor de afsluitingen [Boek]
Hummel, H. \ Bogaards, R.H. \ Wolf, L. de \ 1985
In de jaren zestig werd door de medewerkers van de zoölogische afdeling van het Delta Instituut een groot aantal bemonsteringstochten uitgevoerd. Het doel was om een overzicht te krijgen van de verspreiding van dieren in het Deltagebied voordat de es ...
help
Van te veel poep krijgen zwemmers diarree \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2004
N.a.v. de berichten van de ANWB, als zou de waterkwaliteit van zwemplaatsen voor de kust van Scheveningen en Katwijk slecht zijn, stelt een watermicrobiologe van RIVM in een interview dat zwemplaatsen in de nabijheid van effluentlozingen of rioolover ...
help
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003 [Boek]
Berrevoets, C.M. \ Arts, F.A. \ 2003
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2003. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Wat ...
help
Sluizen van de wereld : waterbouwdag 2011 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vos, H.J. \ 2011
Op tal van plaatsen in de wereld worden grote sluizen ontworpen en gebouwd. Niet alleen in Panama en Venetië, maar ook in Nederland, waar een nieuwe zeesluis voor Amsterdam op het programma staat.
help
Hydraulisch/morfologisch onderzoek naar de geulontwikkeling in het Schaar van Spijkerplaatgebied [Boek]
Dekker, L. \ 1985
Het Schaar van Spijkerplaat is sinds circa 1950 verruimd en is zich in noordelijke richting aan het verplaatsen. De Adviesdienst Vlissingen heeft, in opdracht van Directie Zeeland, een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geulontwikkeling in di ...
help
Kaderrichtlijn Water : achtergronddocument zoute macrofauna 2008 [Boek]
Ysebaert, T. \ Mesel, I. de \ Herman, P. \ 2008
Dit achtergronddocument geeft een toelichting op de referenties en maatlatten voor het kwaliteitselement macrofauna voor de Nederlandse kust- en overgangswateren. In een 1e deel wordt de opzet en werking van de maatlat uitgewerkt. In een 2e deel komt ...
help
Field report beach sampling 2011 Smart Nourishments [Boek]
2011
Human activity in the North Sea is increasing, involving more motorised cargo shipping, and rapidly expanding construction and operation of oil platforms and wind farms. Furthermore, the North Sea is used on a large scale for fisheries, military purp ...
help
Minutieus manoeuvreren tussen tijd en tij \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Barnhard, R. \ 2014
De overheid van de regio Veneta staat voor vele uitdagingen. De belangrijkste daarvan is het wassende water uit cultuurstad Venetië houden. Deze rijke stad kan figuurlijk prima het hoofd boven water houden, maar letterlijk dreigt het mis te gaan. Str ...
help
Millimeterwerk in Venetiaanse lagune \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westendorp, P. van \ Barnhard, R. \ 2014
Cultuurstad Venetië kampt al jaren met verzakking van de bodem en stijging van de zeespiegel. Serieuze wateroverlast is het gevolg. Het Nederlandse bedrijf Strukton werkt mee aan een oplossing: grote deuren in de zee. Hierdoor kampen de Venetianen me ...
help
Allied attack: climate change and eutrophication \ Inland waters [Wetenschappelijk artikel]
Moss, B. \ Kosten, S. \ Meerhoff, M. \ Battarbee, R.W. \ Jeppesen, E. \ Mazzeo, N. \ Havens, K. \ Lacerot, G. \ Liu, Z. \ Meester, L. de \ Paerl, H.W. \ Scheffer, M. \ 2011
Global warming and eutrophication in fresh and coastal waters may mutually reinforce the symptoms they express and thus the problems they cause.
help
Golfvervorming bij een hoog voorland : literatuuronderzoek [Boek]
Most, H. van der \ 1979
Dit rapport bevat een systematische weergave van de bestaande kennis van het gedrag van golven in een bepaalde ondiepte-situatie. Die situatie betreft een tamelijk vlak, relatief hoog liggend voorland voor een kust met daar boven een geringe waterdie ...
help
KUST2005 stand en vorderingen in morfologische praktijkkennis : rapportage Generiek 2002 [Boek]
Cleveringa, J. \ 2003
Deze rapportage beschrijft de operationele stand van morfologische praktijkkennis, dat wil zeggen de morfologische kennis die kennelijk haar weg gevonden heeft in de dagelijkse praktijk van beleid en beheer van de Nederlandse kust. Die kennis betreft ...
help
Eerste cyclus hydromorfologische afleiding en beoordeling afgerond [Boek]
[2013]
Uitdieping Westerschelde, Haringvlietsluizen op een kier, herstellen zoet-zout gradiënten langs de kust, nevengeulen rivierengebied, bodemsanering benedenrivieren, peilbeheer, dijken, vooroevers en andere waterbeschermingen: het zijn allemaal voorbee ...
help
Exploring the possibilities of seaward migrating juvenile European sturgeon Acipenser sturio L., in the Dutch part of the River Rhine \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Brevé, N.W.P. \ Vis, H. \ Houben, B. \ Laak, G.A.J. de \ Breukelaar, A.W. \ Acolas, M.L. \ Bruijn, Q.A.A. de \ Spierts, I. \ 2014
The water quality of the River Rhine has improved and might again suit the critically endangered European sturgeon A. sturio L, which was extirpated from the river by 1950. This study describes the tracking of 43 juvenile hatcheryreared A. sturio, in ...
help
Cumulatieve effecten van kustingrepen : quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en lange termijn [Boek]
Arends, A.A. \ Erenstein, H.J.E. \ 2003
Klimaatverandering leidt in de nabije toekomst tot zeespiegelstijging en tot mogelijk hogere frequentie van (zware) stormen. Voor de Nederlandse kust betekent dit dat de komende decennia maatregelen nodig zijn, waarmee de veiligheid van Nederland teg ...
help
Isotopic and molecular characterization of particulate organic matter in coastal waters [Proefschrift]
Megens, L. \ 2000
help
Vlaamse milieubeweging : uitgaan van natuurlijke dynamiek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2010
De Vlaamse milieubeweging heeft met haar Kappaplan een antwoord geformuleerd op Vlaamse Baaien 2100. Versterking van de natuurlijke dynamiek van de kust moet het uitgangspunt zijn, vindt de milieubeweging. Vraag is overigens of ophoging van zandbanke ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.