Login

Hydrotheek

help
Richtlijnen, normen en wetten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wolfs, H. \ 2009
Door de hydrologische kennis in formules te 'vangen' is het mogelijk geworden de kennis op een eenvoudige wijze door te geven. Ingewikkelde problemen worden aangepakt. De formules worden creatief, maar regelmatig zonder inzicht, toegepast en als, eve ...
help
Actuele rioleringsvoorschriften gelden ook voor bestaande gebouwen \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2014
De riolering van bestaande panden voldoet vaak niet aan de actuele rioleringsvoorschriften. Dat komt doordat voorschriften en richtlijnen in de loop der tijd nogal eens wijzigen. Moet bestaande riolering aan de normen en richtlijnen worden aangepast ...
help
Dijkversterking met zachte ondergrond [ondergrondse constructies, funderingen & geotechniek] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heijn, K. \ Bruijn, H. \ Meurs, G. van \ 2014
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent een hoge ambitie. Toekomstige dijkversterking moet in de helft van de tijd worden uitgevoerd met een vermindering van ruim 30 procent in de kosten. Dat vraagt nadrukkelijk om innovaties in de inhoud, de technie ...
help
Conditionering van drinkwater: de aanbevelingen voor optimale samenstelling in 2014 \ H2O online [Artikel]
Slaats, N. \ Meerkerk, M. \ Palmen, L. \ Brink, H. \ 2015
Om ervoor te zorgen dat drinkwater probleemloos kan worden gebruikt en dat de conditie van het leidingnet behouden blijft, kunnen drinkwaterbedrijven de samenstelling van het water aanpassen: het ‘conditioneren’ van het water. Sinds 1985 wordt in Ned ...
help
Nederlandse kansen voor 'smart water management' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
NEN verkent de belangstelling bij Nederlandse partijen voor standaardisatie en gewenste betrokkenheid op het werkterrein ‘waterbeheer‘, specifiek voor de nieuwe werkgebieden ‘smart water management’ en ‘waterinfrawerken'. De organisatie zoekt actief ...
help
Veiligheidscriteria buitendijks : handreiking interimkade [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Environmental quality standards : endpoints or triggers for a tiered ecological effect assessment approach? \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sijm, D. \ Bruijn, J. de \ Crommentuijn, T. \ 2001
help
Kwaliteit als product : de kwaliteitsborging van drinkwater nader beschouwd \ "Gezondheid en (water)kwaliteit" [Hoofdstuk uit boek]
Hoek, J.P. van der \ Schellart, J.A. \ 2002
help
Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers? [reactie op discussie NEN norm] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 2003
Visie vanuit de NHV op kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek
help
Normering van de waterhuishouding van grassportvelden : ('to SWIM or not to SWIM, that's the question') [Studentenverslag]
Wolleswinkel, A.P. \ 1996
help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
‘Projectmatig creëren’ verhoogt professionaliteit waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bol, A. \ Wijk, L. van \ Peeters, T. \ Uijl, R. \ Broekert, F. de \ 2012
Bij waterschappen worden veel en vaak grote projecten uitgevoerd. Soms gaan er tientallen miljoenen euro’s om. Dan is het belangrijk dat alles perfect gaat: kwaliteit tegen niet meer kosten dan nodig. In het streven naar verdere professionalisering k ...
help
Veiligheidscriteria buitendijks [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Advies fosfaatverzadiging in landbouwbodems [Boek]
2007
TCB advies over de aanpak van fosfaatverzadigde gronden in de Nederlandse landbouw. Op verzoek van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat. De TCB ziet mogelijkheden om met gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen een bijdrage te leveren aan het terugdring ...
help
Schutsluizen in primaire waterkeringen : praktijkervaringen met betrouwbaarheidsanalyse \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Lemmens, R.J.M. \ Voortman, H.G. \ Langenberg, J. \ 2007
Op plaatsen waar scheepvaart een waterkering kruist, is vaak een schutsluis aanwezig. Bij primaire waterkeringen zijn aan deze sluizen strenge eisen gesteld ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluis. In dit artikel wordt ingegaan op recente erv ...
help
APK-keur voor rioolpompen en gemalen wenselijk : twintig jaar aanmodderen met onderhoud [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teunissen, H. \ 2007
Bij gemeentes heerst een gebrek aan kennis om te beoordelen wanneer het rioolsysteem aan onderhoud toe is. Een kwaliteitsnormering, met een uniforme beoordelingsmethode, kan uitkomst bieden. Het voorbeeld van een kwaliteitsnorm voor de slijtring van ...
help
Disproportionele maatregelen : argumentatielijn en stappenplan [Boek]
Os, E.A. van \ Michels, R. \ Reinhard, A.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
In 2015 moet Nederland beschikken over grond- en oppervlaktewater van voldoende kwaliteit. De KRW biedt de ruimte om in specifieke gevallen de doelen later dan in 2015 te bereiken of om lagere doelstellingen te hanteren (of een combinatie van beide). ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Boek]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
Het rapport van de Deltacommissie 2008 : samen werken met water \ Geografie [Artikel]
Terwindt, J. \ 2009
Precies een jaar geleden pleitte de Deltacommissie 2008 voor een grondige herziening van het Nederlandse waterbeleid. De regering besluit waarschijnlijk nog dit jaar over de aanbevelingen van de commissie. Dit artikel wijst op de staat van de Nederla ...
help
Voorlopig protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen in Nederland [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2008
Het RIVM heeft een protocol opgesteld waarmee de grondwaterbeheerders in Nederland de chemische toestand van grondwaterlichamen op eenduidige wijze kunnen beoordelen. Nederland is verplicht om elke zes jaar de Europese Commissie te rapporteren over d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.