Login

Hydrotheek

help
Monitoring van riooloverstorten in perspectief \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Moens, M. \ 2010
De monitoring van riooloverstorten kent een langere aanloop dan menigeen wellicht denkt. Een aanloopperiode, die overigens qua lengte niet veel onderdoet voor de lengte van het daadwerkelijke implementatietraject. Wat een dikke tien jaar geleden een ...
help
Waterkwaliteit in grondwaterstromingsstelsels : verslag van de Workshop op 1 en 2 april 1980 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ 1980
Aanleiding tot deze studiebijeenkomst was o.a, dat bij het opstellen van een nieuwe wet op de bodembescherming, inclusief de bescherming van de waterwingebieden de 'natuurlijke' waterkwaliteit een belangrijke rol speelt en ook de samenhang tussen wat ...
help
Use of microelectrodes for measuring oxygen profiles in lake sediments \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Sweerts, J.P.R.A. \ Cappenberg, T.E. \ 1988
help
Nieuwe lekverliesbepalingsmethoden voor het drinkwaterdistributienet : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thienen, P. van \ Pieterse-Quirijns, I. \ Kater, H. de \ Duifhuizen, J. \ 2012
Vaststellen van lekverlies vraagt om betrouwbare methoden. Door de klassieke bottom-up-methode uit te breiden met de verbruikspatronensimulator SIMDEUM en te combineren met een nieuw ontwikkelde methode voor analyse van leveringspatronen krijgen wate ...
help
Voltammetrische bepaling van de kopercomplexeringscapaciteit van poriewater [Boek]
Hoop, M.A.G.T. van den \ Hoegee - Wehmann, A.A. \ Cleven, R.F.M.J. \ 1995
help
Handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Houten, G. van den \ Hartong, H. \ Bartelds, A. \ Filius, P. \ 2010
Op initiatief van het platform Monitoring Waterkwantiteit van de waterschappen is het veel gebruikte handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd. Dit handboek, dat stamt uit 1994 en werd gebruikt als één van de standaardwerken op het geb ...
help
Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding [Boek]
Nederbragt, G. \ Liek, G.J. \ 2004
Voor de beheerder van het Schelde estuarium is het belangrijk om het bagger- en stortbeleid en het zandwinbeleid zo optimaal mogelijk in te richten. Hiertoe is inzicht in de zandhuishouding in zowel de Westerschelde als de monding gewenst. Een instru ...
help
Kwantitatieve bepaling van Legionella in water: na 21 jaar nog in de kinderschoenen! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooij, D. van der \ Veenendaal, H. \ Wullings, B. \ 2003
De kwantitatieve detectie van Legionella in (leiding)water wordt uitgevoerd met behulp van een semi-selectieve voedingsbodem. De vereiste selectiviteit van deze werkwijze gaat echter ten koste van de opbrengst, terwijl toepassing op standaardmonsters ...
help
Bepaling van afbraaksnelheden van organische stof in laagveen : ademhalingsmetingen aan ongestoorde veenmonsters in het laboratorium [Boek]
Vermeulen, J. \ Hendriks, R.F.A. \ 1996
help
Naar een nieuwe beoordeling van zware metalen in sediment : analyse van biologisch beschikbare fractie, toetsing aan risicogrenzen [Boek]
Vink, J.P.M. \ 1999
help
Stochastische modellering van drinkwaterbehandeling : boekrecensie : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verliefde, A. \ 2011
Veiligheid vormt een belangrijk facet van drinkwateronderzoek. Kwantitatieve microbiologische risicoanalyse (QMRA) is ontwikkeld om niet alleen het niveau, maar ook de variatie van het microbiologisch gezondheidsrisico van drinkwater in te schatten e ...
help
Determination of polar 1H-benzotriazoles and benzothiazoles in water by solid-phase extraction and liquid chromatography LTQ FT Orbitrap mass spectrometry [Boek]
Leerdam, T. van \ 2009
This paper discusses the performance of the quantitative method for the determination of 6 1H-benzotriazoles and 4 benzothiazoles in surface water and drinking water. The benzotriazoles selected include 1H-benzotriazole, 4-methyl-1Hbenzotriazole, 5-m ...
help
Een vergelijking van drie methoden voor de kwantitatieve bepaling van fytoplankton : de microscoop, de flowcytometer en de NEN 6520 [Studentenverslag]
Linden, S. van der \ 1998
help
Het gebruik van een interne standaard bij meting van zware metalen (vervolg op nota 1704) [Boek]
Hoogendam, M.J. \ 1987
help
Worden vissen in de maling genomen? : samenvatting van het STOWA-onderzoek naar de mogelijke schade aan vissen bij het passeren van gemalen [Boek]
Weeren, B.-J. van \ Pui Mee Chan \ Vriese, T. \ 2010
STOWA heeft van 2008 tot en met 2010 een groot onderzoek uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de mate, waarin stroomafwaartse vismigratie mogelijk is door opvoerwerken en de schade die individuele vissen kunnen oplopen bij het passeren van ...
help
Use of on-line UV/Vis-spectrometry in the measurement of dissolved ozone and AOC concentrations in drinking water treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Broeke, J. van den \ Ross, P.S. \ Helm, A.W.C. van der \ Baars, E.T. \ Rietveld, L.C. \ 2008
The concentrations of dissolved ozone and assimilable organic carbon (AOC) are important performance parameters in drinking water production. For the measurement of ozone, a spectral algorithm was developed that allows quantification in situ using a ...
help
Overstortgebeurtenissen in riooldistrict 10 in Rotterdam : een onderzoek naar in hoeverre met metingen een beter beeld van de praktijk gevormd kan worden [Studentenverslag]
Houwelingen, C. van \ 2013
Om een beter beeld van overstortgebeurtenissen te verkrijgen zijn door de gemeente peilmetingen gedaan in district 10. In dit onderzoek is deze dataset bestudeerd. De volgende onderzoeksvraag stond daarbij centraal: In welke mate kunnen de reeds geda ...
help
The VNK2 project: A detailed, large-scale quantitative flood risk analysis for The Netherlands \ 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan [Hoofdstuk uit boek]
Jongejan, R.B. \ Stefess, H. \ Roode, S.N. \ Horst, W. ter \ Maaskant, B. \ 2011
Quantitative risk analysis is a powerful tool for evaluating and mitigating flood risks. The VNK2-project is a large-scale quantitative risk analysis for the low-lying parts of the Netherlands. It started in 2007 and draws upon decades of research an ...
help
Kwantiteitsmonitoring: het alfa en omega voor klimaatbestendige waterbeheersing \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Waterbeheerders zijn druk bezig hun watersystemen op orde te brengen, vooral met het oog op klimaatverandering. Dat lukt alleen als je weet hoe die systemen hydrologisch in elkaar steken: wat is de bergings- en afvoercapaciteit? Hoe zit het met de wa ...
help
Optimalisatie landelijk waarnemingsnet voor grondwatergegevens [Boek] - 2e dr.
Jousma, G. \ Brouwer, G.K. \ 1978-1981
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.