Login

Hydrotheek

help
Bepaling baggerhoeveelheid in depot Valcun \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brands, G. \ 2012
Het Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2007 een baggerdepot bij Valcum, nabij Winsum, aangelegd. Op grond van de voorwaarden in de Wet Milieubeheer-vergunning bestond een verplichting om inzicht te geven in de actuele hoeveelheid gerijpte baggerspec ...
help
Een vergelijking van drie methoden voor de kwantitatieve bepaling van fytoplankton : de microscoop, de flowcytometer en de NEN 6520 [Studentenverslag]
Linden, S. van der \ 1998
help
Een methode om verlagingen van het freatisch vlak ten gevolge van een grondwateronttrekking te voorspellen in een gebied met vrije afwatering (Drenthe) [Boek]
Blom, J. \ 1973
Een van de belangrijkste aspecten van geohydrologische studies betreft het op juiste wijze berekenen van de te verwachten potentiaalverlagingen van het grondwater in de verschillende watervoerende pakketten ten gevolge van een ingreep in de bestaande ...
help
Long-range water-supply forecasting [Boek]
Dyhr-Nielsen, M. \ [ca. 2013]
This report on current methods of forecasting water supply over periods ranging from two to four months also reviews the feasibility of combining conceptual deterministic models and statistical data simulation for such forecasts. The term "water supp ...
help
Measurement of peak discharge by indirect methods [Boek]
Benson, M.A. \ [2013]
The discharge of streams is usually measured by the current-meter method. During flood periods, however, it is frequently impossible or impractical to measure the discharges by this method when they occur. Consequently, many peak discharges must be d ...
help
Kennismanagement voor waterschapsbrede informatiesystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J. de \ Loos, S. \ Peters, A. \ Bemmel, F. van \ 2008
Binnen een waterschap zijn doorgaans verschillende systemen aanwezig voor het beheer van meetgegevens. Deze systemen hebben specifieke taken: een telemetriesysteem voor het operationele beheer van het watersysteem, een systeem voor de langetermijnops ...
help
Geautomatiseerde waardering van vegetatieopnamen en vegetatietypen : beschrijving computerprogramma ASTER en vergelijking van waarderingsmethoden [Boek]
Witte, J.P.M. \ Strasser, J.T. \ 2010
Een belangrijk doel van het natuurbeheer en -beleid is de instandhouding en ontwikkeling van vegetaties met een hoge natuurwaarde. Om de beleidsmakers en beheerders van natuurgebieden te helpen met het nemen van de juiste maatregelen om hun doelen te ...
help
Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overeem, A. \ Buishand, T.A. \ Holleman, I. \ Uijlenhoet, R. \ 2012
Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid van puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. In het waterbeheer is echter vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Die is voor een bepaalde herhalingstijd lager d ...
help
Bodemkwaliteitsparameters stimulering gebruik ecotesten [Boek]
Munckhof, G.P.M. van den \ Veul, M.F.X. \ Gestel, C.A.M. van \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.