Login

Hydrotheek

help
The origin of brackish groundwater in the lower parts of the Netherlands \ Hydrogeology of salt water intrusion : a selection of SWIM papers [Hoofdstuk uit boek]
Meinardi, C.R. \ 1991
help
De kwel \ Wording en opbouw van de Noordoostpolder : geschiedenis van de ontginning en eerste ontwikkeling (1940 - ca. 1960) : deel 1. Het landbouwkundig onderzoek [Artikel]
Molen, W.H. van der \ Verhoeven, B. \ 1986
help
Nomogrammen en grafieken voor bepaling van kwel en wegzijging [Boek]
Grontmij \ 1965
help
Onderzoek naar kwel in de polder Baukewijk (nabij Surhuisterveen, Frl.) [Studentenverslag]
As, D. \ 1986
help
Een theorie voor een module om op basis van de MONA topsysteembenadering diepe en ondiepe kwel aan maaiveld te bepalen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 2001
Tussen de landelijke modellen NAGROM voor verzadigde en MOZART voor onverzadigde grondwaterstroming bestaat een koppelingssysteem MONA
help
Stroomgebieden, wegzijgings- en kwelgebieden in het waterschap Noord-Limburg en de aangrenzende gronden langs de Maas [Boek]
Ernst, L.F. \ 1970
help
In kaart \ Boomblad [Artikel]
Simons, J. \ 2006
Marc Vissers bracht grondwaterstromen op een nieuwe, bruikbare manier in kaart. Uit zijn driedimensionale kaarten is niet alleen af te lezen waar het grondwater vandaan komt en naartoe stroomt, maar ook waar kwel en infiltratie plaatsvinden. Hoofdlij ...
help
Gebruik van enige basisformules bij het kwelonderzoek in Nederlandse polders in afhankelijkheid van beschikbare gegevens [Boek]
Ernst, L.F. \ 1964
help
Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje - gebied [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1960
help
Seepage and groundwater flow \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Ridder, N.A. de \ Zijlstra, G. \ 1994
help
Berekening van kwel- en wegzijgingsfluxen : regionale grondwaterstroming \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Querner, E.P. \ Massop, H.T.L. \ 1994
In dit artikel wordt geschetst hoe de kwel/wegzijging berekend kan worden door gebruik te maken van veldgegevens en regionale grondwaterstromingsmodellen. De variatie in neerslag en verdamping door het jaar heen veroorzaakt een fluctuatie van de gron ...
help
Grondwatersituatie Drenthe : een onderzoek naar de kwelsituatie, de trends in de grondwaterstand en de mogelijkheden om de situatie te beinvloeden [Boek]
Rolf, H.L.M. \ Meij, J.L. van der \ 1991
help
De Kwartair-geologische geschiedenis van de Tielerwaard-West en haar betekenis voor de waterhuishouding [Boek]
Verbraeck, A. \ Ridder, N.A. de \ 1961
Bij de bestudering van de grootte en de verdeling van de kwel in het westelijk gedeelte van de Tielerwaard is het noodzakelijk gebleken te beschikken over een gedetailleerde kennis van de geohydrologische gesteldheid van het desbetreffende gebied. De ...
help
Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje-gebied [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1959
Kwel is een post op de waterbalans en als zodanig mede bepalend voor de grootte van het waterbezwaar. Positieve kwel vergroot dit, negatieve kwel verkleint het. Men kan de grootte van de kwel in een bepaald gebied daarom leren kennen door in dat gebi ...
help
Over de kwel als oorzaak van dijkdoorbraken \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Schaik, H.C. van \ 1948
Eerder verschenen in: Maandblad van de Landbouwvoorlichtingsdienst 3(1946). Nadere beschouwing van een dijkdoorbraak als gevolg van kwelbanen (als derde mogelijkheid van dijkdoorbraak, naast: ijsdammen en te hoge waterstanden). Kwelbanen en kwelplekk ...
help
Nieuwere onderzoekingen over de kwel in de Noordoostpolder [Boek]
Fokkens, B. \ 1959
help
Identification of the movement of water in unsaturated soils : the problem of identifiability of the model \ Journal of hydrology [Artikel]
Mous, S.L.J. \ 1993
help
Grondwaterstand, waterafvoer en drukvereffening aan de Oostelijke Veluwerand [Boek]
Wijk, W.R. van \ Wit, C.T. de \ 1950
Waterbewegingen door de stuwwal
help
Drainageproefveld Staverense Noordermeer : invloed van draindiepte boven/onder slootpeil, omhullingsmateriaal en drainonderhoud op het functioneren van buisdrains in een drechtvaaggrond (klei - op - veen) met ijzerrijke, zoute kwel [Boek]
Huinink, J.T.M. \ 1995
help
Vertikaal transport van opgeloste stoffen in de onverzadigde zone [Boek]
Drecht, G. van \ [1984]
In dit onderzoeksrapport zullen enige voorbeelden gegeven worden van situaties, waarin de onverzadigde zone verontreinigd wordt vanuit de verzadigde zone.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.