Login

Hydrotheek

help
Variabiliteit in ruimte en tijd van parameters in het hydrologisch onderzoek \ Ontwikkelingen in het hydrologisch onderzoek : symposiumverslag : tekst van de voordrachten gehouden op het door de Hydrologische Kring op 18 december 1985 georganiseerde symposium, ter gelegenheid van het derde lustrum [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 1985
help
Relation between the questions being asked and the scales and costs at which land evaluation is performed \ Land qualities in space and time : proceedings of a symposium Wageningen, the Netherlands, 22 - 26 August 1988 [Hoofdstuk uit boek]
Woesten, J.H.M. \ Bannink, M.H. \ Bouma, J. \ 1989
help
Mixed qualitative - quantitative land evaluation methodology applied to the EC soil map. Step 1. Selection of potentially favourable areas \ Application of computerized EC soil map and climate data : proceedings of a workshop in the Community programme for coordination of agricultural research, 15 and 16 November 1988, Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Lanen, H.A.J. van \ Bouma, J. \ Randen, Y. van \ 1989
help
Bodemgeschiktheid voor emissie-arme mesttoedieningstechnieken van grasland in zandgebieden [Boek]
Wopereis, F.A. \ 1991
help
Bepaling van de landbouwkundige potentie van gebieden in Nederland aan de hand van bodem, grondwater en klimaat : strategische expertise ontwikkeling plattelandsvernieuwing en scenariomethodiek (SEOPS) [Boek]
Steeg, J.A. van de \ Diepen, C.A. van \ 1997
help
Natuurgericht Landevaluatiesysteem (NATLES) [Boek]
Runhaar, J. \ Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ 1999
help
Handleiding bodemgeografisch onderzoek : richtlijnen en voorschriften [Boek]
Cate, J.A.M. ten \ Holst, A.F. van \ Kleijer, H. \ 1995
help
Onderzoek naar de bruikbaarheid van Reuverse en Tegelse klei als afdichtingsmateriaal op afvalstortterreinen [Boek]
Ryhiner, A.H. \ Hoeks, J. \ 1986
Eerder uitgevoerd onderzoek (HOEKS en AGELINK, 1982) heeft aangetoond dat natuurlijke materialen bruikbaar zijn voor bovenafdichting van stortplaatsen mits de doorlatendheid in de orde van 5 x I0-10 m.s-1 of lager ligt. Dergelijk lage doorlatendheden ...
help
Soil and water quality at different scales : concepts, challenges, conclusions and recommendations \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Bouma, J. \ Finke, P.A. \ Hoosbeek, M.R. \ Breeuwsma, A. \ 1998
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn [Boek]
Kiestra, E. \ 2002
Het gebied Kromme Rijn bestaat uit holocene rivierkleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen worden tot de Betuwe Formatie gerekend. Ze zijn afgezet door de verschillende stroomgordelverleggingen van de Rijn. Het gebie ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrchtingsgebied Odoorn [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 2004
In opdracht van DLG Drenthe heeft Alterra de bodemgesteldheid van landinrichting Odoorn in kaart gebracht. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 3820 ha. Buiten beschouwing gelaten is een gebied van 190 ha, dat betaat uit waterlopen, bebouwing, we ...
help
Duurzame landbouw in Nederland : verkenning van het ruimtelijk perspectief [Boek]
Bosch, G.F. van den \ Hermans, C.M.L. \ Agricola, H.J. \ Olde Loohuis, R.J.W. \ 2005
Duurzame landbouw in Nederland bouwt voort op 'Een routekaart naar duurzame landbouw' (Alterra-rapport 824). Het geeft een verdieping en uitwerking van onderdelen van de routekaart, met name de waarom, de wat en de waar-vragen: waarom of wat zijn de ...
help
Bodemgebruik in 1978 en 2000 ten behoeve van de studie naar de kwantitatieve waterbehoefte in het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden [Boek]
Slothouwer, D. \ 1980
De onderhavige nota geeft een beschrijving van de wijze waarop het huidige (1978) en toekomstige (2000) bodemgebruik is bepaald. Ook wordt een verdeling gegeven van het grondgebruik per gemeente (1978 en 2000) en per deelgebied (1978).
help
Actualiseren van vastgoedinformatie met hoge resolutie satellietbeelden [Boek]
Weber, S.C.G. \ Noorbergen, H.S. \ 2001
help
Staalkaarten voor een ecologische landevaluatie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kemmers, R.H. \ 1993
help
GIS : belangrijk hulpmiddel bij bodemfysische interpretatie van bodemkaarten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bregt, A.K. \ Woesten, J.H.M. \ Denneboom, J. \ 1989
help
Kwantificering van de bodemgeschiktheid van de gronden in het Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Holst, A.F. van \ Groot Obbink, D.J. \ 1994
help
De kartering van de grondwaterklassenkaart voor de herclassificatie van het Waterschap de Dommel en de Zandleij [Boek]
Kleijer, H. \ 1993
help
Ecoseries for potential site mapping, an example from the Netherlands \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Klijn, F. \ Groen, C.L.G. \ Witte, J.P.M. \ 1996
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Brouwer, F. \ Kiestra, E. \ Stoffelsen, G.H. \ Werff, M.M. van der \ 2009
Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekart ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.