Login

Hydrotheek

help
De grond na de overstroming \ Schade en herstel in de watersnoodgebieden : overzicht van de toestand een jaar na de overstromingsramp [Hoofdstuk uit boek]
Berg, C. van den \ 1954
De mate van verzilting van de bodem, de gevolgen voor de bodemstructuur, verloop van en maatregelen ter bevordering van ontzilting in de overstromingsgebieden van de stormramp van 1953. Chemische bodemanalyse, onderzoek vanuit Rijksdienst voor Landbo ...
help
De waterbehoefte en de watervoorziening van gewassen [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1956
help
Resultaten van grondverbeteringsproeven op zandgrond [Boek]
Wiebing, R. \ Verhaegh, W.B. \ 1978
De vochthoudendheid van zandgronden hangt nauw samen met het gehalte aan organische stof. Hoe meer organische stof hoe groter de vochthoudendheid. Om het organische stofgehalte in de ondergrond te verhogen is er eigenlijk maar één mogelijkheid, en da ...
help
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft - III: Overzicht van inundatie-onderzoek in Nederland tot 1944 [Boek]
Rowaan, P.A. \ 1951
Inventarisatie van overstromingen beginnend bij de periode 1800-1916. Uitgebreidere aandacht voor de periode in 1939 en 1940. Daanraanst aandacht voor geïnundeerd grasland.
help
Ontwerptechniek waterbeheersingsplannen : syllabus cultuurtechniek [Collegedictaat] - 2e opl.
Bijkerk, C. \ 1969
help
Ontwerptechnische aspecten van waterbeheersingsplannen [Boek]
Visser, W.C. \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ [ca. 1967]
ICW drainageonderzoek, werkgroep ontwerptechniek
help
Grepen uit de in deze eeuw op landbouwkundig gebied tot stand gebrachte waterstaatswerken in Overijssel [Boek]
Linden van den Heuvell, A. van \ 1939
help
Waterconservering in het kader van LOP's : oppervlaktewater in de 'haarvaten' van het waterlopenstelsel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bovenkamp, J. van den \ 1999
Beschrijving van het Landbouwontwikkelingsplan Bernheze in Noord-Brabant. Om droogteschade te verminderen wordt oppervlaktewater langer vastgehouden op perceelsniveau door eenvoudige maatregelen in samenwerking met de agrariers
help
Drainage redding veenweiden? \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Bokma, B. \ 2003
Op Praktijkcentrum Zegveld wordt onderzoek gedaan naar onderwaterdrainage in het veenweidegebied. Omgekeerde drainage in de veengrond (d.m.v. kunststof drains of moldrains) moet zorgen voor een hogere grondwaterstand in de zomer (door infiltratie van ...
help
Rapport betreffende onderzoekingen over den hinder van droogte, ondervonden op de gronden langs enkele beken in het "Waterschap de Regge" en de middelen hierin verbetering te brengen [Boek]
Hooghoudt, S.B. \ [ca. 1939]
help
Verbetering waterhuishoudkundige inrichting : Bennekomse Meent [Boek]
Goossensen, F.R. \ Hoek, D. van der \ 1993
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Technische maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding in de Groote Peel en hun effecten [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1990
LNV gebiedsstudie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.