Login

Hydrotheek

help
The relationship between butterflies and environmental indicator values : a tool for conservation in a changing landscape \ Biological conservation [Artikel]
Oostermeijer, J.G.B. \ Swaay, C.A.M. van \ 1998
help
25 jaar op de bres voor vlinders en libellen [Boek]
Bouwman, J. \ 2008
Speciale uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Vlinderstichting. mei 2008. Meer dan 1250 projecten heeft De Vlinderstichting de afgelopen 25 jaar uitgevoerd en dat is veel teveel om allemaal aan de orde te laten komen. Daarom hier alleen een kort uittr ...
help
Helofytenfilters : helderheid over de zuiverheid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Duel, H. \ During, R. \ 1990
help
De historische en actuele verspreiding van het bruin blauwtje en het hooibeestje langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2008
De Limburgse Maas (traject Eijsden/Mook) vormt voor het Nederlandse rivierengebied een bijzonder vlinderhabitat. Voor 1981 kwamen er circa 50 soorten dagvlinders voor, terwijl dit aantal tegenwoordig rond de 35 is. Het bruin blauwtje (Plebeius agesti ...
help
Waarnemingenverslag ongewervelden 2004 \ Waarnemingenverslag ongewervelden ... / EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
2004
In dit waarnemingenverslag zijn alle in de Habitatrichtlijn genoemde Nederlandse vlinders en libellen behandeld. Daarnaast worden ook vier soorten uit andere groepen behandeld. Het betreft de Europese rivierkreeft Astacus astacus, de medicinale bloed ...
help
Libellen Empese & Tondense heide en de Zilvense broekbeek: 2005-2008 : natuurontwikkeling blijkt een succes [Boek]
Weide, M.J.T. van der \ 2009
Het natuurgebied de Empese en Tondense Heide ligt tussen de Veluwe en de IJssel in de driehoek Brummen, Loenen en Zutphen (Gelderland) en is in bezit van de Vereniging Natuurmonumenten. De laatste jaren wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de ...
help
Dagvlinders van natte rivierbegeleidende hooilanden in het Overijsselse Vechtdal : een onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en het voorkomen van dagvlinders [Boek]
Vermeer, J. \ 1982
help
Verhuisplannen voor de grote vuurvlinder \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
Precies 100 jaar geleden werd de grote vuurvlinder ontdekt in Nederland. Direct daarna werd het startsein voor zijn bescherming - en daarmee de hele Nederlandse vlinderbescherming - gegeven. De Engelse ondersoort, die grote gelijkenis vertoont met de ...
help
Jaaroverzicht 2009 \ De natuurkalender : het fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland [Artikel]
2010
In 2009 verzamelde De Natuurkalender samen met tientallen organisaties en duizenden vrijwilligers veel informatie over de ontwikkelingen in de natuur in relatie tot het weer. De natuurkalender is het fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland. Dit v ...
help
Baten van water : ecologische waardenkaarten van 'natte' natuur in Nederland [Boek]
Bleij, B. \ Ek, R. van \ Swaay, C. van \ 2002
Dit rapport moet worden gezien als voorwerk voor het kunnen kwantificeren van de ecologische baten van waterprojecten. Voor de faunagroepen vogels, reptielen en amfibieën en dagvlinders zijn verspreidingskaarten gemaakt, analoog aan de gehanteerde me ...
help
Grote vuurvlinder onderzocht \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
De afgelopen vijftien jaar is veel onderzoek gedaan naar de grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava). Met de opgedane kennis kan bepaald worden welke bescherming effectief is. Met studenten zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoer ...
help
Het optimale hydrologische regime voor het veenhooibeestje \ Vlinders [Artikel]
Pronk, S. \ 2013
Het veenhooibeestje (Coenonympha tullia) is een bedreigde vlindersoort die voorkomt op natte heiden, in moerassen en hoogveengebieden. De rupsen van deze vlinder zijn voor de overleving afhankelijk van een polvormige groeiwijze van eenarig wollegras ...
help
Identificatie van geschikt leefgebied voor de Grote vuurvlinder : een ecohydrologisch effectsvoorspellingsmodel [Boek]
Sanders, M.E. \ Prins, A.H. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2004
De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote ...
help
Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa [Studentenverslag]
Jansen, J. \ 2012
In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvo ...
help
Meetprogramma’s voor flora en fauna : kwaliteitsrapportage NEM over 2011 [Boek]
Duuren, L. van \ 2012
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband tussen ministerie EL&I, ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving, provincies en CBS. De inwinning van natuurgegevens wordt afgestemd op de gegevensbehoe ...
help
Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999 [Boek]
Bax, G.M. \ 2000
help
Monitoring vegetatie en fauna (libellen, dagvlinders en sprinkhanen) in de leemputten van Staverden [Boek]
Verbeek, P.J.M. \ Goeij, S. de \ 1999
help
Bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van het natuurreservaat Het Leudal : aanvullend onderzoek [Boek]
Peerdeman, M.P. \ 1965
In 1964 in the period from March 1 till december 1 and in 1965 from March 10 till november 30 author investigated the Nature Reserves of "Het Leudal" in the middle part of the province Limburg (Southern part of the Netherlands). This supplementary re ...
help
Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van herstelbeheer op heidefauna : basisdocument [Boek]
Stuijfzand, S. \ Turnhout, C. van \ Esselink, H. \ 2004
Om de negatieve invloed van verzuring, vermesting en verdroging ('ver-factoren') in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan, is het 'Overlevingsplan Bos en Natuur' (OBN) in het leven geroepen. De onderzoeksprogrammás in het kader van OBN zijn tot op ...
help
Toestand van de Brabantse natuur 2012 [Boek]
Staaij, J. van \ Linden, J. van der \ 2012
In Brabant is het goed wonen, werken en recreëren. Om dat ook in de toekomst zo te houden richt de provincie haar beleid op duurzame welvaart en welzijn. Eén van de speerpunten daarvan is een robuuste en veerkrachtige natuur. Natuurbehoud en -herstel ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.