Login

Hydrotheek

help
Eindrapport Nieuw Limburgs Peil [Boek]
Waterschap Peel en Maasvallei \ 2010
n de periode 2005 – 2007 heeft het waterschap samen met partners voor de Peelrestanten in Noord- en Midden-Limburg het GGOR uitgewerkt in de zogeheten pilots Noord- en Midden- Limburg. Op basis van de kennis die tijdens deze processen is opgedaan, he ...
help
Verspreiding en aantalontwikkeling van de Bever in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dijkstra, V. \ 2009
Na afwezigheid van ruim 200 jaar dook eind 1992 een bever op in Noord-Limburg. Dit bleek een voorbode te zijn van andere bevers die vanuit de Eifel het Limburgse als woonplaats kozen. Daarna werd in de periode oktober 2002 tot oktober 2004 in Limburg ...
help
Zware metalen in oevergronden van Maas, Roer en Geul : bodemgesteldheid van grondmonsterplekken [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ Vries, W. de \ 1987
help
Bronnen in Noord- en Midden - Limburg : ligging en globale karakterisering [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ Mosterdijk, H.G. \ 1996
help
Jaarverslag 2006 : Waterschapsbedrijf Limburg \ Waterschapsbedrijf Limburg ... [Jaarverslag]
2007
Jaarbericht van het Waterschapsbedrijf Limburg, uitvoeringsorganisatie van de Limburgse Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei
help
Zuiveringschap Limburg gaat derde slibdroger bouwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leijsten, K. \ 2000
De bouw van een nieuwe droger op de zuivering Susteren maakt het verbranden van zuiveringsslib bij ZL overbodig
help
Droging van zuiveringsslib en verwerking van droogresten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Man, A. de \ 1998
help
Geen waterketenbedrijf in Limburg : ondanks positieve resultaten van de pilots haken partijen af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De oprichting van één waterketenbedrijf in Limburg is van de baan. De Stuurgroep Waterketen Limburg concludeert dat bij de betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijf en de provincie) onvoldoende draagvlak bestaat om daadwerkelijk ...
help
Stroomgebieden, wegzijgings- en kwelgebieden in het waterschap Noord-Limburg en de aangrenzende gronden langs de Maas [Boek]
Ernst, L.F. \ 1970
help
De opmars van de Vuurlibel in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Akkermans, R.W. \ Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2011
De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) heeft ongeveer in tien jaar tijd heel Limburg weten te koloniseren. Na een eerste vondst in 1968 bij Elsloo werd de soort in 1995 voor de tweede maal gezien in de Doort bij Echt. Nog jaren lang was de soort zeldza ...
help
Limburg kiest voor slibdroging : verglazingsstap volgt eventueel later \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Man, A. de \ Bolier, D. \ 1993
help
Zuiveringschap Limburg gaat slib decentraal drogen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leijsten, K. \ 1996
help
Koppeling bedrijfsinterne milieuzorg aan WVO - vergunningen : uniek WVO - vergunningenproject in Limburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wouterse, G. \ 1995
help
In search for springs in the northern part of the Province Limburg (The Netherlands) \ Crunoecia [Artikel]
Fellinger, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1996
As part of their water management policy the Waterboard Peel and Maasvalley and the Limburg Water Pollution Control Authority started a search for springs. The general objective of the research was to locate and typify springs and related water types ...
help
Analyse van de effecten en gevolgen van klimaatverandering op het watersysteem en functies : regionale knelpuntenanalyse Zuid-Nederland (Fase 1) [Boek]
Rosenboom, R. \ Straatman, A. \ 2011
Het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) beoogt het ontwikkelen van een klimaatbestendige watervoorziening en een daarmee samenhangende ruimtelijke inrichting op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Het project heeft een looptijd van 5 jaar (20 ...
help
Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010-2015 : hoofdtekst [Boek]
Waterschap Roer en Overmaas \ 2009
Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 29 september 2009 het Waterbeheersplan 2010 – 2015 vastgesteld. Samenwerking, draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn de kernwoorden die het bestuur voor ogen stonden bij de dis ...
help
Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik - Maasbracht : verslag van de 5e CHO - studiebijeenkomst = Le systeme hydrologique dans la region frontaliere Liege - Maasbracht : compte-rendu de la cinquieme reunion d'etude (CHO) [Boek]
Bultot, F. \ Craenenbroeck, W. van \ Deworm, Y. \ 1986
Hydrologie van de Maasvallei in het grensgebied van België en Nederland
help
25 jaar Waterschap Roer en Overmaas : sprankelend, bijzonder, grenzeloos! [Boek]
Thelen, J. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2007
De naam Waterschap Roer en Overmaas bestaat dit jaar 25 jaar. Dit moment is aangegrepen om ontstaan en geschiedenis, maar vooral ook de ontwikkeling van waterschapswerk in het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas in de afgelopen 25 jaar vast te ...
help
Rapportage monitoring stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie in ... bij de ECI-centrale te Roermond [Serie]
2010-
Rapportage monitoring stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie in 2009, 2010 en 2011 bij de ECI-centrale te Roermond. Dagelijks zijn door een team van vrijwilligers de verschillende vangconstructies (vangkooi, smoltbak en/of aalfuik) geïnspecte ...
help
De waterkwaliteit in zuidelijk Limburg : 2005-2007 [Boek]
Waterschap Roer en Overmaas \ 2008
De set Waterkwaliteitskaarten 2005-2007 van zuidelijk Limburg geeft een indruk van de waterkwaliteit in een aantal wateren uit het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas, die in de jaren 2005 tot en met 2007 zijn onderzocht. Op alle kaarten wo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.