Login

Hydrotheek

help
Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast [Boek]
Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ Borsje, B.W. \ Werf, J.J. van der \ 2009
Most knowledge on the morphodynamic behaviour of shoreface and beach nourishments originates from data analysis studies. Numerical modeling tools have been used successfully in hindcasting behaviour of nourishments, but do not yet have the predictive ...
help
Morphological stability of inlets and channels of the Western Wadden Sea [Boek]
Gerritsen, F. \ 1990
help
Reconstruction of sedimentary environments in holocene coastal deposits of the southwest Netherlands : the Poortvliet boring, a case study of palaeoenvironmental diatom research \ Hydrobiologia [Artikel]
Vos, P.C. \ Wolf, H. de \ 1993
help
Natural solutions to cope with accelerated sea level rise in the Wadden Sea region : towards an integrated long term adaptation strategy framework [Boek]
Baarse, G. \ 2014
The Wadden Sea (WS) is considered an area of extreme ecological importance. Moreover, the WS system performs a key role in the flood protection of its bordering countries by providing a ‘shield’ of islands, tidal flats and shallow waters that reduces ...
help
Opwerking van monsters sediment voor de bepaling van de aanwezigheid van dioxine-achtige stoffen met behulp van de dr-Calux assay [Boek]
Peters, R. \ Besselink, H. \ 2004
Dit werkvoorschrift beschrift de opwerkingsmethode voor monsters sediment bij toepassing van de DR-CALUX assay, waarmee de aanwezigheid van dioxinen in een monster bepaald kunnen worden.
help
Onderzoek verfijnt modellen voor sedimenttransport \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tuijnder, A.P. \ Havinga, H. \ 2009
Allerlei maatregelen hebben gevolgen voor de hydromorfologie van rivieren. Onderzoekers analyseren hoe sedimenttransport, bodemvormdimensies en ruwheid zijn te voorspellen met morfologische simulatiemodellen
help
Zandhonger Oosterschelde aangepakt met ‘Building with Nature’ \ H2O online [Artikel]
Winder, B. de \ Zanten, E. van \ Boom, B. van den \ Herk, J. van \ Linden, G. van der \ 2014
Ons grootste Nationale Park, Oosterschelde, heeft last van een ernstige natuurbedreiging: zandhonger. Door het minder sterke getij als gevolg van de Oosterscheldekering, brokkelen de zandplaten langzaam maar zeker af. Dat heeft negatieve gevolgen voo ...
help
Alternatieve waterkeringen : een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van beleid ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta [Boek]
Tangelder, M. \ Ysebaert, T. \ 2012
Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de rivieren leiden tot nieuwe opgaven voor kustverdediging in de Zuidwestelijke Delta. Deze ontwikkelingen vragen om flexibele en robuuste ...
help
Informatiebronnen voor slib : een inventarisatie anno 2000 [Boek]
Hoogenboom, H.J. \ 2001
Doel van deze inventarisatie is om een overzicht te geven van informatiebronnen over slib en slibtransport in de Noordzee. Deze bronnen worden vervolgens beoordeeld op relevantie, kwaliteit, dekking, beschikbaarheid, risico, acceptatie, kosten. De re ...
help
Diatoms as a tool for reconstructing sedimentary environments in coastal wetlands ; methodological aspects \ Hydrobiologia [Artikel]
Vos, P.C. \ Wolf, H. de \ 1993
help
Sedimentatlas Waddenzee [Boek]
Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ 1998
help
Rapport Deltacommissie - Dl. 5 [Boek]
Thijsse, J.Th. \ Rijkswaterstaat \ 1961
Onderzoek naar mogelijke constructies ten behoeve van kustbescherming. Ook het inpolderen van de Waddenzee komt daarbij ter sprake
help
Ruimtevaart helpt baggeraar : satelietbeelden geven informatie over sediment [dossier digitale waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dirks, W. \ Tatman, S. \ 2007
De baggeraar wil inzicht hebben in de concentraties aan zwevende stof, die ontstaan als gevolg van baggerwerkzaamheden. Als aanvulling op conventionele veld- en modelgegevens kunnen satelietgegevens extra informatie bieden tav de troebelheid van (met ...
help
De geologie van het kustprofiel tussen Noordwijk aan Zee en IJmuiden en een geofysische verkenning aan de duinvoet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biewinga, D.T. \ Pruissers, A.P. \ Seijmonsbergen, A.C. \ 1995
help
Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek [Boek]
Tangelder, Martijn \ Ooijen, Tim van \ Kluijver, Mario de \ Ysebaert, Tom \ 2017
Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij allee ...
help
Graded sediment transport by non-breaking waves and a current [Proefschrift]
Sistermans, P.G.J. \ 2002
help
T0 monitoring Zandmotor Delflandse kust: vaarrapport bemonstering benthos ondiepe kustzone en natte strand [Boek]
Wijsman, J. \ Verduin, E. \ 2010
In het kader van de T0 beschrijving Pilot Zandmotor zijn er in het najaar van 2010 bemonsteringen uitgevoerd van de bodemfauna en bodemsamenstelling van het strand en de ondiepe kustzone. De locaties zijn uitgezet in een twaalftal raaien loodrecht op ...
help
De geologie van het kustprofiel tussen Wijk aan Zee en de Hondsbosse Zeewering en een geofysische verkenning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biewinga, D.T. \ Pruissers, A.P. \ Seijmonsbergen, A.C. \ 1991
help
Kustvoorspelling : voorspelling ontwikkeling kustlijn 1990 - 2090 [Boek]
Stive, M.J.F. \ Kruik, A.J. \ Louisse, C. \ Prakken, A. \ 1989
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspelling te geven van de ligging van de kustlijn in 1990, 1995, 2000, 2010, 2020 2050 en 2090. Gebaseerd op onderhoudsbaggeren, zandwinning en strandsuppleties voor Eems-Dollard, Waddenzee, Hollandse K ...
help
Veerkracht van de kust : ontwikkeling en operationalisering van een "veerkrachtmeter" [Boek]
Baan, P.J.A. \ Hulsbergen, C.H. \ Marchand, M. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.