Login

Hydrotheek

help
Inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen \ H2O online [Artikel]
Beuken, R. \ Bergmans, B. \ Mesman, G. \ 2015
In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkw ...
help
Materiaalkeuze van groot belang bij ontwerp hydrosysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ros, D. \ Ostayen, R.A.J. van \ 2006
De integrale kosten van glijdeuren bij sluizen zijn lager dan van roldeuren, zo blijkt uit onderzoek. Gewezen wordt o.a. op de aandacht die nodig is voor de materiaalkeuze van de glijzool
help
Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
help
Natuurvriendelijke oevers - Oeverbeschermingsmaterialen [Boek]
Stuip, J. \ Bos, A.D. \ Boeters, R.E.A.M. \ Kennisoverdrachtcommissie F11 "Natuurvriendelijke oevers" \ 1999
help
Nieuwe dijkbekledingsmaterialen in getijdewateren, pilotstudy [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1989
De laatste jaren is er een verandering gekomen in de materialen die traditioneel door de RWS bij weg- en waterbouw werden gebruikt. Steeds meer wordt uit industrie afkomstige materialen gebruikt, zoals industrieslakken, vliegas en voor hergebruik in ...
help
De controle van een gerealiseerde lining in detail besproken : rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen \ WT-afvalwater [Artikel]
Ceric, R. \ Kuit, J. \ 2010
In dit artikel worden de toetsing en de controle van een gerealiseerde lining besproken. Daarbij worden aan de hand van een beslisboom, van zowel de eerste beproeving als een eventuele herbeproeving, de achtereenvolgende testen besproken en toegelich ...
help
Duurzaamheid Hydrostab: een veldonderzoek en een prognose [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
De afdichtende werking van Hydrostab, 8 jaar na aanleg op een proefveld blijkt nog onverminderd aanwezig en voldoet ruim aan de eisen van het Stortbesluit. Ook van enige verandering van de vochtinhoud is geen sprake. Uit een analyse van processen en ...
help
Nanomaterials under REACH : nanosilver as a case study [Boek]
Pronk, M.E.J. \ 2009
The aim of this report is two-fold. First, to investigate the suitability of REACH in ensuring the safety of nanomaterials by conducting a hypothetical registration under REACH of metallic silver, a substance that exists both in nanoform and in non-n ...
help
Het uithardingsgedrag bij onverzadigde polyesterharsen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Sebastian, J. \ Ceric, R. \ Kuit, J. \ 2009
Bij de controle van gerealiseerde liningen voor rioolrenovatie worden proefstukken in een laboratorium beproefd. Dit betreft eigenschappen van korte duur. Het is van belang, dat naast de sterkte en stijfheid op korte termijn ook inzicht wordt verkreg ...
help
Drinkwaternormen : de 'Alpe d'Huez' voor de zuiveringstechnoloog \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vogelesang, G. \ Ouboter, P.S.H. \ 1992
De problematiek van vreemde stoffen in het drinkwater wordt besproken. Door de voortdurende roep om strenge normen zijn voor de zuiveringstechnoloog de ontwikkelingen nauwelijks meer bij te benen
help
Sulfide en aantasting van cementgebonden riolen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snaterse, C. \ 1987
help
Het gedrag van PVC-waterleidingbuis onder praktijkomstandigheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broere, J.J. \ 1984
Gedurende een proefperiode van anderhalf jaar is onderzoek gedaan naar de invloed van grondtype en legtechniek op het gedrag van PVC waterleidingbuis
help
Liner zoekt kwaliteit \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Cords, A. \ Ruch, T. \ Boxtel, P. van \ 2009
Het saneren van bestaande riolen is een vakgebied wat volop in ontwikkeling is en mag zich verheugen op toenemende belangstelling. Het niet hoeven graven, de besparing op (economische) kosten en beperking van overlast spelen hierbij een grote rol. De ...
help
Eigenschappen en karakterisering van filtermateriaal [Boek]
Lathouder, A. de \ 1973
Voor de filtratie als onderdeel van het zuiveringsproces voor de bereiding van drinkwater wordt doorgaans gebruik gemaakt van met korrelig materiaalmeestal zand- gevulde filters. Onderscheid wordt gemaakt tussen langzame zandfilters met fijn materiaa ...
help
Materiaalkeuze van leidingsystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Kiwa heeft een beslissingsondersteunend model ontwikkeld dat een bedrijfsspecifieke keuze voor materialen voor leidingen onder verschillende omstandigheden onderbouwt en reproduceerbaar maakt
help
Kaumera 2.0 [Geluidsopname]
2019
Kaumera is de naam van de nieuwe grondstof die uit afvalwater gehaald wordt. In Zutphen is op 2 oktober 2019 de eerste fabriek ter wereld geopend, die deze grondstof gaat produceren. De stof is biologisch afbreekbaar en daarmee een duurzaam alternati ...
help
Laboratorium onderzoek van omhullingsmaterialen voor drainbuizen [Boek]
Seijger, L.G. \ 1978
Het doel van het onderzoek was: - Het ontwikkelen van een relatie tussen karakteristieke eigenschappen van omhullingsmaterialen voor drainbuizen (zoals poriëngrootteverdeling en -dikte) enerzijds en de korrelgrootteverdeling van het omgevend bodemmat ...
help
Innovatie in kleinschalige overlaten en vispassages : een onderzoek naar innovatie in cultuurtechnische kunstwerken [Studentenverslag]
Dijkhof, J. \ Lamers, M. \ 2014
Kleinschalige overlaten en vispassages bestaande uit houten damplanken, worden op de traditionele methode (intrillen) aangebracht. Mogelijk kunnen deze overlaten en vispassages ook uit prefab elementen vervaardigd worden. Om hierop antwoord te kunnen ...
help
Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-productcertificaat voor kunststof behuizingen voor IBA-systemen [Boek]
2000
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een attest-met-productcertificaat voor 'kunststof behuizingen voor Individuele Behandel ...
help
Verslag onderzoek H2S-verwijdering uit rioolwater [Boek]
[ca. 2000]
In de jaren tussen 1980 en 1990 is een groot aantal woningen in het buitengebied van Nederland op de gemeentelijke riolering aangesloten. Tot ongeveer 1980 was als rioleringsysteem alleen de vrijvervalriolering beschikbaar. Bij de veelal grote afstan ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.