Login

Hydrotheek

help
"Afvalwaterproblematiek van de melkwinning bij veehouderijbedrijven" [Boek]
Verheij, J.P.G. \ 1989
help
Winst uit water : melkveehouderij [Boek]
Woude, M. van der \ CLM Onderzoek en Advies \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Onderwaterdrains uitkomst op veengronden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ 2009
Op veengrond kunnen onderwaterdrains de pieken in de grondwaterstand afvlakken. Om die reden zijn ze interessant voor boeren én voor het waterschap
help
De chemische samenstelling van het ondiepe grondwater bij rundveehouderijbedrijven [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Oosterom, H.P. \ 1977
help
Veehouder, water en waterschap \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Aarts, F. \ 2015
Als grootgrondgebruiker heeft de melkveehouderij veel invloed op de regionale waterhouding. Om het watermanagement te optimaliseren wordt de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld, een tool waarmee een bedrijfswaterplan kan worden gemaakt dat aansluit bij de ...
help
Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verloop, K. \ Haan, M. de \ Hoving, I. \ Noij, G.J. \ 2016
Waterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien & Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien & Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan ti ...
help
Phosphorus (P) management in the "De Marke" dairy farming system \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Aarts, H.F.M. \ Habekotté, B. \ Keulen, H. van \ 2000
help
Belang bij een schone sloot : melkveehouders Vlietpolder vervolgen mineralenstudie in Veenweideproject \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]
Poppe, H. van de \ 2006
Het hoogheemraadschap van Rijnland en een groep melkveehouders uit de omgeving van Jacobswoude hebben onderzoek en aanpassingen gedaan om de waterkwaliteit in de veenweidepolders te verbeteren. Deze mineralenstudie zal worden vervolgd. Bijgaand in ta ...
help
'Veehouderij moet blijven werken aan waterkwaliteit' : dijkgraaf Gerard Doornbos over waterbeheer en de plek van de boer \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2012
Voormalig LTO-voorzitter Gerard Doornbos schetst de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Waterschappen. Garanties over wateroverlast kan hij niet geven. Hij benadrukt dat de melkveehouderij verantwoord moet omgaan met het mestoverschot.
help
Afvalwaterproblematiek melk (rund)veehouderij [Boek]
Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ 1995
help
Nitrogen (N) management in the "De Marke" dairy farming system \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Aarts, H.F.M. \ Habekotté, B. \ Keulen, H. van \ 2000
help
De duivelse dilemma's van het veen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2003
Het veenweidegebied is ieders zorg. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht liet alle betrokkenen delibreren over de keuzen die voorliggen. Een verslag van een seminar
help
Felle discussie over toekomst veenweidegebied : lager waterpeil noodzakelijk voor voortbestaan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Om de veenweidegebieden niet verder te laten verzakken is een hoog waterpeil nodig, om (melk)veeteelt mogelijk te maken een laag peil. Verslag van een seminar over deze problematiek
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de sector mais op melkveehouderijbedrijven [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Zuiver afvalwater is zuivere koffie : verwerking afvalwater op melkveebedrijven \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Lazeroms, A.J.M. \ Molenaar, C. \ 1992
help
Agrarische bedrijfswaterplannen Dwingelerstroom en Wapserveensche Aa : pilotstudie naar de potentie en effectiviteit van maatregelen bij agrarische bedrijven die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Groenendijk, P. \ Hoving, I. \ Michels, R. \ Arts, M. \ Staarink, H. \ Bakel, J. van \ 2016
In dit onderzoek zijn 9 agrarische melkveebedrijven in Drenthe bezocht en is samen met de betrokken agrariërs besproken en geanalyseerd in hoeverre de situatie op het erf en de percelen verbeterd kan worden ten aanzien van bodem en water. Vanuit gesi ...
help
Nitrogen fluxes in the plant component of the "De Marke" farming system, related to groundwater nitrate content \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Aarts, H.F.M. \ Conijn, J.G. \ Corré, W.J. \ 2001
help
De aanpak zware metalen op melkveebedrijven [Boek]
Kool, A. \ Jongbloed, A.W. \ Moolenaar, S.W. \ Hilhorst, G.J. \ Schans, F.C. van der \ 2006
In dit rapport zijn de stromen van koper en zink op melkveebedrijven geanalyseerd. Dit resulteert in een aantal aanknopingspunten om de belasting van deze zware metalen vanuit de melkveehouderij te beperken. We werken dit beeld uit aan de hand van de ...
help
Hou vast die mineralen \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Boo, M. de \ 2014
De melkveehouderij kan de overschotten aan stikstof en fosfaat in mest en milieu flink terugdringen, zo blijkt uit onderzoeksresultaten op proefboerderij De Marke. Dat is goed voor het milieu èn voor de portemonnee van de boer. Zo wordt tussen de rij ...
help
Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Pijlman, J. \ Eekeren, N. van \ Gerner, L. \ Kessel, T. van \ 2016
In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen h ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.