Login

Hydrotheek

help
Toxic effects of pollutants on the mineralization of substrates at low environmental concentrations in soils, subsoils and sediments [Boek]
Beelen, P. van \ Fleuren - Kemilae, A.K. \ Huys, M.P.A. \ 1990
help
De waterbodem als chemisch reactievat en bioreactor \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Peijnenburg, W.J.G.M. \ 1992
help
Relaties tussen omzettingssnelheid en chemische structuur, hulpmiddel bij bepaling van milieu-risico's van verontreinigde waterbodems \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peijnenburg, W.J.G.M. \ 1992
help
Bacterieen werken langzaam maar zeker : hexachloorbenzeengehalte in sediment Ketelmeer met 80% omlaag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beurskens, J.E.M. \ 1995
help
Fotonen als hulpmiddel : zuiveringstechniek voor verontreinigd grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aksay, B. \ Brummeler, E. ten \ 1994
help
Reductive dehalogenation of hexachlorobiphenyls by microbial consortia isolated from Rhine and Biesbosch sediments \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Commandeur, L.C.M. \ Slot, P.C. \ Gerritse, J. \ 1992
help
Afbraak van organische verbindingen in anaerobe sedimenten : de invloed van milieufactoren op anaerobe omzettingssnelheden \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Peijnenburg, W. \ Hollander, H. den \ Riezebos, N. \ 1994
help
Advanced biological groundwater treatment by combining techniques \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Aksay, B. \ 1996
help
Bacterie eet medicijnresten \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Steeds meer medicijnen verdwijnen in het oppervlaktewater. Wageningse experimenten draaiden om de pijnstiller en ontstekingsremmer diclofenac. Uitgangspunt was het vinden van een bacterie, die dit medicijn afbreekt.
help
Biological selenium removal from wastewaters [Proefschrift]
Lenz, M. \ 2008
In this thesis, microbial conversion of water-soluble, highly toxic forms of selenium (selenate, selenite) to less bioavailable elemental selenium was investigated. By the exploitation of different groups of microorganisms (selenium-respiring, nitrat ...
help
Microbiele omzetting van chlooraromaten in waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Beurskens, J.E.M. \ Mol, G.A.J. \ Dekker, C.G.C. \ 1992
help
An inhibitor-based method to measure initial decomposition of naturally occurring polysaccharides in sediments \ Decomposition of organic matter in the littoral sediments of a lake [Hoofdstuk uit boek]
Boschker, H.T.S. \ Bertilsson, S.A. \ Dekkers, E.M.J. \ Cappenberg, T.E. \ 1995
help
Anaerobe microbiele omzetting van hexachloorbenzeen in Ketelmeersediment : isolatie van een microbiele mengpopulatie die chloorbenzeen reductief dechloreert [Boek]
Dekker, C.G.C. \ Beurskens, J.E.M. \ 1991
help
Effect biobaggeren is bijna nihil : onderzoek naar biologische in situ sanering baggerspecie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ferdinandy, M.M.A. \ Staps, J.J.M. \ Waarde, J.J. van der \ 1994
help
The mineralization of chloroform in river sediments \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Beelen, P. van \ Vlaardingen, P.L.A. van \ 1993
help
Influence of bacterial processes on the phosphorus release from sediments in the eutrophic Loosdrecht Lakes, The Netherlands \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Sinke, A.J.C. \ Cappenberg, T.E. \ 1988
help
Relative rates of lipid synthesis from [14C] acetate and [14C] lactate in the surface sediments of a small monomictic lake in relation to seasonal changes in the sedimentary distribution of polar lipid fatty acids \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Frederickson, H.L. \ Cappenberg, T.E. \ Leeuw, J.W. de \ 1988
help
An inhibitor - based method to measure initial decomposition of naturally occurring polysaccharides in sediment \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Boschker, H.T.S. \ Bertilsson, S.A. \ Dekkers, E.M.J. \ 1995
help
Waterbeheersing op de begraafplaats \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Loonstra, E. \ Otten, R. \ 2014
Het beheren van een begraafplaats is zowel een bovengrondse als een ondergrondse aangelegenheid. In beide gevallen speelt de bodem een belangrijke rol. Het is immers de bodem waarin de overledene te ruste wordt gelegd. De bodem is een wezenlijk onder ...
help
Effecten van denitrificatie op de chemische samenstelling van grondwater \ Verzuring, denitrificatie en stroombanen in de ondergrond : een symposium over grondwater kwaliteit, Vrije Universiteit, 25 oktober 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Beek, C.G.E.M. van \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.