Login

Hydrotheek

help
Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2015
Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organ ...
help
Verkennende studie naar lozing van microplastics door rwzi’s \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leslie, H. \ Moester, M. \ Kreuk, M. de \ Vethaak, D. \ 2012
In het Nederlandse watermilieu is een nieuw soort vervuiling geconstateerd: microplastics. Kunststof zwerfafval, waaronder microscopische kleine kunststofdeeltjes wordt al overal ter wereld aangetroffen, veel ook in zee. Buitenlands onderzoek toont a ...
help
Bioplasticproductie uit zuiveringsslib vereist marktgedreven procesoptimalisatie voor economisch rendement \ H2O online [Artikel]
Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
Grondstoffenproductie uit afvalwater- en slibstromen staat bij de Nederlandse waterschappen volop in de belangstelling. Vanuit de Routekaart Afvalwaterketen en de initiatieven van de Grondstoffenfabriek lijkt de productie van bioplastics uit reststro ...
help
Thema water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Terwisscha, C. \ Sneekes, A. \ Foeken, E. \ 2012
Deze bijdrage van Kennis-online bevat (o.a.) de artikelen "We moeten leren leven met zout"; "Iedere regio zijn eigen wateropvang"; Deltaplan voor Bangladesh"; "Milieuvriendelijker visteelt in Egypte"; "Ballastwater zonder kwallen"; Weinig plastic in ...
help
Microplastics : occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark [Boek]
Lassen, C. \ Foss Hansen, S. \ Magnusson, K. \ Norén, F. \ Bloch Hartmann, N.I. \ Rehne Jensen, P. \ Gissel Nielsen, T. \ Brinch, A. \ 2015
This report contains a review of existing knowledge on issues related to contamination by micro-plastics with a focus on the use and release of microplastics in Denmark and the presence of micro-plastics in the surrounding waters.
help
Weinig plastic in vissenmaag \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Foekema, E. \ 2012
Waar de magen van sommige zeevogels vol plastic zitten, lijken vissen in de Noordzee nauwelijks last te hebben van kunststofafval. Onderzoekers die plastic resten zochten in vissenmagen vonden ze in elk geval nauwelijks.
help
Bioplastic uit slib : verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib [Boek]
Hart, N.R. de \ Bluemink, E.D. \ Geilvoet, A.J. \ Kramer, J.F. \ 2014
De Grondstoffenfabriek is zowel een concept voor het winnen, verwerken en afzetten van grondstoffen uit afvalwater, als een fysieke locatie, een rioolwaterzuivering waar grondstoffen uit afvalwater gewonnen worden. Eén van die grondstoffen uit afvalw ...
help
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics [Boek]
Verschoor, A. \ Poorter, L. de \ Roex, E. \ Bellert, B. \ 2014
Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bro ...
help
Microplastic litter in the Dutch marine environment : providing facts and analysis for Dutch policymakers concerned with marine microplastic litter [Boek]
Leslie, H.A. \ cop. 2011
Plastic waste, including microplastics, can be found throughout the world’s oceans and in the North Sea. This is a complex global environmental problem that could have wide-ranging negative impacts on the ecosystem and human health. While much is kno ...
help
Microplastics in aquatic food chain : sources, measurement, occurrence and potential health risks [Boek]
Hollman, P.C.H. \ Bouwmeester, H. \ Peters, R.J.B. \ 2013
Pollution of the environment with plastics is a growing problem, and is expected to persist for hundreds to thousands of years. As a result microplastics, plastic particles with size smaller than 5 mm, are ubiquitously present in the aquatic food cha ...
help
Bioplastic uit zuiveringsslib: is het haalbaar en betaalbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
Productie van bioplastic uit slib is technologisch en technisch haalbaar, maar economisch nog niet rendabel. Het kan goedkoper door procesoptimalisatie.
help
Plastics in het water: 'je voelt op je klompen aan dat het niet goed is' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plastics in het water. Maar ze kunnen als ‘doorvoerhaven’ wel het nodige doen om ze uit dat water te halen. Daar was iedereen het met elkaar over eens, tijdens een bijeenkomst die onlangs ...
help
Potential risk of microplastics in the fresh water environment [Boek]
Roex, E. \ [ca. 2013]
Englisch version of the Dutch memo about the potential risks of microplastics in the fresh water environment and what this means for the Dutch water boards.
help
'Rog' ruimt in 5 jaar plastic soep op \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2013
De Delftse student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek Boyan Slat (18) heeft een concept ontwikkeld waarmee de 7.250.000 ton plastic afval in de wereldoceanen opgeruimd kan worden. Hij is inmiddels met een groep studenten, ingenieurs, oceanografen en ...
help
Microplastics in het zoetwater milieu : een inventarisatie van mogelijke risico’s voor waterschappen [Boek]
Roex, E. \ [2013]
Na hormoonverstoorders, geneesmiddelen en nanodeeltjes lijken microplastics een volgende groep van verontreinigende stoffen waar waterbeheerders mee geconfronteerd worden. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de belangrijkste bronnen ...
help
Microverontreinigingen in oppervlaktewater verdienen aandacht \ H2O online [Artikel]
Derksen, A. \ Roex, E. \ 2015
Er komt steeds meer aandacht voor geneesmiddelen, hormonen, microplastics en andere microverontreinigingen in water. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van de wetenschap. Waar komen deze microverontreinigingen vandaan, hoe komen ze in het w ...
help
Fate of nano- and microplastic in freshwater systems: a modeling study \ Environmental pollution [Artikel]
Besseling, E. \ Quik, J.T.K. \ Sun, M. \ Koelmans, A.A. \ 2016
Riverine transport to the marine environment is an important pathway for microplastic. However, information on fate and transport of nano- and microplastic in freshwater systems is lacking. Here we present scenario studies on the fate and transport o ...
help
Plasticvisser nieuw wapen tegen zwerfplastic in water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Zwerfplastic is wereldwijd een gigantisch probleem. Het merendeel belandt via de rivieren in zee. Om dat te voorkomen is een nieuw wapen ingezet. De plasticvisser, een vaartuig met 2 vangarmen, kan plastic afvangen en sorteren in open water. Met name ...
help
Watergedragen polymeren : een probleemverkenning naar de milieubezwaarlijkheid van watergedragen polymeren [Boek]
Breedveld, L.W. \ 1996
help
Plastics in rivieren uitdaging voor waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kroes, M.J. \ Tweehuysen, G. \ Löhr, A.J. \ 2014
Plastics in het milieu kunnen leiden tot ecologische effecten. Sinds de ‘plastic soep’ een begrip is geworden, is de media-aandacht toegenomen. Het grootste deel van dit plastic is afkomstig van landbronnen en rivieren spelen een belangrijke rol bij ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.