Login

Hydrotheek

help
Migratie van anadrome vis in de benedenrivieren \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Beek, G. van \ Sips, H. \ 1994
help
Pleidooi voor vrije vismigratie in Europese rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Schollema, P.P. \ Moquette, F. \ Scheper, A.J. \ 2006
Ruim 120 deskundigen uit 14 Europese landen waren op 8, 9 en 10 november in Groningen bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen over de problemen met vismigratie. De organisatie lag in handen van Waterschap Hunze en Aa's. Sportvisserij Nederland ...
help
Verslag onderzoek vispassage via bekkenvistrap Archem in de Regge in 1991 [Boek]
Heermans, W. \ Stolwijk, H.P.M. \ 1991
Door de visserijkundig ambtenaar van het ministerie van LNV, de heer J.G. Wiggen, werd het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) benaderd om mee te willen werken aan een onderzoek naar het functioneren van de bekkenvistrap in de Regge bij Arch ...
help
The Dutch pool and orifice fishway \ Aquatic habitats: analysis & restoration : fifth international symposium on ecohydraulics, September 12-17, 2004, Madrid, Spain [Hoofdstuk uit boek]
Boiten, W. \ 2004
One of the most popular fishway types in the Netherlands is the Dutch pool and orifice fishway at first designed by Wim de Wit. The fisway is mainly intented for fresh water fish with a burst velocity and migrating in minor rivers and streams
help
Zoute spiering paait door Afsluitdijk niet in IJsselmeergebied \ Nature Today [Artikel]
2013
Zoute spiering paait door Afsluitdijk niet in IJsselmeergebied Bericht uitgegeven op zaterdag 17 augustus 2013 Zoute spiering, die voorkomt in de Waddenzee en Noordzee, paait nog nauwelijks in het IJsselmeergebied, blijkt uit zojuist gepubliceerd ond ...
help
Exoten rukken op in Nederlandse wateren: opmars van marmergrondel en quaggamossel \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Wesseling, M. \ 2009
Er voltrekt zich een ecologische ramp in de Nederlandse wateren, aldus twee Nederlandse experts. Steeds meer aquatische exoten bedreigen inheemse soorten. In de Rijn is bijvoorbeeld al bijna de helft van de ongewervelden uitheems, aldus Rob Leuven va ...
help
Advies over mitigerende maatregelen voor de otter in Friesland [Boek]
Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Kuiters, A.T. \ 2011
Deze rapportage geeft informatie over bestaande knelpunten, toekomstige knelpunten en opties voor mitigerende maatregelen in het deel van Friesland grenzend aan het gebied waar zich de huidige kernpopulatie van de otter bevindt. Dit rapport richt zic ...
help
Vispassage Vierlingsbeek, meer dan alleen veel vis \ H2O online [Artikel]
Kerkhoff, M. \ Keulen, J. van \ Brugmans, B. \ Worm, T. \ Puts, T. \ 2015
De watermolen bij Vierlingsbeek was al eeuwen een barrière voor vismigratie. Een vispassage moest deze barrière opheffen, maar het ontwerp had met veel factoren rekening te houden: een cultuurhistorisch waardevolle watermolen die energie opwekt en da ...
help
Biologische aspecten bij het ontwerp van vispassages \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Riemersma, P. \ 1994
help
Comeback van de Europese meerval \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ 2011
Het gaat de goede kant uit met de Europese meerval. Uit het toenemende aantal vangstmeldingen van de afgelopen jaren blijkt dat de populatie van deze dikkoppige roofvis zich sterk uitbreidt. Voor Sportvisserij Nederland reden om als onderdeel van het ...
help
Bureau Visadvies zet OVB onderzoek slagvaardig voort \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2005
Het specialistisch visonderzoek in opdracht van derden, dat OV verrichtte, past niet in de nieuw opgerichte Vereniging Sportvisserij Nederland. Daarom heeft deze tak zich afgesplitst in een zelfstandige BV. Interview met de twee directeuren: Jan Kemp ...
help
Herstel van vismigratie \ De levende natuur [Artikel]
Kroes, M.J. \ Monden, S. \ 2006
In Europa worden 67 zoetwatervissoorten in hun voortbestaan bedreigd. Eén van de belangrijkste oorzaken is het inperken van leefomgeving door de aanleg van stuwen etc. Inmiddels zijn de nodige voorzieningen getroffen (zoals vispassages). Recentelijk ...
help
Report on the eel stock and eel fishery in the Netherlands in 2010 [Boek]
Graaf, M. de \ Bierman, S.M. \ 2011
Onderliggend rapport bevat het overzicht van de toestand van de aalstand in Nederland dat in de zomer van 2011 is opgesteld. De tijdreeksen in dit rapport lopen tot en met 2010, met uitzondering van de glasaalintrek waarvoor gegevens tot en met het v ...
help
Radio-tracking of otters Lutra lutra in north-eastern Spain \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Ruiz - Olmo, J. \ Lopez - Martin, J.J. \ Lopez - Martin, J.M. \ 1995
2 otters werden van een zendertje voorzien en gevolgd
help
Vismigratie van en naar het Lauwersmeer : Effectiviteit van het visvriendelijk beheer van de R.J. Cleveringsluizen voor de migratie van vislarven & Migratie mogelijkheid van Driedoornige stekelbaars bij vispassage te Esumakeech [Studentenverslag]
Landstra, F. \ Venema, P.-W. \ 2015
Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe effectief het “visvriendelijk” beheer van de R.J. Cleveringsluizen is en of dit effect heeft op vispassages in het achterland. Hierbij wordt, vanwege de essentie, op locatie Lauwersoog naar de larvale v ...
help
Vismonitoringsonderzoek Balgdijk : onderzoek naar het visaanbod en efficiëntie van de vispassage bij gemaal Balgdijk in het voorjaar van 2015 [Studentenverslag]
Bouwman, S. \ 2015
De hoofdvraag is: Hoe effectief is de vispassages bij gemaal Balgdijk met nadruk op de driedoornige stekelbaars en glasaal in de periode maart-april 2015? De deelvragen zijn: - Hoe groot is het aanbod van de driedoornige stekelbaars en glasaal bij ge ...
help
Vismonitoringsrapport Zwarte Haan & Roptazijl : Visaanbod onderzoek bij het gemaal te Zwarte Haan en bepaling van de efficiëntie van de vispassage bij het gemaal Roptazijl in 2014 [Studentenverslag]
Kalt, N. \ Vries, I. de \ 2014
Het doel van dit onderzoek is om door middel van een monitoringsonderzoek, een inventarisatie te maken van de verschillende soorten en de hoeveelheden aan vissen bij de locaties (gemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan). Verder wordt de efficiëntie van ...
help
Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassages [Boek]
Heuts, P. \ 2013
Sinds 1993 zijn diverse traditionele ‘De Wit’ vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde ‘De Wit’ sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het ...
help
Voortgang in de uitvoering van het Masterplan trekvissen Rijn in de Rijnoeverstaten in de periode 2010-2012 [Boek]
2013
In het Masterplan trekvissen Rijn wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied. De zalm staat daarbij symbool voor ...
help
Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in Gastel, 2009 - 2013 : onderzoek uitgevoerd in het kader van het project knoflookpad Strijper Aa [Boek]
Bosman, W. \ Struijk, R.P.J.H. \ 2014
De knoflookpad werd in 1982 in het Strijper Aa gebied ontdekt. In de periode 2000 – 2010 bleek dat de populatie in aantal achteruit ging. De knoflookpad gebruikte één water, het Hondsven, om zich voort te planten en de landhabitat bestond zeer waarsc ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.