Login

Hydrotheek

help
Phosphonates in domestic laundry- and cleaning agents : environmental fate, behaviour, ecotoxicology and environmental risk assessment [Boek]
Beij, E.P. \ Overleggroep Deskundigen Wasmiddelen-Milieu \ 1997
help
The economic functions of the environment : voordracht uit de 45e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Grondwater of oppervlaktewater?', gehouden op 8 januari 1993 aan de TU Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hueting, R. \ 1994
help
Preconcentration of ultratrace rare earth elements in freshwater with an ion-exchange micro-column and determination by inductively coupled plasma mass spectrometry \ Proceedings of the first Sino - Dutch workshop on the environmental behavior and ecotoxicology of rare earth elements [Artikel]
Zhu, W. \ Leer, E.W.B. de \ Kennedy, M. \ 1996
help
Natuur - grondwater : een onderzoek naar de mogelijkheden om bij de lokatiebepaling van grondwateronttrekkingen rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden [Boek]
Montijn, G. \ 1981
help
Estimating risks of contaminants to user functions in the Rhine and Meuse floodplains \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Balk, F. \ Dogger, J.W. \ Noppert, F. \ 1994
help
Source and environmental fate of natural oestrogens [Boek]
Blok, J. \ Wösten, M.A.D. \ 2000
help
MetaNatuurplanner v2.0 : status A [Boek]
Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Adrichem, M.H.C. van \ Knegt, B. de \ Greft, J.G.M. van der \ 2016
Het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR hebben de MetaNatuurplanner ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model legt relaties tussen de milieu ...
help
The fate of methanol in thermophilic-anaerobic environments [Proefschrift]
Paulo, P.L. \ 2002
Hoofddoel van dit onderzoek was het vasstellen van de haalbaarheid van de behandeling van methanol houdende afvalwaters onder thermofiele condities in een eentraps UASB (upflow anaerobic sludge blanket) reactor. Daarbij is met name getracht alle nade ...
help
Trace metal dynamics in methanol fed anaerobic granular sludge bed reactors [Proefschrift]
Zandvoort, M.H. \ 2005
Trace metals are essential for anaerobic microorganisms, because they are present as cofactor in many of their enzymes. Therefore anaerobic wastewater treatment systems using these microorganisms to perform biological conversions are dependent on the ...
help
Fate of chlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the soil - water - plant system : a preliminary model study [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ 1990
help
Organotin compounds in the aquatic environment : determination, occurrence and fate [Proefschrift]
Staeb, J.A. \ 1995
help
Herkomst en lot van natuurlijke oestrogenen in het milieu [Boek]
Blok, J. \ Wösten, M.A.D. \ 2000
help
Zichtbare effecten van onzichtbare stoffen : overzicht onderzoek aan vogels in het benedenrivierengebied 1982 - 1992 [Boek]
Boudewijn, T. \ Dirksen, S. \ Ohm, M. \ 1994
help
Bemesting, waterhuishouding en intensivering in de landbouw en het natuurlijk milieu [Boek]
Molenaar, J.G. de \ 1980
help
'Verziltingsdiscussie komende jaren steeds heviger' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2009
Verzilting is een groeiend probleem in Zuid-Holland. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging kan de boomteelt in de provincie in gevaar komen. Wat is er tegen dit probleem te doen? De Boomkwekerij sprak met voorzitter van de NBvB-k ...
help
Fluxes of pesticides into the marine environment : analysis, fate and effects [Proefschrift]
Steen, R.J.C.A. \ 2002
The aim of the research work described in this thesis was to assess the fluxes of pesticides, and their effects, from the river Scheldt into the North Sea. Three goals were formulated: 1. to develop analytical procedures capable of measuring ultra-tr ...
help
Omzettingssnelheid van methylisothiocyanaat en 1,3-dichloorpropeen in waterverzadigde ondergrondmaterialen uit Drenthe en Groningen [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Pas, L.J.T. van der \ Smelt, J.H. \ Plas, L.J.T. van der \ 1989
help
Naar een verdere ecologische onderbouwing van het stoffenbeleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hekstra, G.P. \ 1990
help
De uitspoeling, afbraak en vervluchtiging van dichloorpropeen op het proefbedrijf "De Waag" [Boek]
Groen, K.P. \ Winkels, H.J. \ 1990
Een studie is verricht naar de waterbalans, grondwaterstanden en bodemtemperatuur om zo uitspraken te kunnen doen over de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater
help
SIMPLEBOX : a generic multimedia fate evaluation model [Boek]
Meent, D. van de \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.