Login

Hydrotheek

help
Steen in de vijver... en niet eens een rimpeling : Nederland in achterhoede met waterkwaliteit \ Water governance [Artikel]
Schwartz, G. \ 2012
De auteur pleit voor een scherpere aanpak van de diffuse bronnen. Het signaal dat Natuur en Milieu met haar ‘Ranking the Stars’ gaf, kan hiervoor nog steeds een stimulans zijn; recente meetgegevens laten immers zien dat het, in ieder geval voor het w ...
help
Beleid hergebruik stoffen uit afvalwater laat nog te wensen over \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2014
Binnen de afvalwaterketen worden veel initiatieven ontplooid om hergebruik te bevorderen, bijvoorbeeld van fosfaat en cellulose uit afvalwater. Er blijken echter beperkende omstandigheden te zijn. Zo is er geen duidelijk beleid voor hergebruik van af ...
help
Milieubalans 2008 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2008
De Milieubalans is een jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de toestand en de trends in het milieu in relatie tot het gevoerde beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook schetst de Milieubalans resterende kn ...
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Boek]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
A method for the deliberate and deliberative selection of policy instrument mixes for climate change adaptation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Mees, H.L.P. \ Dijk, J. \ Soest, D. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Runhaar, H.A.C. \ 2014
Policy instruments can help put climate adaptation plans into action. Here, we propose a method for the systematic assessment and selection of policy instruments for stimulating adaptation action. The multi-disciplinary set of six assessment criteria ...
help
Uncertainties in evaluating the coherence of independently derived environmental quality objectives for air, water and soil \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Etienne, R.S. \ Willemsen, F.H. \ Ragas, A.M.J. \ 1998
help
Gemeentelijke Barometer zet in op weten, willen en werken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Naast het werk van Stichting RIONED dat de technische kant van de waterwereld belicht, zijn er ook HaskoningDHV en VNG die gezamenlijk hun Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving uitbrengen. Voor het onderdeel "water & klimaatadaptatie" sprak de ...
help
Riolering over de grenzen heen helpt het milieu redden : samenvatting van de inleidingen tijdens de vijfde RIONED-dag, 29 januari 1992, Jaarbeurs Congreszaal te Utrecht [Congresverslag]
Stichting RIONED \ 1992
help
Waterleidingbedrijven en milieu- en natuurbeheer, 1990-1997 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Dietz, E. \ Mark, R. van der \ 1999
help
Beleidsanalyse en de ontwikkeling van het waterkwaliteitsbeleid \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Bressers, J.T.A. \ 1979
Het waterkwaliteitsbeheer is een relatief nieuw beleidsterrein. Men kan veronderstellen dat juist een zo jong beleid zich snel ontwikkelt. In dit artikel wordt op de eerste plaats deze ontwikkeling besproken. Vervolgens komen drie beleidsstukken ter ...
help
Nederlandse ingenieurs bestrijden afkalving kust Georgië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2011
De kust van Georgië heeft bij Batumi te maken met dusdanig ernstige erosie, dat de hele badplaats kopje onder dreigt te gaan. Een Nederlands consortium werkt met de regering van de deelstaat Adjara aan een oplossing, gefinancierd door 'Partners voor ...
help
Water op de Europese agenda : afscheid Hans Blokland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Feunekes, J.J. \ Hinderink, H.G.O. \ 2008
Hans Blokland, in december 2008 Europarlementariër voor de ChristenUnie, neemt in 2009 afscheid van Brussel. In juni 2009 stelt hij zich niet herkiesbaar. Zijn veertien dienstjaren staan in het teken van milieu- en waterbeheer. Als vice-voorzitter va ...
help
Milieu- en waterrecht in West-Duitsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1990
help
Toetsdiepte voor nitraat : synthese onderzoek 2008 [Boek]
Klijne, A. de \ Groenendijk, P. \ Griffioen, J. \ Velthof, G.L. \ Janssen, G. \ Fraters, B. \ 2008
Nitraat wordt zowel bij natte, matig natte als droge zandgronden in de bovenste 5 meter van het grondwater afgebroken. Dat onder droge zandgronden nog geen afname van de nitraatconcentratie met de diepte wordt gemeten, terwijl in het grondwater wel n ...
help
Waterschappen en omgevingsdiensten : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraak, I. \ 2014
Onlangs is door de Commissie Waterketens en Emissies van de Unie van Waterschappen een nieuwe visie op de omgevingsdiensten vastgesteld. Aanleiding hiertoe was o.a. de in aantocht zijnde Omgevingswet en de de eerste ervaringen met de omgevingsdienste ...
help
Controversies in water management: frames and mental models \ Environmental impact assessment review [Wetenschappelijk artikel]
Kolkman, M.J. \ Veen, A. van der \ Geurts, P.A.T.M. \ 2007
Controversies in decision and policy-making processes can be analysed using frame reflection and mental model mapping techniques. The purpose of the method presented in this paper is to improve the quality of the information and interpretations avail ...
help
Maatregelen tot vermindering van de fosfaatbelasting van het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
Heide, B.A. \ Scholte Ubing, D.W. \ 1976
help
Over de stille, groene revolutie van de waterschappen en de juridische aspecten van duurzame energie en grondstoffen \ Water governance [Artikel]
Lazaroms, R.J.J. \ 2014
De waterschappen zijn hun werkzaamheden in hoog tempo aan het verduurzamen. De technologische mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie en grondstoffen nemen een hoge vlucht en de waterschappen spelen hier actief op in. De sector heeft zichz ...
help
Participation under a spell of instrumentalization? Reflections on action research in an entrenched climate adaptation policy process \ Critical policy studies [Wetenschappelijk artikel]
Boezeman, D. \ Vink, M.J. \ Leroy, P. \ Halffman, W. \ 2014
The article discusses action research in a Dutch intergovernmental project group DV2050. That group was to assess the effects of climate change and soil subsidence on the regional water system and to propose adaptive policies to increase regional wat ...
help
Focus op gewasbeschermingsmiddelen in water : VMM waakt over waterkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ Cools, K. \ Mestdagh, I. \ 2010
De Europese, federale en Vlaamse wetgeving zal steeds meer rekening houden met de impact van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater. Concreet moeten we er als sector voor zorgen dat de concentraties, die in het oppervlaktewater gemet ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.