Login

Hydrotheek

help
Centraal of decentraal ontharden : een zaak van eerlijk wegen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koreman, E.A. \ Bruin, J.B. de \ Koolen, R.N. \ 1999
help
M.e.r. voor dijkverbetering : nieuwe aanpak met voorbeeldfunctie voor andersoortige projecten \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Jorritsma, L. \ 1998
help
ECOMET : een methode voor het voorspellen en beoordelen van effecten op ecosysteemniveau \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Canters, K.J. \ Udo de Haes, H.A. \ 1986
help
Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : op planniveau [Boek]
Groenendijk, P. \ Velthof, G.L. \ Schröder, J.J. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ 2017
Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ...
help
Plan-m.e.r. voor waterplannen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ 2008
De provinciale waterhuishoudingsplannen en de waterbeheerplannen van de waterschappen zijn plannen waarvoor een m.e.r. is voorgeschreven. Dit jaar gaan provincies en waterschappen hiermee aan de slag. Er liggen kansen voor dit instrument
help
Klimaatverandering en milieueffectrapportage : tijd voor een nieuw thema? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Bel, D. \ 2008
In dit tijdschrift aandacht voor klimaatverandering. Hoe kunnen we plannen, programma's en besluiten eigenlijk toetsen op hun bijdrage aan klimaatverandering, vraag de auteur zich af, zonder er wéér een toets aan toe te voegen
help
Nationaal Waterplan, PlanMER en kiezen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zetten, M. van \ 2009
Het (ontwerp) Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het waterbeleid voor de komende zes jaren. Bij keuzes met gevolgen voor natuur en milieu moet er gekeken worden of er alternatieven zijn. In het PlanMER en de passende beoordeling bij he ...
help
De rol van een mileueffectrapportage in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dotinga, F. \ Vroege, M. \ 2009
Gebruik een milieueffectrapportage creatief, verplaats je in de beslisser en maak je plan begrijpelijk voor de omgeving. Dat zijn de centrale boodschappen in dit artikel over de toepassing van een milieueffectrapportage (MER) in het waterbeheer. Onde ...
help
Milieu-effectenrapportage en drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Muelschlegel, J.L. \ 1991
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Effecten van verontreinigingen [Boek]
Schmidt, C.A. \ 1998
help
Klimaataspecten in planm.e.r. voor structuurvisies: een handreiking voor de praktijk [Boek]
Groot, S.M. de \ Koomen, E. \ [2011]
Centraal in deze handreiking staat de link tussen klimaatkennis uit het programma Klimaat voor Ruimte en strategisch ruimtelijk beleid via de planm.e.r.. Het doel van de handreiking is de toegankelijkheid van klimaatkennis uit Kennisprogramma Klimaat ...
help
Een landelijk systeem van ecotooptypen [Boek]
Everts, F.H. \ Vries, M.P.J. de \ Udo de Haes, H.A. \ 1982
help
Zandwinning IJsselmeer [Boek]
2015
Smals IJsselmeer BV te Cuijk heeft het voornemen om industriezand te produceren uit specie dat gewonnen wordt in het IJsselmeer. De zandwinning moet plaats gaan vinden in een gebied met een oppervlakte van bruto 250 ha, gelegen op 5 kilometer ten zui ...
help
Baggerbergingsplan provincie Utrecht 1997-2001 [Boek]
Provincie Utrecht \ 1997
help
Milieujaarverslagen beoordelen : moeilijk of makkelijk? [Boek]
Klaveren, J. van \ 2004
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen of Rijkswaterstaat over voldoende adequate hulpmiddelen beschikt om het valideren van milieujaarverslagen door de regionale diensten op een uniforme wijze te laten uitvoeren
help
Environmental impact assessment study for the Common Meuse (mer Grensmaas 2003) \ NCR-days 2003 : dealing with floods within constraints, november 6-8 [Hoofdstuk uit boek]
Onneweer, J. \ Peerbolte, B. \ Meijer, D.G. \ 2004
Over an almost continuous length of 40 km, ecological rehabilitation projects, river widening measures and flood channels are planned to be realized in the common 15 years. For the part "river management study" and "morphological study" an EIA was ma ...
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Milieu, natuur en landschap [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivierplassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ve ...
help
Evaluatie MER, zin of onzin? : case study evaluatie MER-en en dijkversterkingen Flevoland \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Scheuten, W. \ Straten, B. van \ Bakker, J.W.P. de \ 2006
Hoewel evaluatie een verplicht onderdeel is in een MER (via art. 7.39 van de Wet milieubeheer) is feitelijk een evaluatie eerder uitzondering dan regel. Aan de hand van de situatie in Flevoland wordt de (on)zin van MER evaluatie, in opdracht van Rijk ...
help
Workshop 'm.e.r. en dijkversterkingen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Asperen, L. van \ Poortvliet, I. \ 1996
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Drinkwatervoorziening [Boek]
Meeuwissen, B.A.J. \ Brink, H. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.