Login

Hydrotheek

help
Lucht- en waterverontreiniging : Machevo-Congres 1965, (6e) [Congresverslag]
Clausen, J.F. \ 1965
help
Uncertainty in environmental quality standards [Proefschrift]
Ragas, A.M.J. \ 2000
help
Hans Berkhuizen, directeur van Vereniging Milieudefensie: "Terugdraaien subsidies door overheid zorgt voor nieuw elan" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw zochten Nederlandse drinkwaterbedrijven bewust de publiciteit om de vervuiling van de Rijn en later ook de Maas aan de orde te stellen. Bezoek van ir. Cor van der Veen - van 1965 tot 1986 directeur van het to ...
help
Water en lucht in industrialiserend Nederland [Boek]
Hellemans, J. \ Duintjer, J.E. \ Rooijen, C. van \ 1965
help
Dioxines in milieu en voeding in Nederland [Boek]
Kleijn, E.G.M. \ Voet, E. van der \ 1991
help
Atlas van Nederland - Dl. 17: Milieu [Kaart]
Piket, J.J.C. \ Bouwer, K. \ Teune, P.J. \ 1989
In dit atlasdeel wordt eerst ingegaan op diverse vormen van milieubeinvloeding en achtergronden van deze problematiek. Daarna komen de aantasting van milieu en landschap, de verontreiniging van water, bodem en lucht en de milieu-effecten van delfstof ...
help
Ken uw bagger en baggerlocatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tummers, H. \ Bloemendaal, J. \ 2012
Bij het baggeren van watergangen wordt veel baggerspecie verspreid over de percelen die langs deze watergangen liggen. Voordat er daadwerkelijk wordt gebaggerd vinden veel voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals waterbodemonderzoek, financiering, ...
help
Waterschap meet bodembelasting bij doorgangsdepots \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Plicht, J. van der \ Langen, J.U.M. van \ Jansen, R.A.G. \ Spoelstra, H. \ 2006
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een onderzoek verricht naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond van 2 tijdelijke baggerspeciedepots om na te gaan in hoeverre de opslag van de specie de bodem beïnvloed heeft
help
Eindverslag CCRX 1963 - 1997 : Coordinatie-Commissie voor Metingen in het milieu (CCRX) [Boek]
Coordinatie-commissie voor de Metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische Stoffen \ 1997
help
Afkoppelen / niet aankoppelen : beleid en beslisbomen [Boek]
Voskamp, T.J. \ Projectgroep afkoppelbeleid \ 2002
De beleidsuitgangspunten in genoemde nota's zijn de basis geweest voor deze notitie, die daardoor gezien kan worden als een uitwerking van het nieuwe waterbeheerplan en de beleidsnota Stedelijk water. Deze notitie geeft richting aan het afkoppelen va ...
help
Kwaliteitsparameters voor terrestrische en aquatische bodemecosystemen : een selectie van hanteerbare ecotoxicologische toetsen [Boek]
Gezondheidsraad \ 1991
help
Validatie van risicogrenzen voor de bodem : verslag van een workshop gericht op de opzet van een onderzoekprogramma [Boek]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1992
help
Doelgroepstudie en beleidsanalyse binnenvaart [Boek]
Waveren, R.H. van \ Zeegers, I. \ 1997
help
Waterbezwaarlijkheid van blusschuimen : resultaten van een inventariserend onderzoek [Boek]
Luttmer, W.J. \ 1998
help
De Coordinatie-Commissie voor de Metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen (CCRX) \ Berichten uit het R.I.V.M.... / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene [Artikel]
Went, G.F. van \ Buurma, IJ. \ 1989
help
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het Nederlandse milieu [Boek]
Naald, W.G.H. van der \ Tamis, W. \ Berg, M.M.H.E. van den \ 1987
Milieu-inventarisatie CCRX
help
Basisdocument fluoriden [Boek]
Slooff, W. \ Eerens, H.C. \ Janus, J.A. \ 1988
Dit rapport omvat gegevens over de anorganische fluoriden inzake de bronnen en verspreiding, de risico's op basis van afweging van blootstellingsniveaus en schadelijke concentraties, de technische mogelijkheden deze risico's te reduceren en de bedrij ...
help
[Milieu] normstelling : een poging tot overzicht en integratie \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Copius Peereboom - Stegeman, J.H.J. \ Copius Peereboom, J.W. \ 1989
help
Emissies van halogeenkoolwaterstoffen tengevolge van reinigen en ontvetten in kleine bedrijven [Boek]
Most, P.F.J. van der \ 1993
help
Towards integrated environmental quality objectives for several compounds with a potential for secondary poisoning [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Canton, J.H. \ Eijs, Y.A. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.