Login

Hydrotheek

help
Een experimenteel onderzoek naar het gedrag van makrofauna in relatie tot draadwieren [Studentenverslag]
Verf, M. \ 1983
Het in dit verslag beschreven experimentele onderzoek had als doel de veldwaarnemingen te toetsen: vinden bepaalde makrofaunasoorten flap (draadwieren) aantrekkelijk c.q. onaantrekkelijk en waardoor wordt dit veroorzaakt? Een werkmethode werd hiervoo ...
help
Levensgemeenschappen van Mollusken in de overgangsgebieden tussen zoet en zout \ De levende natuur [Artikel]
Kuijper, W.J. \ 2004
Een belangrijke factor voor het voorkomen van weekdieren is het zoutgehalte van het water. Snelle wisselingen daarin worden door veel soorten niet verdragen. Geleidelijke overgangen, veroorzaakt door seizoenen, geven meer soorten de kans om in deze e ...
help
De molluskenfauna van de Reeuwijkse Plassen 1960/1964 [Studentenverslag]
Stoll, H. \ 1964
Veldbiologische studie uitgevoerd bij de Reeuwijkse Plassen.
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2008 : Nauwe korfslak Vertigo angustior [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Lente, I. van \ 2009
De Nauwe korfslak is beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en de nationale natuurwetgeving. Het primaire doel van de gevraagde onderzoeken is om zowel de actuele als de potentiële verspreiding van de soorten in kaart te brengen op een schaalniv ...
help
Makrofauna-gemeenschappen in bronnen [Boek]
Oude Egbrink, B. \ Notenboom, J. \ 1982
help
Bronnen in Vaals : hydrobiologische inventarisatie met betrekking tot de macrofauna, en een typologie van de bronnen van de Hermansbeek, Claasvelderbeek, Zieversbeek en zijbeken [Boek]
Ploeg, M.P.M. van der \ Upperman, C.W. \ 1982
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2008 : Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ Bruyne, R.H. de \ 2009
Het verspreidingsonderzoek naar de Zeggekorfslak is nog niet afgerond en het precieze voorkomen is nog nog niet uit alle gebieden in detail bekend. Er is echter wel voldoende informatie om te kunnen stellen dat de laagveen/plassengebieden waarschijnl ...
help
Veranderingen in voorkomen van land- en zoetwatermollusken op Ameland \ De levende natuur [Artikel]
Leeuwen, S.J. van \ Toorwen, B.F. van \ 2003
Door de aanleg van de waddijken in de jaren 1915-1930 is het Amelandse polderwater zoet geworden. Daarmee ontstond een gunstige biotoop voor de zoetwaterslak. Er hebben op Ameland diverse inventarisaties plaats gevonden: 1947, 1956 (Van Benthum Jutti ...
help
Onderzoek naar het effekt van een sublethale concentratie van het ionogene koper (Cu2+) op de gewone alikruik, Littorina littorea (L.) [Boek]
Kraan, S. \ 1988
help
Een vergelijking van een kunstmatig substraat van knikkers met een kunstmatig substraat van grauwacke stenen [Boek]
Ketelaars, H.A.M. \ Vaate, A. bij de \ 1992
help
De Nederlandse zoetwatermollusken : recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water [Boek]
Gittenberger, E. \ Janssen, A.W. \ Kuijper, W.J. \ Bruyne, R.H. de \ Cadee, M.C. \ Wallbrink, H. \ 1998
help
Does the Rhine still have characteristics of a river ecosystem? : the longitudinal distribution of macroinvertebrates \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Velde, G. van der \ Brink, F.W.B. van den \ 1994
help
Beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater van het univerversiteitscentrum "De Uithof" e.o. te Utrecht m.b.v. de macrofauna [Boek]
Huizer, R.C.T. \ Putten, L.J.A. van \ 1979
help
Faunistische gegevens van de Hierdense Beek 1907-1970 [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1979
Hydrobiologisch onderzoek RIN
help
Grondwaterfauna in Zuid-Limburg : typologie van grondwatermilieu's, kennismaking met de levensgemeenschap in waterputten [Boek]
Notenboom, J. \ 1980
help
Typologie van een aantal Zeeuwse binnenwateren, voornamelijk sloten en watergangen, op grond van de soortensamenstelling van hun macrofauna [Boek]
Weeber, I.J. \ 1979
Een veertigtal binnendijkse wateren in Zeeland, voor het overgrote deel sloten en watergangen, werden in 1977 tweemaal kwalitatief bemonsterd op benthische en vrijzwemmende makrofauna.
help
Bacterial endocytobionts within endosymbiotic ciliates in dreissena polymorpha (Lamellibranchia: mollusca) \ Acta protozoologica [Artikel]
Fokin, S.I. \ Giamberini, L. \ Molloy, D.P. \ Vaate, A. bij de \ 2003
This paper documents a multi-level microcosm system: Dreissena-ciliates-bacteria-viruses. In the first comprehensive investigation of endocytobionts present in the cytoplasm of endosymbiotic ciliates from mussels, bacteria are described from Conchoph ...
help
Een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van macrofauna coenosen in drie verschillende vegetatie types in de grote Maarsseveense Plas, mei-november 1979 [Studentenverslag]
Geerlings, R. \ Lee, A. van der \ Schouten, T. \ 1980
Van mei tot en met november 1979 is er onderzoek gedaan aan de macofauna biocoenosen in de Grote Maarsseveense Plas. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het RIN-project nr. 052: de structuur van macrofauna coenosen in de Maarsseveense Plassen ...
help
Zoetwatermollusken van Nederland [Boek]
Janssen, A.W. \ Vogel, E.F. de \ 1965
help
Organism-substrate relationships in lowland streams [Proefschrift]
Tolkamp, H.H. \ 1980
Laaglandbeken vormen een voor Nederland karakteristiek beektype, gekenmerkt door een grote dynamiek in afvoerfrequentie, waterstand, stroomsnelheid, bodemsamenstelling en vegetatiepatroon. Vele benthische diersoorten, voornamelijk behorend tot de mac ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.