Login

Hydrotheek

help
Online handboek ecologische waterbeoordeling in de maak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Aquatische ecologen die op zoek zijn naar informatie over ecologische waterbeoordeling hoeven niet langer te wachten. DE Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) werkt aan een online handboek, waarin getracht wordt een zo compleet mogelijk en actueel o ...
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
Noordhuis, R. \ Prins, K.H. \ 1995
help
Fytoplankton \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Breebaart, L. \ Joosten, T. \ Ietswaart, T. \ 1998
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
Bijkerk, R. \ 1996
help
Amfibieën en reptielen \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B. \ Krekels, R.F.M. \ 1996
help
Verslag NHV symposium Grondwater, de bron van leven \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Post, V. \ 2008
Verslag van een wereldwijde zoektocht naar grondwater, aldus luidde de ondertitel van het grondwatersymposium dat op 22 mei 2008 in Driebergen plaats vond. Het handelt over: gegevens mbt tot grondwater: modellen versus veldmetingen; analyse van die g ...
help
Trendanalyse en opzet waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen \ H2O online [Artikel]
Dam, H. van \ Fortuin, A. \ Scheppingen, Y. van \ Brand, R. \ Kruijff, C. \ 2013
Per 1 januari 2011 zijn de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen samengegaan in waterschap Scheldestromen. De chemische en biologische waterkwaliteits-meetnetten van de voormalige waterschappen moeten daarom op elkaar worden afgestemd e ...
help
Polluted river systems : monitoring and assessment of ecotoxicological risks \ Acta hydrochimica et hydrobiologica : Organ der Fachgruppe Wasserchemie (FW) in der Gesellschaft Deutscher Chemiker [Artikel]
Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 1999
help
Toepassing van het programmapakket EKO Veluwe/Vallei op de monitoringsgegevens van de Hierdense beek in 1995 en 1999 [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2000
Dit rapport is een evaluatie van het ontwikkelde beoordelingssysteem voor stromende wateren EKO Veluwe/Utrecht aan de hand van monitoringsgegevens van aquatische macro-evertebraten (macrofauna) van de Hierdense beek. Het monitoringsprogramma is van s ...
help
Van meten naar maatwerk : tien jaar biologische monitoring in de zoete rijkswateren [Boek]
Willems, D. \ 2002
In de monitoringgeschiedenis van Rijkswaterstaat is biologische monitoring een relatieve nieuwkomer die inmiddels echter niet meer is weg te denken. Voor u ligt een thema-uitgave van trendsinwater.nl: "van meten naar maatwerk; tien jaar biologische m ...
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Bijkerk, R. \ 1997
help
Fytoplankton \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Bijkerk, R. \ 1995
help
Zoöplankton \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Zanten, B. van \ Ietswaart, T. \ 1998
help
Macrofauna \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Vaate, A. bij de \ Greijdanus, M. \ Schie, J. van \ 1998
help
Vissen \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Buijse, A.D. \ Cazemier, W. \ 1998
help
Amfibieën \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Krekels, R.F.M. \ 1998
help
Application of functional endpoints in water quality assessment [Proefschrift]
Slijkerman, D.M.E. \ 2006
De afgelopen decennia zijn technieken ontwikkeld om ecosysteemfuncties direct te bepalen. Hiervoor zijn organismen en hun specifieke eigenschappen bruikbaar. De auteur gebruikt de voedselopname-efficiëntie van de watervlo, de algengroei in alginaat, ...
help
Monitoring onderzoek Hierdense beek 1999 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1999
In opdracht van Waterschap Veluwe is in 1999 een monitoringstudie uitgevoerd van de macrofauna van de Hierdense beek. Dit onderzoek vormt een herhalingsonderzoek van de monitoring van de nulsituatie in 1995, die is uitgevoerd door het IBN. De aanleid ...
help
Biologische monitoring van verspreiding en effecten van microverontreinigingen \ Zichtbare effecten van onzichtbare stoffen : overzicht onderzoek aan vogels in het benedenrivierengebied 1982 - 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hattum, B. van \ Cofino, W.P. \ 1994
help
Vismonitoring in de zoete rijkswateren in de periode 1996-1999 [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Hartgers, E.M. \ Winter, H.V. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.