Login

Hydrotheek

help
Morfologie als basis voor de lange-termijnvisie Schelde-estuarium [themanummer fysisch geografische advisering] \ Aarde en mens [Artikel]
Wilms, R. \ Zanting, H.A. \ 2001
Resource Analysis heeft een visie ontwikkeld voor de Schelde, waarbij drie functies een rol spelen: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid
help
Wat doet een beek zelf na een project van beekherstel? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Huising, C. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
Al 25 jaar voeren waterbeheerders projecten uit waarbij laglandbeken een kronkelende loop terugkrijgen. Maar wat gebeurt er precies met de vorm van zo'n beek na uitvoering van het project? Hoe lang duurt de aanpassingsperiode en welke factoren hebben ...
help
NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Boek]
Os, A.G. van \ Erdbrink, C.D. \ 2008
De verschillende subthema’s van de NCR-dagen 2008, (i) Stroomgebied en Overstromingsrisico management (ii) Hydrologie en (iii) Geomorfodynamica en Morfologie, dekken een groot gedeelte van het hedendaagse onderzoek dat in Nederland op rivierkundig ge ...
help
De Maas van morgen lijkt op die van vroeger : het grensmaasproject \ Geografie [Artikel]
Beukenkamp, P. \ 2002
Door het grensmaasproject krijgt de Maas weer de gelegenheid om zelf al meanderend zijn dal te vormen
help
Water en zand in balans : evaluatie zandsuppleties na 1990 : een morfologische beschouwing [Boek]
Roelse, P. \ 2002
In Nederland is al ongeveer 25 jaar ervaring opgedaan met zandsuppletie als een maatregel om stranden en duinen te herstellen na kusterosie en zwakke duinregels te verzwaren. In 1990 is een nieuw kustbeleid ingevoerd, waarbij zandsuppleties als belan ...
help
Waarom onze beken kronkelen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Ons land is een echt bekenland. Vele tientallen beken doorkronkelen de zandgronden van het zuiden en oosten van ons land. Veel van die beken zijn in de eerste helft van de vorige eeuw rechtgetrokken. Omwille van de landbouw moest het water zo snel mo ...
help
Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken [Boek]
Eekhout, J. \ Hoitink, T. \ 2014
In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn veel laaglandbeken in Nederland gekanaliseerd. Dit heeft vaak geleid tot grote veranderingen in de hydrologie en morfologie van beken, met als gevolg een sterke achteruitgang van de bijbehorende karakteristie ...
help
Sand demand of the Eastern Scheldt : morphology around the barrier [Boek]
Huisman, B.J.A. \ Luijendijk, A.P. \ 2009
In the framework of the Deltaplan, the Grevelingendam (1964) and the Volkerakdam (1969) were constructed, after which the tidal volume through the opening of the Eastern Scheldt increased significantly. Consequently, additional tidal prism that had t ...
help
A preliminary analysis of bedform evolution in the Waal during 2002-2003 flood event using Delft3D \ Proceedings of MARID-2008, Leeds, UK [Hoofdstuk uit boek]
Giri, S. \ Vuren, S. van \ Ottevanger, W. \ Sloff, K. \ Sieben, A. \ 2008
Reliable and timely information is essential for appropriate flood management. The EU research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management) focussed on the possible role of satellite information for improved flood forec ...
help
Morfologische potenties van de Rijntakken, Benedenrivieren en Maas : historische referentie (situatie rond 1850) [Boek]
Stouthamer, E. \ Middelkoop, H. \ 2003
In het kader van het RIZA-project ‘Morfologische potenties Rijntakken, Benedenrivieren en Maas’ is in samenwerking met Alterra, UU en WL onderzoek gedaan naar de relatie tussen geomorfologische processen en het voorkomen van rivierecotopen in het bui ...
help
Wetland Restoration: from polder to Tidal Marsh : hydrodynamica! and morphological changes in the Sieperdaschor (SW Netherlands) after breaching of the sea wall in 1990 [Boek]
Sánchez Leal, R.F. \ Storm, K. \ Verbeek, H. \ 1998
After a non repaired breach in the Selenapolder closing dike (SW Netherlands), a new tidal wetland has been reverted out from a farmer polder (Sieperdaschor). Since depoldering along the Westerschelde estuary is a topic of discussion, the development ...
help
Loevestein : natuurontwikkeling in het Benedenrivierengebied [Boek]
Litjens, G. \ Overmars, W. \ Helmer, W. \ 1997
Opdracht van WNF Nederland (van WWF)
help
Veerkracht in het Nederlandse kustbeleid : operationalisering en toepassing van de morfologische veerkrachtmeter [Boek]
Marchand, M. \ 2000
help
Riverine landscape dynamics and ecological risk assessment \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Leuven, R.S.E.W. \ Poudevigne, I. \ 2002
help
Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant [Boek]
Buskens, R. \ Wilde, A. de \ 2002
help
Advances in modelling of large scale coastal evolution \ IHP-IV project H-2-2: Hydrology, water management and hazard reduction in low lying coastal regions and deltaic areas, in particular with regard to sea level changes : joint contribution of the IHP/OHP National Committees of Germany and the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Stive, M.J.F. \ Vriend, H.J. de \ 1996
help
Ontwerp Grensmaas en historische referenties [thema referentiebeelden voor nat Nederland] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Winden, A. van \ Overmars, W. \ Haye, M. de la \ 2002
Voor grootschalige natuurontwikkeling zoals bij de Grensmaas, is het belangrijkste uitgangspunt dat natuurlijke processen weer tot leven worden geroepen. Historische kaarten laten zien, dat die processen 150 jaar geleden nog actief waren
help
Omgaan met onzekerheid in riviermorfologische modellen \ Niet bang voor onzekerheid [Hoofdstuk uit boek]
Klis, H. van der \ 2003
Bespreking van de hoofdlijnen uit het proefschrift van de auteur (Delft, 2003). Waarbij uitgelegd wordt hoe het onderwerp past binnen het kader van maatschappelijke discussies en beleidsvraagstukken
help
Evenwichtsligging Kennemerstrand en aanzanding havenmond IJmuiden : een analyse van de morfologische ontwikkelingen in het kustgebied rondom IJmuiden [Boek]
Kruif, A.C. de \ Keijer, A.M. \ 2003
In Nederland zijn in de 20ste eeuw grootschalige waterbouwkundige projecten ten uitvoer gebracht. De aanleg van de havenhoofden bij IJmuiden is zo’n grootschalig project. In de periode van 1867 tot en met 1876 is de haven van IJmuiden gebouwd. Deze m ...
help
Morfologische veranderingen als gevolg van bodemdaling door gaswinning : locatie Zuidwal TotalFinaElf [Boek]
Rommel, M.C. \ 2004
Sinds 1988 wordt op de locatie Zuidwal in de Waddenzee gas gewonnen. Gaswinning kan vanwege de daarbij optredende bodemdaling gevolgen hebben voor de morfologie, zoals (al dan niet tijdelijke) afname van plaatareaal en -hoogte, hetgeen invloed kan he ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.