Login

Hydrotheek

help
Met eDNA op het goede spoor : Noordse woelmuis en waterspitsmuis beter in beeld \ Zoogdier [Artikel]
Herder, J.E. \ Bekker, D. \ Bellemain, E. \ 2013
Het in kaart brengen van de verspreiding van kleine zoogdieren vergt doorgaans een grote inspanning. Voor soorten die [deels] in het water leven is er sinds kort een nieuwe efficiënte methode: environmental DNA. Deze methode maakt gebruik van het fei ...
help
De Friese muizenplaag in de inspectie cyclus [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas : inclusief onderzoek naar aanwezigheid van concurrerende muizensoorten en de bever [Boek]
Westra, S.A. \ Witte van den Bosch, R.H. \ 2009
In het kader van een geplande verzwaring van de Bosschendijk bij Goidschalxoord (Hoeksche Waard) is door de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd naar voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), de aanwezigheid van co ...
help
Waterspitsmuisonderzoek provincie Groningen 2010 : De Tjamme, Westerwoldsche Aa, Zuidlaardermeer oost en Onnerpolder [Boek]
Bekker, D.L. \ 2010
In het kader van het project ‘Zoogdieratlas Groningen’ zijn in het najaar van 2010 met behulp van vrijwilligers vier gebieden onderzocht op het voorkomen van de waterspitsmuis (Neomys fodiens). Het ging om twee gebieden van Staatsbosbeheer (De Tjamme ...
help
The effects of nature-oriented ditch management in farming systems [Boek]
Meerburg, B.G. \ 2001
help
Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing [Boek]
Wymenga, E. \ Latour, J. \ Beemster, N. \ Bos, D. \ Bosma, N. \ Haverkamp, J. \ Hendriks, R. \ Roerink, G.J. \ Kasper, G.J. \ Roelsma, J. \ Scholten, S. \ Wiersma, P. \ Zee, E. van der \ 2016
2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang ble ...
help
Grote schade voor waterkwaliteit en -veiligheid : muizenplaag geen kattenpis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2015
De grootschalige muizenplaag in Noord-Nederland raakt boeren in hun portemonnee. Maar ook de waterschappen zijn niet blij. Of de boeren nu niets doen of de muizen actief bestrijden: zeker is dat de waterkwaliteit en de waterveiligheid er op achteruit ...
help
Alert op ziekte van Weil door ratten \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De GGD’s constateren een toename van besmettingen van mensen met de ziekte van Weil en waarschuwen met name de agrariërs om alert te zijn op deze aandoening.
help
STOWA Documentaire 2015 : muizenplaag in Fryslan [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Muskusrat en beverrat : mooi maar lastig: [themanummer immigratie] \ De levende natuur [Artikel]
Barends, F.K.N. \ 1998
help
Waterberging De Run en knaagdieren: een risico? [Boek]
Meerburg, B.G. \ 2012
Waterschap De Dommel heeft voor het milieueffect-rapport van waterberging De Run advies gevraagd omtrent de mogelijke effecten van ongedierte (ratten en muizen) in relatie tot de agrarische bedrijven. Het betreft het beekherstel- en waterbergingsgebi ...
help
Muizenplagen 2014-2015 [Brochure]
2015
In 2014-2015 deed zich een uitzonderlijke grote muizenplaag voor in Nederland. Vooral op de veen- en kleigronden in de provincie Fryslân kwamen muizen in zeer grote aantallen voor. Zoveel, dat graslanden, waterkeringen en bermen op grote schaal kaal ...
help
Noordse woelmuis, zeehond, otter en bever in het benedenrivierengebied : uitwerking voor de AMOEBE - benedenrivierengebied [Boek]
Reinhold, J.O. \ [1994]
help
Small mammal - heavy metal interactions in contaminated floodplains : bioturbation and accumulation in periodically flooded environments [Proefschrift]
Wijnhoven, S. \ 2007
A better understanding of interactions between biota and contaminants in floodplains is needed as it is uncertain whether ecological rehabilitation of floodplains is possible at the current contaminant levels. This study investigates where and when c ...
help
Kennisdag Inspectie Waterkeringen [Video]
2015
'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de 12e Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 19 maart 2015 te Arnhem. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden, waaraan ieder ...
help
Om het behoud van de Noordse woelmuis in Nederland \ Zoogdier [Artikel]
Laar, V. van \ 1999
Het verdwijnen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) uit terreinen in Overijssel en Friesland hangt waarschijnlijk samen met het verdwijnen van waterpeilfluctuaties in de Friese boezem en de fysiologische voorkeur van het dier voor lage bodemt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.