Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Vestingwallen als waterkering : cultuurhistorie met een hoofdletter C in Gorinchem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Carpay, E.A.P.M. \ Essen, H.B. van \ Brans, E.J. \ 2000
De vestingwallen van Gorinchem worden versterkt om de Alblasserwaard tegen overstromingen te beschermen. Basis voor de werkzaamheden is een Projectnota/MER waarin behoud en versterking van landschap, natuur en met name cultuurhistorische waarden maxi ...
help
Verlenging Wilhelminahaven impuls voor Eemshaven \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vries, W. de \ Meer, R.J. van der \ 2011
De Wilhelminahaven in de Groningse Eemshaven wordt met ruim 600 m verlengd. Een nieuwe kademuurconstructie van 1.250 m met een kerende hoogte van 23,5 m wordt aangelegd. De kademuur bestaat uit 39 in-situ gestorte betonnen L-elementen.
help
Historische techniek III. Stenen dijken in Zuid-Holland \ Techniek en practijk [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1937
Na het behandelen van een historisch onderwerp ondervindt men zeer dikwijls, dat meer gegevens daarover bestaan dan men aanvankelijk vermoedde. Ook in dit geval is het weer zo. Volledigheidshalve volgen hier enige mededelingen over stenen dijken in Z ...
help
Historische techniek II. De Steenendijk bewesten Maassluis \ Techniek en practijk [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1937
Delflands Maasdijk, een belangrijk gedeelte van de waterkering van Holland tussen Maas en IJ, begint bij de Vellevest te Schiedam en loopt vandaar langs de Vijfsluizen, Vlaardingen, Maassluis, de Oranjesluis tot aan de Bank onder de gemeente 's-Grave ...
help
Kademuur van 500 meter verrijst binnen één jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geleijnse, C. \ 2009
De opdracht voor de aanleg van 500 meter kademuur aan de Rotterdamse Missisippihaven ontving Ballast Nedam Infra Zuid-West op 8 april 2008. De kade dient voor de overslag van brammen van Thyssen Krupp. Dit 2e artikel gaat over de uitvoering ervan
help
Inspectie kademuren met 3D realtime akoestische opnamen : dossier Ondergrondse constructies en geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Made, C.J. van der \ Hoogenberk, R. \ 2014
Binnenstedelijke kademuren staan momenteel in de belangstelling. Wat de status is van het deel beneden de waterlijn is veelal onbekend. Door gebruik te maken van de '3D real-time akoestische camera' is het mogelijk om 'filmopnamen' te maken van de ka ...
help
Dordrecht herstelt versleten kademuur Damiatebolwerk : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijke, A. van \ Hilgers, J. \ 2011
De uit 1910 stammende kademuur van het Damiatebolwerk in Dordrecht is in 2009 gerenoveerd. Uitgebreid onderzoek legde de oorzaken vast van de degradatie van fundering en opbouw. Bij de uitvoering was het tijdsaspect van minder belang, de interactie m ...
help
Dijkdeuvels bij Kinderdijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2010
Tussen Kinderdijk en Schoonhovensveer werd tijdens een toetsingsronde een stuk dijk van 12 km lang grotendeels op stabiliteit afgekeurd. In december 2009 testte Waterschap Rivierenland 2 methodes om de dijk te verstevigen: dijkdeuvels en 'mixed in pl ...
help
Aanpak oude kades in binnenstad gaat veel geld kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Honderden kilometers aan kademuren in oude binnensteden verkeren in minder goede of zelfs slechte staat. Overbelasting door zwaar wegverkeer, rottende houten funderingspalen en grondkerende schermen zijn de voornaamste oorzaken. Aanpakken is onontkoo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.