Login

Hydrotheek

help
Het milieu als draagvlak voor de economie van de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hueting, R. \ 1983
De plaats van het milieu in het geheel van economische keuzemogelijkheden
help
Effecten klimaatverandering op natuur [Boek]
Schipper, P. \ Wamelink, G. \ Hattum, T. van \ 2011
In deze deltafact wordt ingegaan op de effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur en de wijze waarop deze effecten worden meegenomen in voorspellingsmodellen in Nederland. De informatie is deels ontleend aan de projecten voor de onderzoe ...
help
Geintegreerde benadering noodzakelijk : symposium "De toekomst van beekdalen" \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1992
help
Purification of wastewater by Cyperus papyrus \ Wetland systems in water pollution control : proceedings of the IAWQ ...international specialist conference on wetland systems in water pollution control [Hoofdstuk uit boek]
Bruggen, J.J.A. van \ Qun, Z. \ Vierssen, W. van \ 1992
Helofytenfilter
help
Verwerking van afvalwaterslib in een rietveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kampf, R. \ Tutein Nolthenius, C. \ 1983
Een verwerkingsmethode van slib, waarbij natuurlijke ontwatering, droging en rijping van afvalwaterslib tot "zwarte grond" en bestemming in een proces bijeengebracht zijn
help
Natuurontwikkeling in Nederland \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Langbroek, E.K. \ 1995
help
Natuurontwikkeling in beken en dalen : verkennende studie naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling in beek- en beekdalsystemen in Nederland [Boek]
Hoek, W. van der \ Higler, B. \ 1993
help
Natuurontwikkeling rond het IJsselmeer : samenhang in natuurprojecten wordt node gemist \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ 1994
help
Van voorbeeldterrein naar ecologisch netwerk : natuurontwikkeling zuidelijk Maasdal in 1995 [themanummer zuidelijk Maasdal] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schepers, F. \ Lejeune, M. \ 1996
help
Rietveld is in opkomst \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Logstrup, J. \ Kluivers, R. \ 1996
help
Pilot Binnenveld : kansen voor de combinatie van nieuwe natuur en waterberging [Boek]
DLV Groen & Ruimte \ [ca. 2004]
Vanuit de gedachte dat natuur een groot belang heeft voor de leefomgeving van mensen, en tegelijkertijd dat Nederland klein is en de druk op de ruimte groot, is het concept van meervoudig ruimtegebruik ontstaan. Het beleidsdoel van dit concept is, de ...
help
Ravenvennen Zuid en Noord en Landgoed Arcen : OGOR meetnetten Limburg [Boek]
2006
De gebieden ‘Landgoed Arcen’ en ‘Ravenvennen’ vormen ecohydrologisch gezien eigenlijk één geheel en ze worden in deze studie dan ook gezamenlijk behandeld. Vanwege de grootte van het gebied is het opgesplitst in 2 deelgebieden: Ravenvennen Zuid en No ...
help
Levende rivieren : de Rijn, een broodmager ecosysteem met meer dan genoeg voedsel \ Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A.G. \ 1992
[hfdst.1]
help
Onderzoeksprogramma over de toepassing van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater in het landelijk gebied \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Duel, H. \ 1990
Hydrologisch onderzoek TNO
help
Ecologische verbinding langs de Goorloop \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hartog, P.S. \ Semmekrot, S. \ Promes, P. \ 1998
help
Arja Doornbos, Waterschap Reest en Wieden: 'de natuur is niet heilig' (interview) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Het Waterschap interviewt in deze serie leden van het algemeen bestuur van de verschillende waterschappen. Arja Doornbos, van beroep senior projectleider bij LTO Noord, is sinds 2000 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Reest en Wieden in Mepp ...
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Milieu, natuur en landschap [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivierplassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ve ...
help
Houten zuivert overstortwater in een biezenveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1986
help
Een stroom natuur : natuurstreefbeelden voor Rijn en Maas [Boek]
Postma, R. \ Kerkhofs, M.J.J. \ Pedroli, G.B.M. \ Rademakers, J.G.M. \ Herk, L.H.M. van \ Duel, H. \ Arts, G. \ Boo, M. de \ 1996
help
Modellering van vegetatiesuccessie : hoe kunnen vegetatieveranderingen in natuurontwikkelingsgebieden voorspeld worden? [themanummer natuurvoorspelling] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Olff, H. \ Berendse, F. \ Verkaar, D. \ Wirdum, G. van \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.