Login

Hydrotheek

help
Op pad met... Jos Verhoeven op de Kromme Rade : gedreven om kennis te leveren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2014
Jos Verhoeven beëindigde officieel zijn 40-jarige loopbaan als landschapsecoloog met bijzondere aandacht voor wetlands. Over de toekomst en de rol van jongere generaties is hij gematigd optimistisch, maar ze moeten hun soortenkennis bijspijkeren. Een ...
help
De Banken weer voor natuur \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Zandberg, M. \ 2006
Twee plassen achter de zeereep bij ’s-Gravenzande maken deel uit van natuurmonument de Kapittelduinen. Desondanks zijn zij gebruikt om er, bij langdurige regenval, vervuild water in over te storten. Na overleg met onder andere Stichting Duinbehoud wo ...
help
Natuurbalans 2004 : alle gegevens op een rij voor de natuurbeheerder : alle de natuurkwaliteit staat nog steeds onder druk door verzuring, vermesting en verdroging \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Schulting, R. \ 2004
Hoofdlijnen uit de natuurbalans 2004 komen aan bod; een uitgave van het Milieu- en Natuurplanbureau
help
Laat het water stromen : kansen voor samenwerking tussen waterschappen en provinciale stichtingen Landschapsbeheer [Boek]
Alleijn, W.F. \ Lange, O.A. de \ 2002
Natuur en landschap varen wel bij een vruchtbare samenwerking tussen waterschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Deze publicatie bevat een aantal voorbeelden van situaties waarin deze samenwerking goed uit de verf is gekomen
help
Verslag van het minisymposium 'Rein water en natte natuur', donderdagmiddag 24 januari 2002, The Florin te Utrecht [Boek]
Stichting Reinwater \ 2002
help
Op weg naar een integraal waterbeheer \ Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Disco, C. \ Horn-van Nispen, M.L. ten \ 1998
help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Samenwerking tussen drinkwatersector en rijksoverheid langs de lat : themadag over natuur en milieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elsemulder, A. \ 2005
Samenwerking tussen de drinkwatersector en de overheid op het gebied van natuur en milieu kan volgens beide partijen worden verbeterd, zowel door regelmatiger uitwisselen van visies en standpunten als door toegankelijkere subsidieregelingen ter stimu ...
help
Ecologisch herstel noodzakelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T. \ Wanningen, H. \ 2005
Van 12 t/m 18 september jl. vond in Zaragoza (Spanje) de 17e conferentie plaats van de Society for Ecological Restoration International. Met 850 deelnemers, 340 sprekers en 185 posters was dit de grootste bijeenkomst van deze organisatie ooit. Ecolog ...
help
Hydrologische uitgangspunten voor bufferzones \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bleuten, W. \ Garritsen, T. \ 1993
Uitleg van de betekenis van bufferzones naast kerngebieden, zoals geformuleerd in het Natuurbeleidsplan
help
Verdroging en de gewenste grondwatersituatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Runhaar, J. \ Beugelink, G.P. \ Ruytenberg, R. \ 1995
Sinds het einde van de jaren tachtig mag de verdroging van de natuur in Nederland rekenen op een toenemende belangstelling in beleidskringen. Deze ontwikkeling is op zich verheugend, omdat hiermee de kans toeneemt dat er ook daadwerkelijk oplossingen ...
help
Geulen in de Gamerensche uiterwaard : aanvullende analyse van morfologische effecten [Boek]
Sieben, J. \ 1998
help
Drinkwaterbedrijven in de duinen: van gespannen voet naar successen voor de natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2009
De Nederlandse kustlijn is de gouden rand van Nederland en behoort tot een van de meest intacte landschappen van Nederland. Toch heeft de mens ook in de duinen zwaar ingegrepen op de natuurlijke ontwikkeling. Wat zijn die ingrepen geweest, welk aande ...
help
Stoomlokomotief met TGV-rijtuig op het goede spoor : TGV koploper besteld \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wamelink, W. \ Dobben, H. van \ Braak, C.J.F. \ 1998
Reactie op het artikel van Klijn, van Ek en Witte in Landschap 15/4, handelend over het natuurwaardenmodel NTM
help
Impact of hydrological changes on nature conservation areas in the Netherlands [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gehrels, J.C. \ Valk, M.R. van der \ 2000
Bespreking van het proefschrift van J. Runhaar (1999)
help
Wat niet van waarde is, wordt niet beschermd \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2010
De natuur in Nederland staat onder druk. De biodiversiteit neemt nog altijd af. Hoe geven we het internationale jaar van de biodiversiteit dan toch nog wat glans? Vier Wageningse deskundigen (Berendse, De Snoo, Opdam en Braat) vertellen hoe het tij v ...
help
Stagnerend natuurbeleid bedreigt ook water : grote meren te troebel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Doordat met name de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur stagneert, komt de natuur in Nederland in de problemen. De klimaatverandering vergroot die problemen. Daarom is het van groot belang dat de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstruct ...
help
Water en natuur: mooi, maar geen oplossing voor de korte termijn : te weinig regie en onduidelijkheid over richtlijnen en kaders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2004
De bedoeling van het symposium 'Ruimte voor water, ruimte voor natuur' (17 maart, Delft), was alle betrokkenen bij water en natuur samen te brengen omdat tegen de achtergrond van WB21, het Nationaal Bestuursakkoord Water, de PKB Ruimte voor de Rivier ...
help
The role of water management bodies in nature management \ Globalisation, ecology and economy- bridging worlds : proceedings of the European Conference "Globalisation, ecology and economy- bridging worlds" Tilburg, 24-26 november 1999 [Hoofdstuk uit boek]
Segers, A. \ 2000
help
Restoration and planning for sustainable river management: concepts and tools [Boek]
Harms, W.B. \ Pedroli, G.B.M. \ 2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.