Login

Hydrotheek

help
De Limburgse Maas kan (een beetje) milieuvriendelijke stroom leveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1983
Er loopt momenteel een studie naar de haalbaarheid van een waterkrachtcentrale in de Maas ter hoogte van Heel
help
Van milieubeleid naar duurzaamheid - aanpak bij de wortels 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Thijssen, M. \ Cornielje, O. \ 2013
Echte overlast in de vorm van lawaai, stof en stank behoort in het merendeel van de gevallen tot het verleden. Maar er dienen zich nieuwe en complexere uitdagingen aan: klimaatverandering, het doorbreken van de stikstofcyclus en het grote verlies aan ...
help
Drinkwaterbedrijven bezorgd over boringen naar schaliegas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2011
Schaliegas wordt door sommigen gezien als dé oplossing voor het opraken van de gasbel in Slochteren. In ieder geval totdat we volledig kunnen overschakelen op meer duurzame alternatieven. De techniek voor de winning van dat diepgelegen gas is echter ...
help
Risks and opportunities in the global phosphate rock market : robust strategies in times of uncertainty [Boek]
Ridder, M. de \ 2012
The European Union (EU) is almost entirely dependent on imports of phosphate rock from the rest of the world. Trends and developments on the global phosphate rock market are putting the EU’s security of supply of phosphate rock under increasing press ...
help
Folder bij waterrekening werkt niet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Krikhaar, F. \ Kop, M. \ Kraaijestein, R. \ 2011
Een folder meezenden met een waterrekening draagt niet bij aan het vergroten van kennis over het gebruik en de kosten van drinkwater en riolering. De betrokkenheid van mensen met water is laag en die houding zal door een brochure niet veranderen. Wat ...
help
Fosfaat, van leegloop naar kringloop \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vergouwen, A.A. \ Palsma, A.J. \ Swart, B. \ 2009
Fosfaaterts, de grondstof voor fosfaatkunstmest, wordt schaars. Deze fosfaatschaarste is een miskend probleem dat veel meer aandacht verdient. Immers een wereldfosfaatcrisis heeft onlosmakelijk een wereldvoedselcrisis tot gevolg. In Nederland hebben ...
help
The economic functions of the environment : voordracht uit de 45e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Grondwater of oppervlaktewater?', gehouden op 8 januari 1993 aan de TU Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hueting, R. \ 1994
help
DTO sleutel water : modellen van een duurzame waterketen [Boek]
Meijer, H. \ Leeuwen, J. van \ Jansen, L. \ 1997
help
Green growth in the Netherlands 2012 [Boek]
Baldé, K. \ Baas, K. \ 2013
In het algemeen geldt dat de Nederlandse economie groener is geworden sinds 2000. Echter, deze ontwikkeling vindt geleidelijk aan plaats en geldt niet voor alle aspecten van groene groei. Dit wordt duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de verschill ...
help
Online Atlas Natuurlijk Kapitaal \ H2O online [Artikel]
Breure, T. \ Thijssen, M. \ Veerdonk, C. van de \ 2015
Medio dit jaar gaat de eerste online versie van de Atlas Natuurlijk Kapitaal ‘live’. Deze basisversie van de Atlas geeft informatie over het natuurlijk kapitaal van Nederland. U vindt er kaarten over ecosystemen, hun kwaliteit, én hun capaciteit om e ...
help
Op weg naar een ecologische samenleving : Commissie Lange Termijn Milieubeleid : het roer moet om \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1993
help
Natuur - grondwater : een onderzoek naar de mogelijkheden om bij de lokatiebepaling van grondwateronttrekkingen rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden [Boek]
Montijn, G. \ 1981
help
Omgaan met een wereldwatercrisis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Saeijs, H.F.L. \ 1998
help
Herstel van natte schraallanden bij Staatsbosbeheer : evaluatie van herstelbeheer in natte schraallanden in de periode 1989 t/m 1999 [Boek]
Nuis, C. \ 2001
Al vanaf het begin maakt Staatsbosbeheer gebruik van de subsidieregeling van het OBN programma. In diverse voor verzuring en eutrofiëring gevoelige ecosystemen worden effectgerichte maatregelen uitgevoerd. Het betreft gebieden als: Bargerveen, Drents ...
help
Globalisering van de hulpbron water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, A. \ 2003
Het doel van dit artikel is om te laten zien dat de vraag naar en het aanbod van water niet langer zaken zijn die afdoende op stroomgebiedniveau kunnen worden beschouwd. Toch is dat wat waterbeleidsmakers doen tot op de dag van vandaag. Klimaatsveran ...
help
Recht op water \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Verschuuren, J.M. \ 2006
In deze bijdrage zoomt de auteur in op het recht op water. In internationaal verband krijgt dit recht als mensenrecht steeds meer aandacht, en ook in een aantal nationale grondrechtendocumenten zien we het terug. De auteur voert eerst een korte verke ...
help
Windkrachtbemaling bij de Walden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haar, G. ter \ 1983
Een proef met een gecombineerde bemaling (windenergie en elektrische energie) van een polder van 1420 ha
help
Natuurontwikkeling en geintegreerd milieubeleid in het rivierengebied \ Symposiumbundel "Integraal beleid en beheer voor grote rivierengebieden : een internationale uitdaging", 5 april 1995, Katholieke Universiteit Nijmegen [Hoofdstuk uit boek]
Baalen, J. van \ 1995
help
Resultaten workshop 20 mei 2009 en achtergrondgegevens fosfaat, van leegloop naar kringloop [Boek]
Vergouwen, A.A. \ 2010
STOWA en Grontmij hebben samen het initiatief genomen in een workshop vertegenwoordigers van de aanbodkant van fosfaathoudende stromen, vertegenwoordigers van de vraagkant van fosfaathoudende producten en technologen met elkaar in contact te brengen ...
help
Dorstige aarde : het probleem van de 21ste eeuw; groeiend en explosief \ Symposium "Honderd jaar duurzame waterstaatszorg", op 3 november 1994, te 's-Gravenhage [Hoofdstuk uit boek]
Saeijs, H.L.F. \ Berkel, M.J. van \ 1995
In dit artikel wordt vanuit een mondiaal perspectief ingegaan op de problematische situatie rond de beschikbaarheid van zoetwater, nu en in de komende 100 jaar, en de dreigingen die daarvan uitgaan voor het functioneren van ecosystemen, sociaal-econo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.