Login

Hydrotheek

help
Bounded rationality, climate risks, and insurance : is there a market for natural disasters? \ Land economics : a quarterly journal devoted to the study of economic and social institutions [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, W.J.W. \ Bergh, J.C.J.M. van den \ 2009
This paper examines the role of insurances to reduce uncertainty associated with climate change losses for individuals. Of special interest is the value individuals place on the reduction of increased flood risks by insurance coverage. Using rank-dep ...
help
De ramp : een reconstructie van de watersnood van 1953 [Boek] - Uitgebr. en herz. versie
Slager, K. \ cop. 2003
Vijftig jaar geleden, in de nacht van 1 op 2 februari 1953, werd Nederland door een van de grootste natuurrampen uit haar geschiedenis getroffen. Een springvloed zette Zeeland, een deel van Noord-Brabant en Zuid-Holland onder water. 1836 mensen en ti ...
help
Extreme stormen en superstormen \ Zenit : populair wetenschappelijk maandblad over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart, ruimteonderzoek, aanverwante wetenschappen en technieken [Artikel]
Können, G.P. \ Brink, H.W. van den \ 2008
In dit artikel laten wij het licht schijnen over een pas ontdekte zeldzame klasse van buitengewoon hevige stormen. Deze superstormen zijn niet ‘gewoon’ extreem, maar over-extreem. Wat daarmee bedoeld wordt, zal na lezing van het onderstaande duidelij ...
help
Multidisciplinaire samenwerking nog onder de maat : voorbereiding rampbestrijding overstromingen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Heuer, L. \ Ligthart, N. \ 2005
Ook na overstromingen van 1926 en 1953, gevolgd door bijna dijkdoorbraken van 1993 en 1995 (rivierengebied), met werkelijke overstromingen in 2003 (kadebreuken in Steyl) en droogte calamiteiten in Wilnis en Rotterdam, is nog steeds waakzaamheid gebod ...
help
Het prijskaartje van een overstroming \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Asselman, N.E.M. \ 2005
In deze waterspecial aandacht voor het Delft Clusterproject 'gevolgen van overstromingen'. Onderdeel van het project is het ontwerp van een voorspellingsmodel van het aantal te verwachten slachtoffers bij een overstroming. Het gaat daarbij om: vlucht ...
help
Disasters and climate change: analyses and methods for projecting future losses from extreme weather [Proefschrift]
Bouwer, L.M. \ 2010
This thesis examines to what extent anthropogenic climate change will result in more damage from weather-related natural disasters during the next decades, in comparison to non-climatic drivers of risk. A review is made of the scientific literature o ...
help
Petra van Dam, hoogleraar waterstaatsgeschiedenis VU Amsterdam: "Huidige studenten hebben geen ervaringen met rampen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Wat moeten wij, werkzaam in het watervak, weten van de waterstaatsgeschiedenis van ons land? Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zond begin dit jaar zijn relaties een kaart met daarop het antwoord op die vraag voor zijn beheergebied. Ook e ...
help
Natuur en cultuur : modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bosch, T. \ 2012
In vrijwel alle doemscenario's voor toekomstige klimaatverandering speelt de angst voor veranderend gedrag van water een hoofdrol. Deskundigen vrezen dat de opwarming van de aarde leidt tot een toename van neerslaghoeveelheden, het afsmelten van de i ...
help
A comparative study on methods for loss of life estimation : applications to case studies in the United States \ 6th international conference on flood management, Sept. 2014, Sào Paulo [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ Kolen, B. \ Zethof, M. \ Lehmanc, W.P. \ Needham, J.T. \ 2014
In the Netherlands, USA and other countries methods for the analysis of loss of life and evacuation associated with flooding are used in flood risk management. This paper compares the methods from the US and Netherlands in this field and considers bo ...
help
'Land moet beter naar regio luisteren': evaluatie Waterproef \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerdam, A. \ 2009
Hans Bolkestein en Liz van Duin deden namens de waterkolom deel aan Waterproef, de grootste rampenoefening ooit in Nederland gehouden, die begin november vorig jaar plaatsvond. Ze kijken bij wijze van tussenevaluatie alvast terug, vooruitlopend op de ...
help
Evacueren kun je leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ 2009
N.a.v. de nationale oefening Waterproef (najaar 2008) stelde het kabinet net voor de zomer van 2009 dat Nederland inmiddels beter voorbereid is op de gevolgen van dreigende overstromingen. Maar met name voor de kustgebieden is het de vraag of we tijd ...
help
Denken over natuurrampen, overstromingen en de amfibische cultuur \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Dam, P.J.E.M. van \ 2012
Wat de auteur bijzonder interesseert is de vraag hoe in Nederland de tamelijk frequent voorkomende overstromingsrampen de historische ontwikkeling op de lange termijn hebben beïnvloed. Anders gezegd: in hoeverre bestonden er in Nederland culturele aa ...
help
Beter voorbereid op hoogwater : geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vreugdenhil, H. \ Laarman-Hoogendoorn, D. \ 2007
Bijna tien jaar na het hoogwater van eind oktober 1998 in het stroomgebied van de Overijsselsche Vecht en het Zwarte Water zijn verschillende maatregelen genomen om de wateroverlast in de toekomst te beperken of te beheersen. Eén van die maatregelen ...
help
"Risico-communicatie is trekken aan een dood paard" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Alleen communicatie ten tijde van een crisis of een ramp loont. Van vooraf informeren moet men weinig verwachten. Want mensen willen weliswaar overal over geïnformeerd worden, maar doen vervolgens weinig met die informatie. Of dat met de Nederlandse ...
help
WWW.risicokaart.nl [Website]
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties \ [ca. 2007]
Op deze website kan per provincie een risicokaart bekeken worden, op deze kaarten kan ingezoemd worden op de risico’s in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, zoals overstromingen (zee, rivieren), ongevallen met brandbare, explosi ...
help
Commissaris van de Koningin Jan Franssen : 'Wie niet gezien is, is weg' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2008
Jan Franssen (VVD) is Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorzitter van de Task Force Management Overstromingen. Onder zijn leiding moet Nederland worden klaargestoomd voor overstromingen. “Leven met water en angst voor water, het zit er ...
help
Brabantse Delta houdt rampenoefening Droge Voeten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2008
Eind november heeft waterschap Brabantse Delta met enkele gemeenten een rampoefening gehouden. We kunnen de oefening zien als opmaat voor de landelijke oefening in november 2008
help
Financiële arrangementen voor rampschade bij klimaatverandering [Factsheet]
Aerts, J. \ [2008]
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de directe economische schade door aan weer gerelateerde natuurrampen wereldwijd snel gestegen is in de laatste decennia. Extreme neerslag, overstromingen van rivieren en droogtes leiden tot veel schade, in he ...
help
Waterproef Nationaal, leren van oefenvoorbereiding \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Kaskens, S. \ Smit, B. \ Hoornstra, S. \ 2009
De oefening Waterproef was de eerste landelijke rampenoefening, waarbij per oefendag meerdere veiligheidsregio’s, meerdere waterschappen en nationale crisisorganisaties deelnamen. Al met al de grootste oefening ooit in Nederland. De voorbereiding bes ...
help
Een calamiteit hoeft geen ramp te zijn : groot deel van Nederland nog onvoldoende voorbereid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nix, T. \ Roovers, C. \ 2015
Auteurs ondersteunen gemeenten bij het opstellen van een WCP (Waterketen Calamiteiten Plan). Regenbuien zijn de afgelopen jaren intensiever geworden. Dit zal alleen maar erger worden. Of gemeenten daarop berekend zijn, is een kwestie van tijd. Het vo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.