Login

Hydrotheek

help
Levende rivieren : de Rijn, een broodmager ecosysteem met meer dan genoeg voedsel \ Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A.G. \ 1992
[hfdst.1]
help
De bronnen van de Gelderse beken \ Gelders landschap [Artikel]
Oomen, H.C.J. \ 1981
Bronnen zijn het zichtbare grondwater. Wat voor type bron het is hangt van de plaatselijke geologische formatie af. Sprengen zijn uitgegraven bronnen die anders bij droge tijden droog zouden vallen. Rondom de bronnen die altijd water geven, heeft zic ...
help
Aanpak ontwatering van beekdalen : verslag veldwerkplaats Beekdallandschap Drentsche Aa, 22 september 2008 [Boek]
Aggenbach, C. \ Vegter, U. \ Winter, W. \ [2008]
Beekdalen horen nat te zijn en voorheen waren beekdalen zo nat dat er veenvorming optrad. Door ontwatering en ontginning van beekdalen vanaf de Middeleeuwen is deze veenvorming met bijbehorende levensgemeenschappen verdwenen uit beekdalen. Met vernat ...
help
Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen [Boek]
Polman, G.K.R. \ Schmidt - ter Neuzen, S. \ 1987
help
Haalbaarheidsverkenning Schanskerrakken : uitbreiding boezem in relatie tot natuurontwikkeling [Boek]
Grontmij Noord \ 1996
Natuurontwikkeling voor Natuurmonumenten
help
Sensitivity of spontaneous vegetation to variation of water regime [Boek]
Both, J.C. \ Wirdum, G. van \ [1979]
help
De Strubben, Kniphorstbos 3 : bodem en water \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Heuveln, B. van \ 1992
help
Biesbosch vijfde nationaal park \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
help
De waterhuishouding van het natuurgebied "Botshol" [Boek]
Kouwenhoven, P.A. \ Witte, J.P.M. \ 1982
Verslag van een hydrologisch onderzoek in dit natuurgebied in het jaar 1981, dat tot doel had na te gaan hoe het waterbeheer zodanig kan worden aangepast, dat er zo weinig mogelijk water van slechte kwaliteit hoeft te worden binnengelaten
help
Grensmaas pakt KRW en Natura 2000 integraal aan \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dam-de Heij, L. \ Eshuis, J. \ Maris, M. \ 2008
Allerlei opgaven zijn er geformuleerd voor de Grensmaas, de grensrivier tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Naast doelstellingen in het kader van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water (KRW) is aan Nederlandse zijde gestart met de uitvoering van ...
help
Hydrologisch overzicht van het natuurreservaat De Wheerribben en omgeving [Boek]
Bon, J. \ 1975
help
Veranderingen in de libellenfauna van de Deurnsche Peel van 1963 tot 2003 \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Bouwman, J.H. \ 2007
In 2002 en 20O3 is in opdracht van de provincie een uitgebreide inventarsatie uitgevoerd in de hoogveengebieden van De Peel, aangevuld met de Reuselse Moeren. In de Deurnsche Peel (1085 ha), een deelgebied van dit onderzoek, waren ook in 1963 en 1988 ...
help
Handleiding subsidie effectgerichte maatregelen 2001 : Overlevingsplan Bos en Natuur, regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen [Boek]
Klein, M. \ Horlings, I. \ Ommering, G. van \ 2001
Handleiding OBN
help
Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Boek]
Helmer, W. \ Litjens, G. \ Overmars, W. \ Klink, A. \ Barneveld, H. \ 1992
Uitgave WWF
help
Ecologische infrastructuur over nationale grenzen heen \ Heidemijtijdschrift [Artikel]
Kasteren, J. van \ 1989
help
Landinrichting en waterbeheer voor de otter : ervaringen van een vakreis naar Groot Brittannie \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoeve, R. \ Laar, J. van de \ 1988
help
De Heelsumse en Wolfhezerbeek : natuurontwikkeling van de monding tot de bron [Boek]
Veen, P.J. \ 1995
Gebiedsbeschrijving en planvorming van terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap
help
Hydrologische systeemanalyse rond Lampenbroek : (ten zuiden van Klarenbeek, Gelderland) : eindrapport [Boek]
Cadée, M. \ 1994
Een goed inzicht in de hydrologische situatie van het gebied rond Lampenbroek is noodzakelijk voor de landinrichting en voor eventuele natuurontwikkeling in het bijzonder. Het hier gepresenteerde onderzoek had tot doel dit inzicht te vergroten, met n ...
help
Werkgids natuurtechniek : uitvoering van grondwerk [Boek]
Gardenier, M. \ 1996
help
Natuurvriendelijke oevers. 1. Karakterisering, functies en zonering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.