Login

Hydrotheek

help
Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 5: Sloten en vaarten [Boek]
Herwaarden, G.J. van \ 1988
help
Beek- en rivierbegeleidende wateren : een toekomst voor de 21ste eeuw \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Nijboer, R. \ 2001
help
Feuilleton beekherstel [Video]
Wal, B. van der \ Zeeman, W. \ STOWAvideo \ 2014
Bas van der Wal en Wim Zeeman vertellen over diverse aspecten van beekherstel. De relaties met: hydrologie, geomorfologie, ecologie en cultuurhistorie komen ter sprake.
help
Bouwen met Natuur verovert kust, beek en polder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aukes, E. \ Lulofs, K. \ Raalte, G. van \ Smit, M. \ Vikolainen, V. \ 2013
Deze bijdrage rondt een vierluik over Bouwen met de Natuur (BwN) af. Dit laatste verhaal over de ervaringen met de toepassing in bestuur en maatschappij: hoe sluit BwN aan bij de opgaven? Hoe kijken bestuur en stakeholders naar BwN? Welke punten verd ...
help
Restoration and planning for sustainable river management: concepts and tools [Boek]
Harms, W.B. \ Pedroli, G.B.M. \ 2002
help
Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Boek]
Wolters, H.A. \ Platteeuw, M. \ Schoor, M.M. \ 2001
help
Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Boek]
Verdonschot, P. \ 2001
Vijftien inzendingen voor een prijsvraag, uitgeschreven door de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW), zijn samengebracht in deze bundel
help
Meer dynamiek voor Maas door natuurlijker oevers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Raaijmakers, R. \ Raadgever, G.T. \ Kruyt, N.M. \ 2012
Bij het ontwerpen van natuurlijker of natuurvriendelijker Maasoevers is het zaak rekening te houden met de functies van de vaarweg en de uiterwaarden. De contractvoorbereiding en het ontwerp, met Systems Engineering als methodiek, zijn in dit project ...
help
Rivierkundige berekeningen nieuwe rivier door de Betuwe : verslag workshop d.d. 9 juli 2004 [Congresverslag]
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster \ 2004
Naar aanleiding van de visie van Staatsbosbeheer op het rivierengebied (Lonkend Rivierenland) en een uitwerking daarvan door Alterra en en WL | Delft Hydraulics (bergende stroming) voor de Betuwe is er verder van gedachten gewisseld over een mogelijk ...
help
Geintegreerde benadering noodzakelijk : symposium "De toekomst van beekdalen" \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1992
help
Natuurontwikkeling in Nederland \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Langbroek, E.K. \ 1995
help
Natuurontwikkeling in beken en dalen : verkennende studie naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling in beek- en beekdalsystemen in Nederland [Boek]
Hoek, W. van der \ Higler, B. \ 1993
help
Natuurontwikkeling rond het IJsselmeer : samenhang in natuurprojecten wordt node gemist \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ 1994
help
Van voorbeeldterrein naar ecologisch netwerk : natuurontwikkeling zuidelijk Maasdal in 1995 [themanummer zuidelijk Maasdal] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schepers, F. \ Lejeune, M. \ 1996
help
Onderzoek aan oeverplanten vooraf ingeplant op kokosfiltermatten toegepast tijdens het project "Herinrichting Westoever Vecht" van de gemeente Utrecht, bestek nr. 2000-4 [Boek]
Molen, J.S. van der \ 2002
Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op kokosfiltermatten, toegepast tijdens het project 'Herinrichting Westoever Vecht', gemeente Utrecht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de bestekeisen van het project (bestekn ...
help
Morfologische en ecologische aspecten van hermeanderen [Presentatie]
Hoitink, T. \ Eekhout, J. \ Verdonschot, P. \ Makaske, B. \ Wolfert, H. \ [ca. 2012]
Huidige praktijk is: Uitgraven van oude lopen op basis van historische kaarten. Het bewustzijn daarbij: Toestaan morfodynamiek kan biodiversiteit in de hand werken. Computersimulaties zijn geschikt voor lange-termijnsimulatie van laterale ontwikkelin ...
help
Nieuwe loop en monding voor Heelsumse Beek \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2014
Samen met Rijkswaterstaat gaat het waterschap de loop van de Heelsumse Beek verleggen. Dit betekent een nieuw stuk beek door de Jufferswaard bij Renkum en een nieuwe monding een kilometer verderop. Achter zo´n rigoureuze maatregel moet wel een belang ...
help
Huib de Vriend en Building with Nature [voetlicht] \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Westerhoff, W. \ 2013
Vijf jaar geleden stonden twee baggerbedrijven aan het begin van een nieuw innovatieprogramma: building with nature. Een van de belangrijkste uitgangsaspunten was het idee om bij waterbouwkundige ingrepen nuttig gebruik te maken van natuurlijke proce ...
help
Aanleg nevengeulen : hoe naar de daadwerkelijke realisatie? [Presentatie]
Jans, L. \ 2010
Deze presentatie laat verschillende voorbeelden zien van ontworpen nevengeulen en hoe de realisatie van deze nevengeulen is opgelost. Aan het eind geeft de presentatie een aantal vuistregels voor het realiseren van nevengeulen.
help
Beekherstel zonder grondverzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Walraven, R. \ Stark, M. \ Rens, C. van \ Kits, M. \ 2012
Wat zou er gebeuren wanneer we beken zichzelf zouden laten vormen? Wanneer we stuwen verwijderen en stoppen met het onderhoud en beheer? Waterschap Aa en Maas vroeg Oranjewoud, Antea Group België en Bureau Stroming om voor de Graafsche Raam in Oost-B ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.