Login

Hydrotheek

help
Assessment of uncertainty in simulation of nitrate leaching to aquifers at catchment scale \ Journal of hydrology [Artikel]
Thorsen, M. \ Refsgaard, J.C. \ Hansen, S. \ Pebesma, E. \ 2001
help
Nitraat-, sulfaat- en hardheidverwijdering met het CARIX-proces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kappelhof, J.W.N.M. \ Hoek, J.P. van der \ Feij, L.A.C. \ 1992
help
The use of vacuum deaeration in biological nitrate removal processes \ Aqua : the quarterly bulletin of the International Water Supply Association [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Kappelhof, J.W.N.M. \ Schippers, J.C. \ 1994
help
Nitraatverwijdering uit grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Klapwijk, A. \ 1985
Met het in werking treden van de EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, zal de maximaal toelaatbare concentratie van nitraat in drinkwater moeten dalen tot 50 mg NO3 per liter. Uitgaande van de technieken ...
help
Nitraatnorm drinkwater realistisch \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, P.C. \ 1985
help
Stand van zaken nitraatverwijdering in de drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Schippers, J.C. \ 1991
help
Evaluation of nitrate leaching risk at site and farm level \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Groot, W.J.M. de \ 1998
help
Cost-effective emission reductions in transboundary river basins : nitrate emissions to the North Sea \ Perspectives sur les ressources en eau au 21e siecle : conflits et opportunites : 9e congres mondial de l'eau de l'Association Internationale des Ressources en Eau, Montreal, Quebec, Canada, 1 au 6 septembre 1997 : resumes exhaustifs = Water resources outlook for the 21st century : conflicts and opportunities : 9th world water congress of the International Water Resources Association [Hoofdstuk uit boek]
Veeren, R.J.H.M. van der \ 1997
help
Belasting van de bodem met stikstof en fosfaat \ Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Roelsma, J. \ Oosterom, H.P. \ 2002
help
Trendanalyse chemische kwaliteit zoete rijkswateren, op basis van stikstof, fosfaat en chlorofyl a \ Mest en oppervlaktewater : een terugblik 1985-2000 : rapportage van de cluster diagnose oppervlaktewaterkwaliteit, ten behoeve van de evaluatie meststoffenwet 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Kooistra, K. \ Oudendijk, M. \ 2002
help
Uitspoeling van stikstof onder invloed van toediening van drijfmest en kunstmest \ Mestinjectie op grasland : de betekenis voor de bodemvruchtbaarheid en risico's voor nitraatspoeling : Ruurlo 1980 - 1984 [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1992
help
Nitraatuitspoeling \ Stikstofbenutting en -verliezen van gras- en maisland : stand van zaken in het onderzoek naar de stikstofproblematiek van gras- en maisland [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Duijvenbooden, W. van \ 1991
help
Nitraatverwijdering met langzame zwavel - kalksteen filtratie op demonstratieschaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Kruithof, J.C. \ Hijnen, W.A.M. \ 1990
help
Fosfaatfracties in de bodem van een aantal Nederlandse meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, I.M. de \ Golterman, H.L. \ 1989
help
Het ethanol vastbed denitrificatieproces voor de verwijdering van nitraat uit grondwater : eindrapport van het project 51810/3210 stimuleringsregeling milieutechnologie [Boek]
Kappelhof, J.W.N.M. \ Hoek, J.P. van der \ Hijnen, W.A.M. \ 1993
help
WHO Workshop over Nitraatverwijdering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schippers, J.C. \ 1986
help
Onderzoek naar optimalisatie van het zwavel - kalksteen denitrificatie proces door het toepassen van een variabele belasting : kolom- en meeloopfilteronderzoek naar de relatie tussen belasting, sulfidevorming, infiltreerbaarheid en effluentkwaliteit [Boek]
Hoek, J.P. van der \ Hijnen, W.A.M. \ 1991
help
Moeten we, kunnen we en willen we biologische nitraatverwijdering toepassen? : verslag Kiwa/VWN colloquium 'biologische nitraatverwijdering' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kappelhof, J.W.N.M. \ Schoonenberg, F. \ 1996
help
Eerste praktijkinstallatie voor nitraatverwijdering in bedrijf gesteld door NV Waterleidingsmaatschappij Oosterlijk Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mijnarends, B.J. \ Mulder, F.G. \ Hoek, J.P. van der \ 1991
help
Onderzoek naar de variatie in chemische samenstelling van het ondiepe grondwater onder grasland [Boek]
Heijden, F.M.J. van der \ 1977
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.