Login

Hydrotheek

help
Plankton - onderzoekingen in het Zwanenwater bij Callantsoog [Boek]
Redeke, H.C. \ 1903
help
Hydrobiologisch onderzoek van Waterland [Boek]
Noord-Holland. Provinciale Waterstaat \ 1980
In het toekomstige landschapspark Waterland is een inventariserend onderzoek verricht naar het fytoplankton, het zoöplankton en de macrofauna van diverse watertypen. Dit onderzoek is van belang in verband met de eisen die aan het natuurwetenschappeli ...
help
Rapport omtrent de wenschelijkheid van bemaling van Schermerboezem [Boek]
Ingenieursbureau Dwars, Groothoff en Verhey \ [ca. 1915]
DHV drainage rapport
help
PWN gaat Noordhollands drinkwater ontharden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1987
help
Wieringen kan weer een eiland worden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
In 1924 werd het eiland Wieringen een onderdeel van het vasteland, door de aanleg van de dijken van de Wieringermeer polder. Zoals het er nu uitziet, zal het honderjarig jubileum van deze toestand niet gevierd kunnen worden. Voor het zo ver is, wordt ...
help
Isohypsen- en drukverschillenkaarten van het grondwater in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
Wijnsma, M. \ Wit, K.E. \ Rees Vellinga, E. van \ 1981
help
The Amsterdam sewerage systems [Boek]
Koot, A.C.J. \ 1967
help
Groot onderhoud Markermeerdijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Halter, W. \ 2009
De dijk langs het Markermeer tussen de Houtribsluizen in Enkhuizen en de Oranjesluizen in Amsterdam is 71 km lang. Tweederde van deze meer dan 700 jaar oude, monumentale dijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen en moet worden versterkt.
help
Eutrophication abatement in lake Naardermeer \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Broodbakker, N.W. \ Rooy, P.T.J.C. van \ 1997
help
Rijnland in de 21e eeuw [thema anders omgaan met water] \ Aarde en mens [Artikel]
Kruiningen, F. van \ Wateren - de Hoog, B. van der \ 2001
help
Directeur PWN Martien den Blanken: Waterketenbedrijf in geheel Noord-Holland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Een fusieverzoek van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland werd afgewezen door de provincie Noord-Holland, de enige aandeelhouder van NV PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Voor wensen van het bedrijf zelf om met het Waterleidingbedrijf Amsterdam te fuse ...
help
Amsterdam : van hard naar zacht water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graveland, A. \ 1987
help
De onthardingsinstallaties van Gemeentewaterleidingen te Leiduin en Weesperkarspel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Prinsen Geerligs, W.L. \ 1987
help
Bouwtechnische aspecten en de vormgeving van de werken voor de centrale deelontharding van Gemeentewaterleidingen Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zadel, J.C.A. van \ Visser, K. \ 1987
help
Selectie van lokaties voor diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mooren, R.H.J. \ Roelofs, H.J. \ Louman, E.G.M. \ 1993
help
Aanleg riool-persleiding in bestaande gasleiding met lining-techniek in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Welie, J. van \ 1990
In verband met het uit bedrijf nemen van een gedeelte van de rwzi Amsterdam-Zuid aan de Kort Oudekerkerdijk in 1989 moest er een verbinding tot stand worden gebracht tussen deze inrichting en de rwzi Oost gelegen op het eiland Zeeburg. Voor een deel ...
help
Mechanische slibindikking met een zeefband -indikker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Rozema, H. \ Vondervoort, M.J.L. van de \ 1990
help
Samenwerking Duphar en Amstel- en Gooiland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Panne, W. van der \ Vermeulen, T.A.G. \ 1983
De zuivering van afvalwater van de farmaceutisch-chemische industrie Duphar gaat plaats vinden op het terrein van de rioolwaterzuivering van Weesp
help
De rwzi - Horstermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Panne, W. van der \ Vermeulen, T.A.G. \ 1986
help
Enkele technologische bijzonderheden van de rwzi Horstermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weesendorp, P.P. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 1986
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.