Login

Hydrotheek

help
Het verspreiden van baggerspecie in de Noordzee [Boek]
Otten, C.J. \ Geldermalsen, L.A. van \ Janssen, A. \ Corver, J. \ 1990
help
Cost-effective emission reductions in transboundary river basins : nitrate emissions to the North Sea \ Perspectives sur les ressources en eau au 21e siecle : conflits et opportunites : 9e congres mondial de l'eau de l'Association Internationale des Ressources en Eau, Montreal, Quebec, Canada, 1 au 6 septembre 1997 : resumes exhaustifs = Water resources outlook for the 21st century : conflicts and opportunities : 9th world water congress of the International Water Resources Association [Hoofdstuk uit boek]
Veeren, R.J.H.M. van der \ 1997
help
Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied [Boek]
Stutterheim, S. \ 2003
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. Er bevinden zich drie loswallen op de Noordz ...
help
Eutrofieringsbestrijding in binnenwateren eist verdere reductie van nutrienten en aanvullende maatregelen : RWS - studiedag "Eutrofiering en beleid" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinke, G.B. \ 1993
help
Watersysteemplan Noordzee 1991 - 1995 [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Noordzee \ 1993
help
'De Noordzee vang je niet in getallen' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Lindeboom, H. \ 2012
De Noordzee wordt beïnvloed door een veelheid van factoren. Kennis van dat complexe systeem is nodig om cijfers over bijvoorbeeld biodiversiteit in het juiste perspectief te zien, zegt Han Lindeboom.
help
Samenwerken langs de Noordzee voor bescherming tegen overstroming \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
2008
Met een gezamenlijke slotconferentie zijn onlangs twee Interreg-projecten, Safecoast en Chain of Safety, afgerond. Bij Safecoast stond de vraag centraal hoe de Noordzeelanden hun kustgebieden in 2050 beheren, terwijl Chain of Safety uiteindelijk moet ...
help
The influence of the North Sea on coastal precipitation in the Netherlands in the present-day and future climate \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Wetenschappelijk artikel]
Attema, J.J. \ Lenderink, G. \ 2013
welk thema
help
Ontwerp beleidsnota Noordzee [Boek]
2008
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het veranderend gebruik van de Noordzee, de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen in beleid die hiermee samenhangen. Hieruit volgen de maatschappelijke ontwikkelopgaven die de uitgangspunten ...
help
Planning en ondersteuning van projecten in kustgebieden op zee \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Vollema, F. \ 2008
Activiteiten in kustgebieden en op zee worden sterk beïnvloed door omgevingscondities. Naast temperatuur, regen en wind, spelen op zee golven, stromingen en waterstanden een belangrijke rol bij het plannen en uitvoeren van projecten. Door de satellie ...
help
Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust [Boek]
Raadschelders, E.W. \ 2005
In dit rapport wordt de toekenning van ecologische gewichten aan de gekozen gebieden beschreven. Het rapport maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Bestrijding Milieubedreigende Stoffen Noordzee 2000-2010 (Octopus). Het rapport is bestemd v ...
help
Sequestration of carbon dioxide (CO2) in the Dutch part of the North Sea [Boek]
Laane, R.W.P.M. \ Bovelander, R. \ 2002
During the last 420,000 years the average CO2 concentration on earth has varied between 180 and 280 particles per million per volume (ppmv). However, since the industrial revolution, more and more CO2 has ended up in the atmosphere as a result of the ...
help
In het land der blinden is Eenoog koning \ Wanneer is water schoon genoeg? : essay-bundel : een verzameling essays over het waterkwaliteitsbeleid in 2020, in het kader van het RWS programma "Waterverkenningen" [Hoofdstuk uit boek]
Brummelen, T. van \ Reuther, C. \ 2002
help
Butyltin-verbindingen in sediment van de Noordzee, Delta en Waddenzee (1996) : verspreiding en normtoetsing [Boek]
Laane, R.W.P.M. \ Groeneveld, G. \ 2000
De tributyltin (TBT) concentratie in de fractie <63μm van het oppervlaktesediment van de Nederlandse zoute watersystemen ligt vele tientallen malen boven de norm in 1996. De gevonden concentraties TBT zijn qua orde van grootte vergelijkbaar met conce ...
help
Noordzee: systeemdynamiek, klimaatverandering, natuurtypen en benthos : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Hal, R. van \ Bos, O.G. \ Jak, R.G. \ 2011
Dit achtergronddocument vormt een van de bouwstenen voor de Natuurverkenning 2011, een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aan de hand van vier ‘kijkrichtingen’ wordt in de Natuurverkenning geschetst hoe de natuur er in Nederland ov ...
help
Belgie afvalwater en beleid : onderzoek naar de haalbaarheid van internationale afspraken rond de Noordzee [Boek]
Verhoog, W. \ Teunissen, R. \ Rutteman, J. \ 1992
help
International conference on North sea pollution : "Technical strategies for improvement", Amsterdam 10 - 14 september [1990] : Aquatech '90 [Congresverslag]
International Association of Water Pollution Research and Control \ European Water Pollution Control Association \ NVA \ [1991]
help
Modelmatig onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verontreinigingen van bodemsediment in de Noordzee en Waddenzee [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ 1991
help
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics [Boek]
Verschoor, A. \ Poorter, L. de \ Roex, E. \ Bellert, B. \ 2014
Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bro ...
help
Configuratie meetnet Noordzee : fase 1: waar te meten?, wat deskundigen ervan vinden [Boek]
Andorka Gál, J. \ Verweij, R. \ Wekken, T. van der \ 2004
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.