Login

Hydrotheek

help
Getijtafels voor Nederland vanaf 1980 [Boek]
Urk, A. van \ Ronde, J.G. de \ [ca. 1982]
help
Relative rise of mean sea-levels in The Netherlands in recent times \ Impacts of sea-level rise on European coastal lowlands [Hoofdstuk uit boek]
Malde, J. van \ 1992
help
Guide for the program EXACT-NL [Boek]
Vledder, G.P. van \ Weber, S.L. \ 1987
help
Variability in mode water formation on the decadal time scale = Variabiliteit in mode water formatie op de decadale tijdschaal [Proefschrift]
Hazeleger, W. \ 1999
help
Tidal computations in shallow water [Boek]
Dronkers, J.J. \ Schoenfeld, J.C. \ Waalewijn, A. \ 1959
help
Water en plankton van de Oosterschelde \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bakker, C. \ 1980
help
Trends en toestand zoute wateren 1980 - 1990 : een goede start voor beheer en verkenning [Boek]
Bakker, J.F. \ Ende, K.C.J. van den \ Honkoop, J. \ 1991
help
Ontwikkelingen Schild 1872 - 1989 [Boek]
Weerden, J.J. van \ Boorsma, H. \ Smit, H. \ 1991
help
Zeespiegelstijging deels veroorzaakt door grondwateronttrekkingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, A. \ 1998
help
Possibilities of remote sensing technologies in coastal studies \ GeoJournal : an international journal of physical, biological, social, and economic geography and applications in environmental planning and ecology [Artikel]
Hesselmans, G.H.F.M. \ Wensink, G.J. \ Calkoen, C.J. \ 1997
help
Aardgetijden in grondwater : een voorbeeld uit Burkina Faso \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bloemen, P.J.T.M. \ Lekkerkerker, C. \ Molen, W.H. van der \ 1989
help
Two- and three-dimensional models of dispersion based upon measurements in the North Sea [Boek]
Dam, G.C. van \ [1990]
help
An improved wind input source term for third generation ocean wave modelling [Boek]
Yan, L. \ 1987
help
Macrofauna distribution and bioturbation on tidal confluences of the Dutch Wadden Sea \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Hongguang, M. \ Zhiying, Y. \ Cadee, G.C. \ 1995
help
Verwachtingen voor waterstandsafwijkingen Deltawerken : Zierikzee november 1981 - februari 1986 [Boek]
Donker, A.W. \ 1987
help
Kwelonderzoek op een drietal locaties langs de Oosterscheldekust : de eventuele veranderingen van de kwel ten gevolge van getijveranderingen door de stormvloedkering [Studentenverslag]
Corpel, D. \ 1986
help
Overeenkomst en verschil tussen gifzakjes en schollarven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, R. van \ Plieger, R. \ Praagman, N. \ 1995
Voor de analyse van fysische, biologische en chemische processen en transporten in de Noordzee wordt steeds meer gebruik gemaakt van mathematische modellen. Soms is er een grote mate van overeenkomst tussen twee op zich totaal verschillende processen ...
help
Methoden voor golfvoorspelling [Boek]
Holthuijsen, L.H. \ 1980
help
Sedimentological studies of the ebb-tidal deltas along the West Frisian Islands, the Netherlands = Sedimentologische studies van eb-getijde delta's langs de waddeneilanden [Proefschrift]
Sha, L.P. \ 1990
help
Integraal waterbeheer - 10: De wereldzee : in naam van de oceaan [Boek]
Laane, R. \ Hisgen, R. \ 1998
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, wil in een reeks brochures de verschillende thema's van integraal waterbeheer toelichten. Waterbeheerders binnen en buiten de overheid vormen de doelgroep. Deze tiende brochure in de serie gaat over de wereld ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.