Login

Hydrotheek

help
Hoe trainen waterschappen op calamiteiten? : nèt echt! : oefenen is geen spelletje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2014
Waterschappen krijgen regelmatig met – ernstige en minder ernstige – calamiteiten te maken. Van bedreigend hoogwater tot kapotte zuiveringsinstallaties. Hoe trainen zij op zulke onverwachte gebeurtenissen? En wat kunnen ze daarbij van elkaar leren?
help
'Land moet beter naar regio luisteren': evaluatie Waterproef \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerdam, A. \ 2009
Hans Bolkestein en Liz van Duin deden namens de waterkolom deel aan Waterproef, de grootste rampenoefening ooit in Nederland gehouden, die begin november vorig jaar plaatsvond. Ze kijken bij wijze van tussenevaluatie alvast terug, vooruitlopend op de ...
help
Evacueren kun je leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ 2009
N.a.v. de nationale oefening Waterproef (najaar 2008) stelde het kabinet net voor de zomer van 2009 dat Nederland inmiddels beter voorbereid is op de gevolgen van dreigende overstromingen. Maar met name voor de kustgebieden is het de vraag of we tijd ...
help
Crisisbesluitvorming en coördinatie: ondersteuning en training \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Dongen, K. van \ Janssen, A. \ Ven, J. van de \ Verhoeven, R. \ 2010
Crisisbesluitvorming op bestuurlijk niveau laat aan efficiëntie en effectiviteit te wensen over, zo blijkt uit evaluaties van oefeningen en rampen. TNO en HKV werken onder het innovatieprogramma ‘Flood Control 2015’ samen aan ondersteuning en trainin ...
help
Evacueren voor Frida : internationale hoogwateroefening grote rivieren [thema Omgaan met calamiteiten] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Derks, R. \ 2012
'Frida'. Die naam zorgde eind november 2011 voor heel wat opwinding bij Waterschap Rivierenland, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Veluwe. Frida was de codenaam voor een grote hoogwateroefening in het Nederlandse en Duitse rivierengebied. Hoe w ...
help
130321 KD2013 P06 Peter Lalkens - Inleiding film Frida [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleiding van de film 'FRIDA : van oefenen naar werkelijkheid' (Engelse versie) van Peter Lalkens (Waterschap Noorderzijlvest) op de 10e Kennisdag Waterkeringen 2013 op 21 maart 2013 in Burgers Zoo Arnhem. Aan de hand van de ervaringen in Woltersum g ...
help
'Gemotiveerde en enthousiaste deelnemers, daar gaat het om' : Schieland en de Krimpenerwaard [thema omgaan met calamiteiten] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Most, S. der \ 2012
Opleiden, trainen en oefenen ; het blijft pure noodzaak. Maar hoe houd je als zeer ervaren waterschap de spirit erin? Door de medewerkers te vragen waar zij zélf behoefte aan hebben en dit vertalen naar een twee weken durende oefenperiode, zo meenden ...
help
Waterproef Nationaal, leren van oefenvoorbereiding \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Kaskens, S. \ Smit, B. \ Hoornstra, S. \ 2009
De oefening Waterproef was de eerste landelijke rampenoefening, waarbij per oefendag meerdere veiligheidsregio’s, meerdere waterschappen en nationale crisisorganisaties deelnamen. Al met al de grootste oefening ooit in Nederland. De voorbereiding bes ...
help
Taskforce Management Overstromingen - First impression [Boek]
Taskforce Management Overstromingen \ 2009
De TMO heeft besloten om zo snel mogelijk na de oefening een First Impression Report (FIR) op te stellen. De TMO legt daarin de eerste bevindingen (impressies) van de oefening vast. Hierin wordt een opsomming gegeven van de verzamelde indrukken van z ...
help
Voorbereid op Ergste Overstroming ooit : Waterproef \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Overvloedige regenval en een zware storm aan de kust. Dit waren de condities tijdens 'Waterproef' de grootste rampenoefening ooit in Nederland. Twee jaar van voorbereiding gingen aan de proef vooraf
help
Realistisch en zonder natte voeten, oefenen van grootschalige evacuaties bij overstromingen \ Alert [Artikel]
Vreugdenhil, B.J. \ 2008
Met het evacuatie-oefeninstrument SPOEL heeft het oefenen van evacuaties een nieuwe dimensie gekregen. Waar eerder tegenspel werd geboden door een oefencel gebaseerd op ervaringen, biedt dit instrument hulp bij een scenario dat op werkelijkheid is ge ...
help
Simulating traffic processes for practicing large scale evacuation \ First International Conference on Evacuation Modeling and Management (ICEM), Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 23-25 September 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Zuilekom, K.M. van \ Romph, E. de \ Kolen, B. \ Thonus, B.I. \ 2010
The main goal of disaster management is to reduce the number of casualties to a minimum. Evacuation is one of the means to reduce the number of casualties. In preparation of a large scale evacuation the training of authorities and rescue workers is n ...
help
Gezamenlijke Rampenoefening \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Verstegen, W. \ Schepper, R. de \ Wattenberg, B. \ 2011
De verschillende stappen bij het opstellen, de realisatie en de evaluatie van een rampenoefening, waarbij een helicopter is neergestort op het terrein van rwzi Nijmegen.
help
Nieuwe evacuatieplannen in de Gelderse veiligheidsregio's \ Alert [Artikel]
Vreugdenhil, H. \ Haaren, F. van \ 2009
De drie Gelderse veiligheidsregio’s werken gezamenlijk aan de verbetering van hun evacuatieplannen op het niveau van dijkringen. De regio’s maken voor het invullen van de plannen gebruik van het nieuwe prototype Landelijke Evacuatie Module (LEM), een ...
help
Verslag FloodEx 2009 \ NVRB-Nieuwsbrief [Artikel]
Kolen, B. \ Glerum, P. \ 2009
In september 2009 heeft de internationale oefening FLOODEX plaatsgevonden. De oefening EU Floodex 2009 is opgezet onder leiding van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Voor de oefening is een scenario opgesteld door HKV lijn in wat ...
help
Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2014 : verslag regiobijeenkomsten [Brochure]
2014
De Bedrijfsvergelijking Waterkeringen 2014 (gegevens 2013) werd in opdracht van de Unie van Waterschappen vervaardigd. De WWK (Werkgroep Waterkeringen) heeft daarbij als platform gefungeerd. In april 2014 is de vragenlijst ingevuld door de waterschap ...
help
Nederland oefende ergst denkbare overstroming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hiddema, P. \ 2008
Zo’n 20 jaar geleden waren er al calamiteitenplannen. Maar om daar nou mee te gaan oefenen? Toen dan ook voor het eerst door een provincie het draaiboek van een hoogheemraadschap in Delft ‘s nachts werd getest, nam niemand de telefoon op. De werkneme ...
help
Taskforce Management Overstromingen - Nafase : nafasestrategie voor overstromingen [Boek]
Taskforce Management Overstromingen \ 2009
Dit deelrapport maakt deel uit van het Rapport van bevindingen van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). De opdracht aan TMO omvat acht onderdelen. Dit deelrapport is het antwoord op één van die opdrachten: ‘het doen opstellen van een nazorgs ...
help
Toetsing van meetplannen en onderzoeksvragen en toepassing daarvan in een praktijksituatie \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Moens, M.R. \ Langeveld, J. \ Weijers, R. \ 2009
Er is nog weinig betrouwbare informatie over stofstromen in afvalwaytersystemen. Voor het opvullen van deze leemte in kennis zijn meetprojecten welkom. Echter, of een meetproject de gewenste bijdrage levert en betrouwbare informatie oplevert, is maar ...
help
Landelijke oefening Waterproef \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Pater, J. \ 2009
Op maandag 3 november 2008 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) deelgenomen aan de landelijke oefening Waterproef. In totaal hebben bijna 80 medewerkers van HHNK vol enthousiasme meegedaan aan deze oefening. Zij hadden zitting in h ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.