Login

Hydrotheek

help
Ontwerp aankleding kistdam rivier de Hollandse IJssel : Green Juniors [Studentenverslag]
Nederveen, A. \ 2013
De IJsseldijk, een primaire waterkering in het werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland, moet voor een periode van vijftig jaar aan de veiligheidsnormen voor dijken voldoen. Voor de dijkverbetering is gekozen voor het ontwerp van een kistdam. Het ba ...
help
Riet ... van belang [Studentenverslag]
Hoefsloot, C.A.H. \ 1993
help
Voorstel voor een natuurtechnische aanpassing van enkele beken in het landinrichtingsproject 'Rossum-Oost' [Studentenverslag]
Kuysters, R. \ 1985
In dit verslag zal een eerste aanzet gegeven worden om in de Roelinksbeek in 'Rossum-Oost' natuurtechnische inrichtingsmaatregelen te treffen. Hiervoor wordt eerst in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven van het ruilverkavelingsgebied 'Rossum-O ...
help
De Puntbeek "water voor natuur" : aanzet tot een herinrichtingsplan [Studentenverslag]
Boer, S.M. de \ Veldsink, G.J. \ 1995
Het doel van onderhavig onderzoek is een aanzet geven voor een herinrichtingsplan en het geven van richtlijnen voor beheer van de Puntbeek en een deel van het Omleidingskanaal. Hiervoor worden de resultaten van een aantal deelonderzoeken gebruikt. De ...
help
Inundatie na beekherstel : een beschrijving van de hydrologische gevolgen die op kunnen treden voor en na een beekherstelproject [Studentenverslag]
Haselen, C.O.G. van \ 1996
help
Financiele aspecten van waterbeheersing met oeverbeplantingen [Studentenverslag]
Harmsen, C. \ [ca. 1987]
Onderzoek betreffende beheers- en aanlegmethoden in relatie met de financiele aspecten van het beekbeheer met opgaande oeverbeplantingen. De meeste gegevens, waarvan tijdens deze studie gebruik is gemaakt, zijn afkomstig van het waterschap Reggen en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.