Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Multifunctionele oevers [Boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ 1990
help
Rietaanleg met uit zaad gekweekte planten : een goedkoop en volwaardig alternatief? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Warmerdam, C. \ 1990
help
Natuurvriendelijke oeverbescherming bij het Waterschap De Brielse Dijkring \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voogt, H. \ 1990
help
Betrokkenheid waterschappen bij milieu- en natuurvriendelijke oevers \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1990
help
Vispas : passeerbaarheid van kunstwerken [Boek]
Riemersma, P. \ 1990
help
Milieuvriendelijke oevers : voorlopige leidraad voor een integrale benadering van ontwerp, aanleg en beheer van oevers [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1990
De verschillende stappen van het ontwerpproces worden kort besproken. Gedetailleerd wordt ingegaan op de volgende stappen uit het proces: inventarisatie, ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud. Tevens worden rekenregels voor de dimensionering geg ...
help
Integrale aanpak oevers geeft milieu de ruimte : milieuvriendelijke oevers in Derde nota waterhuishouding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stuip, J. \ 1990
help
Verkenning bestuurlijk - juridisch instrumentarium bij natuurlijk beheer van watergangen in Gelderland [Boek]
Grijns, L.C. \ Krol, D.M.M. \ Kramer, H.J. \ 1990
help
Natuurlijke oevers in beweging : handleiding voor inrichting en beheer van riet- en andere natuurlijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Alleijn, W.F. \ Hof, I.C. van 't \ Noorden, J.P.M. van \ 1990
help
Natuureffecten van een aantal bedrijfsmodellen voor diepe veenweidegebieden [Boek]
Held, J.J. den \ 1990
help
Bloemrijke slootkanten in Waterland : een visie op beheer en ontwikkeling [Boek]
Parmentier, F. \ Sosa Romero, M.C. \ Jonker, N. \ 1990
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de samenstelling van de vegetatie in de slootkanten en greppels en op de invloed van het perceelgebruik daarop. Hiertoe zijn vegetatieopnamen gemaakt van 137 slootkanten en 12 greppels. Tijdens gesprekken met b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.