Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurtechnisch beekherstel in Nederland : twee inventarisaties naar het voorkomen van projecten en maatregelen op het gebied van natuurtechnisch beekherstel \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hermens, E.M.P. \ Wassink, W.T. \ 1992
help
Een scenariostudie naar de natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de IJssel \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Beekmans, C. \ Lenders, H.J.R. \ Schoof, D.J.W. \ 1992
help
Ruiten A \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Kok, J.W. \ Tolsma, A. \ 1992
help
Jute wellicht bruikbaar voor tijdelijke oeverbescherming : milieuvriendelijke oever gebaat bij afbreekbaar geotextiel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Burg, A. van den \ Smit - Voordijk, E. \ 1992
help
Ruiten A : ecologisch onderzoek [Boek]
Buskens, R.F.M. \ Jalving, R. \ 1992
Vegetatiekartering Grontmij
help
Natuurvriendelijke oever pakt niet veel duurder uit : beter subsidie voor onderhoud \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruchem, A.J. van \ 1992
help
Milieuvriendelijke oevers voor Drentse rijkskanalen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rossingh, H. \ 1992
help
Floodplan restoration : a challenge for river engineering \ Contributions to the European workshop ecological rehabilitation of floodplains, Arnhem, The Netherlands, 22 - 24 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Havinga, H. \ 1992
help
Genormaliseerde Tongelreep moet weer gaan meanderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Acht, W.N.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ Rijen, J. van \ 1992
help
Kroonbeek en Tielebeek : herstel en ontwikkeling [Boek]
Grontmij \ 1992
help
Natuurlijk, Rijn, Water [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Gelderland \ 1992
help
Ontwikkelingsvisie voor natuurvriendelijke oevers in het Noordzeekanaal-complex [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
De Hui [Boek]
Schrier, D.M. van der \ 1992
help
Levende rivieren : rivierkundige aspecten van op grote schaal meestromende nevengeulen \ Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Hoofdstuk uit boek]
Barneveld, H. \ 1992
[hfdst.3]
help
Levende rivieren : nevengeulen langs de Nederlandse rivieren \ Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Hoofdstuk uit boek]
Overmars, W. \ 1992
[hfdst.4]
help
Naar een integraal waterbeheer in de polder Mastenbroek [Boek]
Werkgroep Integraal Waterbeheer \ 1992
help
Tussen wal en schip : onderzoek voor de inrichting van de IJsseloevers op natuurvriendelijke basis [Boek]
Beekmans, C. \ Verbraak, P.J.J. \ 1992
help
De visstand in de Ruiten AA [Boek]
Semmekrot, S. \ 1992
help
Contributions to the European workshop ecological rehabilitation of floodplains, Arnhem, The Netherlands, 22 - 24 September 1992 [Congresverslag]
Wagenaar - Hart, A. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.