Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Bescherming van rivieroevers met wilgen \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ Splunder, I. van \ Schoor, M. \ 1993
help
Naar een gevarieerde oeverbegroeiing : handleiding voor beheer van oevervegetaties langs grote wateren [Boek]
Lenssen, J.P.M. \ Putten, W.H. van der \ Klein Breteier, J.T. \ Zetten, M. van \ 1993
In het kader van het Project Milieuvriendelijke Oevers (PMO) van Rijkswaterstaat zijn op vele plaatsen oevers ingericht die meer ruimte bieden aan flora en fauna. Deze natuurvriendelijke oevers blijken echter niet altijd aan de verwachtingen te voldo ...
help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
Een rechte beek mag weer krom worden maar niet bij toeval : de nieuwe regulering van de Nederlandse beken \ Blauwe Kamer profiel : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Coops, A. \ 1993
help
Het belang van beekdalen en een herstelbeleid \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Parma, S. \ 1993
help
The need for a European research programme for river science and technology (RIST) \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Moll, J.R. \ White, W.R. \ Havnoe, K. \ 1993
help
Projektplan ecologisch herstel Maas, 1994 - 1995 = Projectplan ecological rehabilitation of the river Meuse, 1994 - 1995 [Boek]
Kerkhofs, M.J.J. \ 1993
help
Signaaladvies natuurvriendelijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Capelleveen, H.E. van \ 1993
help
Vaarthouden bij een succesvolle koers : RMNO-advies natuurvriendelijke oevers \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Koten - Hertog, M. van \ Hosper, S.H. \ 1993
help
Der Rhein unter der Einwirkung des Menschen : Ausbau, Schiffahrt, Wasserwirtschaft [Boek]
Kalweit, H. \ Buck, W. \ Felkel, K. \ Gerhard, H. \ 1993
help
Naar een alternatieve bescherming van oevers op Walcheren [Boek]
Scheppingen, Y.C.M. van \ 1993
help
Riet ... van belang [Studentenverslag]
Hoefsloot, C.A.H. \ 1993
help
Water: van de ecologische kant : ecologisch omgaan met water en oevers in Noord-Holland [Boek]
Kluiters, J. \ 1993
help
Emissiebepalingen in 45 jaar oude gecreosoteerde grenen palen, afkomstig van een oeverbeschoeiing in de Lemstervaart (Noordoostpolder) [Boek]
Esser, P.M. \ Suitela, W.L.D. \ 1993
Creosoot (conservering van hout) als bron van watervervuiling
help
Lijnen uitgezet voor nader onderzoek : inventarisatie belasting oeverbeschermingsmaterialen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Seinen, S. \ Kroes, P.J. \ Zevenbergen, C. \ 1993
help
Nevengeulen en sedimentverdeling [Boek]
Ankum, P. \ Brouwer, R. \ 1993
help
Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen [Boek]
Walker, W. \ Abrahamse, A. \ Bolten, J. \ Wijbenga, J.H.A. \ Lambeek, J.J.P. \ Mosselman, E. \ Dekker, J. \ Janse, E. \ Vis, M. \ Bakker, J.J.S. \ 1993
help
Herprofilering van geuloevers : een onderzoek naar de wenselijkheid van geuloeveraanpassingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Oosterbaan, B.W.J. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.