Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Oevers in het benedenrivierengebied : oeverbescherming in de laatste decennia [Boek]
Nijhuis, A. \ [1995]
Het benedenrivierengebied is een laaggelegen waterrijk gebied en heeft daardoor zeer vele kilometers oever. Grote delen van deze oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water veroorzaakt door windgolven, scheepsgolven en st ...
help
Geotextielen staan open voor oeverplanten : laboratoriumtest voor meten van penetratieweerstand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Reitsma, J.M. \ 1995
help
De beschermende werking van oeverplanten [Video]
Waterloopkundig Laboratorium \ [1995]
help
Inrichtingsvisie voor de Vloedgraaf \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Buskens, R.F.M. \ Acker, J.B.M. van \ 1995
help
Symposium "Oevers in beweging" : verslag, Bruinisse, 21 september 1995 [Congresverslag]
Bijnsdorp, R. \ 1995
help
Doorgroeibaarheid van geotextielen : eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet [Boek]
Reitsma, J.M> \ 1995
Het gebruik van kunststof filterdoeken (geotextielen) in oeverconstructies is nodig in relatief zwaar aangevallen oevers. De begroeiing vormt in dergelijke situaties een aanvullende verdediging tegen erosie door golven. Om een optimale ontwikkeling v ...
help
Toepassing van asfalt bij binnenwateren [Boek]
Looff, A. de \ Herpen, J.A. van \ [1995]
help
Beekherstel : ervaringen in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ 1995
help
Waterschappen actief met beekbestel : project ijsvogel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1995
help
Openingsmanifestatie ijsvogelproject, hoe meanderen de waterschappen? Beekherstel binnen integraal waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Beheersplan Middelste Heerdenbeek \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Belle, J. van \ Bouwhuis, J.S. \ Koot, A. \ 1995
help
Ecologisch herstel beeksysteem Peizerdiep [Boek]
Hartog, P. \ [1995]
help
Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie : discussieverslag [Boek]
Driessen, O. \ Verdonschot, P. \ 1995
Dit discussieversiag verschijnt in de publicatiereeks van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Het betreft een woordelijk versiag van de lezingen en de discussie tijdens de algemene ledenvergadering van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer van 3 mei 1 ...
help
Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : handreiking voor integraal beheer [Boek]
Berchum, A.M. van \ Coosen, J. \ Meijer, A.J.M. \ 1995
help
Rapport Commissie Boertien aangeboden : Maas verbreden en zestig km kaden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Beekherstel in de gemeenten Rheden, Renkum en Arnhem : van algemeen beleid naar gedetailleerde maatregelen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vilsteren, W.A. van \ Klein, J.J.M. de \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ 1995
help
Eilanden in de Maas : historisch-morfologische ontwikkeling van de Maas tussen Eijsden en Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Overmars, W. \ 1995
help
Beken stromen : leidraad voor ecologisch beekherstel [Boek]
Verdonschot, P. \ Driessen, O. \ Hoek, W. van der \ Klein, J. de \ 1995
help
Natuurvriendelijke oevers [Boek] - 2e dr.
Simons, H.E.J. \ Koolen, J.L. \ Verkade, G.J. \ Adriaanse, L.A. \ Berchum, A.M. van \ Boeters, R.E.A.M. \ 1995
help
Oevers natuurlijk beter : natuurvriendelijke oevers komen dichterbij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Molenaar, A.J. \ Wassen, M.J. \ Oudbroekhuizen, E. van \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.