Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De Twentekanalen natuurvriendelijk ... : plan voor versterking van de ecologische kwaliteiten \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Belois, C.H. van \ Jaspers, C.J. \ Melieste, S.T. \ 1997
help
Een bemoedigend begin \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ Tukker, W.H. \ 1997
In 1995 zijn langs het hoofdkanaal tussen Zutphen en Enschede de eerste trajecten natuurvriendelijke oevers gereed gekomen
help
Zilte oevers in de Zak van Zuid-Beveland \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Peters, J. \ Twigt, W. \ Goes, R. van der \ 1997
help
Natuurontwikkeling Bavelsche Leij : een poging tot het benutten van een kans \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Stoutjesdijk, J. \ 1997
help
Natuurontwikkeling langs de Beneden-Geul \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Boer, R. \ 1997
help
Symposium 'De kunst van beekherstel' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Biezen, A. van \ Oldersma, A. \ 1997
Verslag van een symposium, dat tot doel had de aandacht voor beekherstel te verbreden. Dit in het kader van het project IJsvogel. Inleidingen zijn weergegeven van A.J.A.M. Segers, M.B.C. Beckers, A. Kooistra en H.M. de Boois
help
Waterwerk in uitvoering : werken in het Reestdal \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Valk, W. \ 1997
help
Ooibos : wilgen en populieren langs rivieren [Boek]
Splunder, I. van \ 1997
help
Waterschap Veluwe : draagvlak is voor beekherstel essentieel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ Oldersma, A. \ 1997
help
Ecologische visie herinrichting benedenloop Veldbeek [Boek]
Remesal, L. \ Vlies, M. van der \ [1997]
Herinrichting terrein Natuurmonumenten
help
Beekherstel in Nederland : voortmodderen met grondverwerving : een multidisciplinair onderzoek naar beekherstel en grondwerving in Nederland [Proefschrift]
Jasperse, P. \ 1997
help
Soortenrijke oevers : sturen tussen riet en ruigte [Boek]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1997
help
Werken aan schoon, slingerend en stromend water : beken natuurlijk in beweging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vlies, M. van der \ 1997
Aandacht voor de 17 projecten voor beekherstel, zoals die genoemd zijn in het boek 'Beken natuurlijk in beweging'
help
Ingreep-gevoeligheidsanalyse bij verdrogingsbestrijding en beekherstel : ervaringen in het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M de \ Siemonsma, M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1997
help
Uit nood geboren : een bestuurlijk-juridische evaluatie van de dijkversterkingen en kadenaanleg onder de Deltawet grote rivieren [Boek]
Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Buuren, P.J.J. van \ Glasbergen, P. \ Hall, A. van \ 1997
help
Beekherstel Vledder Aa : de hydraulische gevolgen van beekherstel doorgerekend met het programma ISIS \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Haselen, C.O.G. van \ Lambrechts, A.C.W. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.