Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Evaluatie natuurvriendelijke oeverconstructies Biesbosch [Boek]
Boks, G. \ 1998
Na de afsluiting van het Haringvliet is in de Biesbosch een meer stagnant waterpeil ontstaan. Dit is een belangrijke oorzaak dat de oevers in de Biesbosch afkalven. In sommige gevallen is het gewenst om dit proces te stoppen door het aanbrengen van e ...
help
Natuurvriendelijke oever Spuigors : projectbeschrijving en monitoringsprogramma [Boek]
Boks, G. \ 1998
In het Spui, een verbindingsrivier tussen het Haringvliet en de Oude Maas, ligt het Spuigors , nabij Simonshaven. De verdediging van difgors was aan vervanging toe. Hier zijn over een lengte van 1300 meter verschillende alternatieve constructies uitg ...
help
Natuurontwikkeling langs de Maas : steeds internationaler \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ 1998
help
Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen (1997) : de trajecten Ehzerbrug-Bolksbeek en Diepenheim-Goor [Boek]
Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ 1998
help
Secondary channnels as a basis for the ecological rehabilitation of Dutch rivers \ River restoration : the physical dimension : a series of papers presented at the international conference 'River restoration '96' organized by the European Centre for River Restoration, Silkeborg, Denmark [Hoofdstuk uit boek]
Schropp, M.H.I. \ Bakker, C. \ 1998
help
Ecologisch oeverherstel langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbraak, P. \ 1998
help
Natuurvriendelijke oevers in stedelijk gebied [Boek]
Heuvelmans, M. \ 1998
help
Strategies for management of contaminated sediments within the Meuse river - system \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hakstege, A.L. \ Heynen, J.J.M. \ Eenhoorn, J.K. \ 1998
help
Groene oevers langs de Hollandse IJssel \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kerkhofs, S. \ Hensens, G. \ 1998
Aandacht voor een project om de oevers van de Hollandse IJssel natuurvriendelijk in te richten. Ideeen die zijn aangedragen door omwonenden en scholieren, zijn in het plan verwerkt
help
Op weg naar bloemrijke beekoevers: floristische monitoring 1994-1997 Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ 1998
Het waterschap Roer en Overmaas probeert door middel van een natuurvriendelijk maaibeheer de rijkdom aan bloemen langs de beken in haar beheersgebied te vergroten. Sinds het begin van de jaren negentig is met dit beheer op uitgebreide schaalbegonnen. ...
help
Natuurontwikkeling in de grote rivieren : plannen van ruimte voor water \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Jasperse, P. \ 1998
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Kosten van beplante waterlopen in Winterswijk - West : een eerste evaluatie 4 jaar na aanleg van de beplanting en een doorkijk naar de kosten op langere termijn [Boek]
Buddingh, C. \ Pruijssen, H. \ 1998
help
Floodplain forest recovery : softwood forest development in relation to hydrology, riverbank morphology and management [Proefschrift]
Splunder, I. van \ 1998
help
Rhein-Atlas : Oekologie und Hochwasserschutz = Atlas du Rhin : ecologie et protection contre les inondations = Rijn-atlas : ecologie en bescherming tegen hoogwater [Boek]
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.