Login

Hydrotheek

help
Verbeteren van begroeiing op vooroeververdedigingen in het Benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Poot, M.J.M. \ Beek, G.C.W. van \ 2001
help
Rijkswateren-ecotopen-stelsels - [Nr. 6]: RWES oevers [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2001
Dit rapport beschrijft een ecotopenstelsel voor de oeverzones van de Rijkswateren. Er zijn 54 oeverecotopen afgeleid, die verdeeld zijn over 8 ecotoopgroepen. Een ecotoopgroep beschrijft een groep ecotopen, die ongeveer dezelfde hydrologieklasse heef ...
help
Nota natuurvriendelijk onderhoud : richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud van wateren, oevers en keringen (dijken) [Boek]
Spielmann, E. \ Broodbakker, N. \ Gool, C. van \ Everards, K. \ Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht \ 2001
Natuurvriendelijk onderhoud is onderhoud uitvoeren op een manier waarbij de ecologische kwaliteit en natte en droge natuurwaarden van wateren, oevers en keringen, worden behouden en waar mogelijk versterkt. Dit betekent ook het zo veel mogelijk vermi ...
help
Effecten van natuurvriendelijke oevers op de visstand : een pilotstudy - Deel 2 [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.