Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Verbeteren van begroeiing op vooroeververdedigingen in het Benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Poot, M.J.M. \ Beek, G.C.W. van \ 2001
help
Rijkswateren-ecotopen-stelsels - [Nr. 6]: RWES oevers [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2001
Dit rapport beschrijft een ecotopenstelsel voor de oeverzones van de Rijkswateren. Er zijn 54 oeverecotopen afgeleid, die verdeeld zijn over 8 ecotoopgroepen. Een ecotoopgroep beschrijft een groep ecotopen, die ongeveer dezelfde hydrologieklasse heef ...
help
Meten bij grillig breuksteen : onderzoek naar hoogteligging breuksteen onder water : thema: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reenen, J.J.J. van \ 2001
In de Rotterdamse haven is een meetproef op steenproeven uitgevoerd om verschillende meetmethoden met elkaar te vergelijken om tot een optimale maatvoering voor steenbestortingen voor de onderwateroever te komen
help
Macrofaunasamenstelling van vier kribvakken in de Lek : onderzoek naar de relaties tussen kribvakeigenschappen en de macrofaunastand [Boek]
Hadel, A.M.M. \ 2001
Het uitgevoerde onderzoek is een afstudeeropdracht aansluitend aan een voorgaande stageperiode. Uit de daarin uitgevoerde literatuurstudie zijn een aantal kennisleemtes naar voren gekomen over de effecten van kribben op de ecologie. Hieronder vallen ...
help
Nota natuurvriendelijk onderhoud : richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud van wateren, oevers en keringen (dijken) [Boek]
Spielmann, E. \ Broodbakker, N. \ Gool, C. van \ Everards, K. \ Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht \ 2001
Natuurvriendelijk onderhoud is onderhoud uitvoeren op een manier waarbij de ecologische kwaliteit en natte en droge natuurwaarden van wateren, oevers en keringen, worden behouden en waar mogelijk versterkt. Dit betekent ook het zo veel mogelijk vermi ...
help
Effecten van natuurvriendelijke oevers op de visstand : een pilotstudy - Deel 2 [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ 2001
help
Constructed shallow zones along navigation canals: vegetation establishment and change in relation to environmental characteristics \ Aquatic conservation : marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ Groenendael, J.M. van \ 2001
The aim of this study was to examine the relationships between the aquatic plant vegetation that becomes established and the physical and chemical characteristics of water and sediment, in order to find the determinants of species composition and the ...
help
Oeververdediging Hollandsch Diep gereed \ De levende natuur [Artikel]
Ouweneel, G.L. \ 2001
Het heeft circa 30 jaar moeten duren voordat de oeververdediging voor de Hoogezandsche Gorzen en de Oostersche Slobbegorzen langs de noordoever van het Hollandsch Diep bij de Ambachtsheerlijkheid Comstrijen (Hoeksche Waard) gereed kwam. Inmiddels was ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.