Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Geotextiele zandelementen als alternatief in de waterbouw \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Bezuijen, A. \ Vastenburg, E. \ 2007
Het aantal grote waterbouwkundige werken in uitvoering neemt de laatste tijd aanzienlijk toe. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Door de ophanden zijnde klimaatveranderingen en de daarbij verwachte zeespiegelstijging is het aannemelijk da ...
help
Nematodenanalyse Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2006 [Boek]
Kerkum, F. \ 2007
In april 2006 zijn in 4 kribvakken van de Lek ter hoogte van Everdingen in totaal 20 sedimentmonsters genomen voor onderzoek naar het voorkomen van nematoden in het sediment van deze kribvakken. De andere twee waren niet afgeschermd. Analyse van de n ...
help
Effecten oeververdediging in de Lek bij Everdingen en Steenwaard op de macrofauna levensgemeenschap : meetjaar 1: april & oktober 2006 [Boek]
Greijdanus-Klaas, M. \ 2007
In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen gepla ...
help
Proefproject vrij eroderende oevers langs de Maas locaties Bergen, Aijen en De Waerd : deel 2: monitoring 2007, situatie na 1 jaar [Boek]
Peters, B. \ 2007
In september/oktober 2006 zijn bij drie proeftrajecten langs de Maas de oeverbestortingen van zwaar breuksteen verwijderd. Het doel hiervan is om vrije oevererosie en daarmee de ontwikkeling van meer natuurlijke oevers terug op gang te brengen en hie ...
help
Omschrijving optimalisatie maatregelen Bommelsche gorzen en Ezelsgors [Boek]
Werven, D. van \ 2007
Korte omschrijving van de uit te voeren optimalisatiemaatregelen in de vooroever(verdedigingen) van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Er zullen in 2007 maatregelen worden uitgevoerd in twee gorzen in het Haringvliet; de Bommelsche Gorzen (bestaande ...
help
Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2006 [Boek]
Schie, J. van \ 2007
Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" heeft onder andere tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van vegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van de vooroevers. Langs de Lek ter hoogte van Everdingen en Steen ...
help
In de steigers : ruimte voor de rivier [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2007
Nederlandse rivieren moeten meer water kunnen verwerken dan ze nu kunnen doen. Het programma Ruimte voor de Rivier moet er toe leiden dat de Rijn, de Maas en hun zijtakken in 2015 meer water naar de Noordzee kunnen afvoeren
help
Natuurvriendelijke oevers Lek: KRW in de praktijk Samenvattende notitie Monitoring effecten vooroevers in de Lek op KRW kwaliteitselementen 2006-2007 [Boek]
Greijdanus, M. \ 2007
In de Lek bij Hagestein zijn 9 kribvakken afgeschermd door middel van een dubbele palenrij met daartussen bossen rijshout. Door aanleg van deze stroomluwe kribvakken is de verwachting dat er meer water- en oevervegetatie kan groeien en dat er een pos ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.