Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Effecten oeververdediging in de Lek bij Everdingen en Steenwaard op de macrofaunalevensgemeenschap : meetjaar 2010 [Boek]
Wiggers, R. \ Koeman, T. \ Duijts, O.W.M. \ Wolters, G. \ 2011
In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project „Monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard‟ gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen gep ...
help
Nematodenanalyse Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2010 [Boek]
Kerkum, F. \ 2011
Evenals in 2006 en 2008 zijn in 4 kribvakken, 2 afgesloten en 2 open, naast macrofauna en chemie ook Nematodenpopulaties geanalyseerd. Omdat nematoden in nauw contact leven met het poriewater van het sediment zegt de analyse van deze populaties iets ...
help
Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas : datarapportage 2010 [Boek]
Kouwen, L. van \ cop. 2011
Voor het realiseren van KRW- en andere natuurontwikkelingsdoelen langs de Maas, zijn de vrij eroderende oevers een veelbelovende en relatief eenvoudig uit te voeren maatregel. Om de ecologische en morfologische ontwikkeling van vrij eroderende oevers ...
help
Selling sheet pilings on the Dutch hydraulic engineering market [Boek]
Klink, M. \ 2011
Dold, a medium-sized sawmill in south-western Germany, wishes to explore new business opportunities. One possibility is to enter the Dutch hydraulic engineering market and sell softwood sheet pilings used to fortify rivers and canals. Dold likes to c ...
help
Toelichting monitoring vegetatiestructuur natuurvriendelijke oevers Maas : monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn natuurvriendelijke oevers Maas 2010 [Boek]
Walburg, L. \ 2011
Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een groot deel van de oevers in de komende jaren van ...
help
Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de Rijkswateren : natuurvriendelijke oevers: typologie en stand van zaken kennis inrichting, beheer en onderhoud [Boek]
Kouwen, L. van \ cop. 2011
Met de komst van de KRW (EP 2000) en stroomgebiedbeheersplannen met bijbehorende maatregelpakketten is er veel aandacht voor de wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: welke inrichting levert het hoo ...
help
AGV-innovatieprijs: vernieuwende concepten en waterprojecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Eind april zijn de winnaars bekendgemaakt van de AGV Waterinnovatieprijs 2011, een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In 2011 werden 49 waterprojecten ingezonden, waarbij innovatie centraal stond, verdeeld over vier categorieën: bedrijf ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.