Login

Hydrotheek

help
Effect van vooroever-suppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Brummelhuis, E. \ 2015
In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de ...
help
Memo voorstel ontwerp regels en functie-eisen natuurvriendelijke oevers KRW [Boek]
2009
In dit memo zijn op basis van een voor rivierfuncties beheerste morfodynamiek in uiterwaard en zomerbed ontwerpregels en functie-eisen afgeleid voor het ontwerp van natuurvriendelijke oevers in de Rijntakken. Doel hiervan is om voor uitvoering van he ...
help
Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2006 [Boek]
Schie, J. van \ 2007
Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" heeft onder andere tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van vegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van de vooroevers. Langs de Lek ter hoogte van Everdingen en Steen ...
help
Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde [Boek]
Tangelder, M. \ Goudswaard, K. \ Es, Y. van \ 2015
Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraa ...
help
Toelichting monitoring vegetatiestructuur natuurvriendelijke oevers Maas : monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn natuurvriendelijke oevers Maas 2010 [Boek]
Walburg, L. \ 2011
Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een groot deel van de oevers in de komende jaren van ...
help
Duurzaam waterwegbeheer : beheer natte infrastructuur Rijk (beheer op peil BOP 1993) [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1994
help
Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2013 [Boek]
Tangelder, M. \ Schellekens, T. \ Kluijver, M. de \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de eco(toxico)logische monitoring van de vooroeververdediging in de Oosterschelde. Aanleiding hiervoor is dat Rijkswaterstaat sinds 2009 op locaties met voortschrijdende erosie in de Ooster- en Westerschelde b ...
help
Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute - Bescherming tegen hoogwater [Boek]
De Maaswerken \ 1999
help
Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute - Huidige situatie en autonome ontwikkeling [Boek]
De Maaswerken \ 1999
help
Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute - Combinatie-alternatief [Boek]
De Maaswerken \ 1999
help
Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen [Boek]
Walker, W. \ Abrahamse, A. \ Bolten, J. \ Wijbenga, J.H.A. \ Lambeek, J.J.P. \ Mosselman, E. \ Dekker, J. \ Janse, E. \ Vis, M. \ Bakker, J.J.S. \ 1993
help
Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute - Basisalternatieven [Boek]
De Maaswerken \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.