Login

Hydrotheek

help
De invloed van wilgen op de bodemligging van kribvakken 1990-1995 [Boek]
Schoor, M. \ Janssen, W. \ Schutte, B. \ 1996
Op drie locaties langs de Waal (Gendt, Druten en Gameren) zijn in april 1990 wilgen in een kribvak aangeplant. De locaties Gendt en Gameren zijn gelegen in een buitenbocht van de rivier en de locatie Druten in recht stuk. Om de ontwikkeling van de bo ...
help
Hollandsche IJssel schoner en mooier [Boek]
Doze, J. \ Bommel, H. van \ [ca. 2005]
Sanering en herinrichting van de oevers bij Moordrecht en Nieuwerkerk
help
Oevers in het benedenrivierengebied : oeverbescherming in de laatste decennia [Boek]
Nijhuis, A. \ [1995]
Het benedenrivierengebied is een laaggelegen waterrijk gebied en heeft daardoor zeer vele kilometers oever. Grote delen van deze oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water veroorzaakt door windgolven, scheepsgolven en st ...
help
Bescherming van rivieroevers met wilgen \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ Splunder, I. van \ Schoor, M. \ 1993
help
De beschermende werking van oeverplanten [Video]
Waterloopkundig Laboratorium \ [1995]
help
Secondary channnels as a basis for the ecological rehabilitation of Dutch rivers \ River restoration : the physical dimension : a series of papers presented at the international conference 'River restoration '96' organized by the European Centre for River Restoration, Silkeborg, Denmark [Hoofdstuk uit boek]
Schropp, M.H.I. \ Bakker, C. \ 1998
help
Saneren natuurlijk? : monitoring oevers Hollandsche IJssel : datarapportage 2001 [Boek]
2002
In 1996 is door de stuurgroep Hollandsche IJssel middels het startcontract Hollandsche IJssel nadere invulling gegeven aan de integrale sanering van de rivier. In het startcontract is onder andere overeengekomen dat de rivier milieuhygiënisch wordt g ...
help
Evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1991
Evaluatie van oeverbescherming van buitendijkse gebieden in de Hoekse Waard
help
Rijkswateren-ecotopen-stelsels - [Nr. 6]: RWES oevers [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2001
Dit rapport beschrijft een ecotopenstelsel voor de oeverzones van de Rijkswateren. Er zijn 54 oeverecotopen afgeleid, die verdeeld zijn over 8 ecotoopgroepen. Een ecotoopgroep beschrijft een groep ecotopen, die ongeveer dezelfde hydrologieklasse heef ...
help
Ecological recovery of the river Meuse in the Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Silva, W. \ Kerkhofs, M.J.J. \ 1994
help
Evaluatie verwijdering oeververdediging Engelsche Werk 1993-2001 [Boek]
Simons, J. \ Bolwidt, L. \ 2003
help
Projektplan ecologisch herstel Maas, 1994 - 1995 = Projectplan ecological rehabilitation of the river Meuse, 1994 - 1995 [Boek]
Kerkhofs, M.J.J. \ 1993
help
Tackling the bank erosion problem : (re-)introduction of willows on riverbanks \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Splunder, I. van \ Coops, H. \ Schoor, M.M. \ 1994
help
Rivierbeheer op de Nederlandse Rijntakken [Boek] - 4e dr.
Rijkswaterstaat \ 1982
help
Ooibos : wilgen en populieren langs rivieren [Boek]
Splunder, I. van \ 1997
help
Een ontwerp voor een nevengeul in de Stiftse Waard langs de Waal [Boek]
Schropp, M.H.I. \ Bakker, C. \ 1994
help
Ecologische advisering natuurvriendelijke oevers : een methodische leidraad [Boek]
Peters, J.S. \ Hark, M.H.C. van den \ Bakker, C. \ 1991
Onderzoek verricht om inzicht te verkrijgen in de problematiek en oplossingen om op te komen tot ecologische inbreng bij de planvorming en aanleg van natuurvriendelijke oevers in de toekomst.
help
Stroombeeldonderzoek in kribvakken via remote sensing [Boek]
Haas, A.W. de \ 1988
help
De Leeuwense Waard in 1994 : opname van de aquatische makro - evertebraten voor de aanleg van een permanent meestromende nevengeul [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ Wilhelm, M. \ 1994
Naar de inzichten van natuurontwikkeling langs de grote Nederlandse rivieren, is in de uiterwaard van Leeuwen een nevengeul gepland volgens het plan Levende Rivieren. Door de aanleg van nevengeulen ontstaan er goede mogelijkheden om de natuurlijke el ...
help
De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal : het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2003
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.